sstamellos

sstamellos

Φθιώτιδα: Εκρηκτική η κατάσταση των σκουπιδιών και

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Εκρηκτική η κατάσταση της διαχείρισης
των σκουπιδιών και των αστικών λυμάτων στη Φθιώτιδα


Η πρόσφατη τραγική εμπειρία του Μαλιακού ανέδειξε τα προβλήματα της διαχείρισης των σκουπιδιών και των αστικών λυμάτων ως θέματα πρώτης προτεραιότητας. Δυστυχώς, υπάρχουν εγκληματικές καθυστερήσεις και τεράστιες πολιτικές ευθύνες (δήμοι, Νομαρχία, Περιφέρεια, Υπουργεία). Όλοι άφησαν και πέρασε πολύτιμος χρόνος και χάθηκαν σημαντικά οικονομικά «εργαλεία». Η απουσία μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και σχεδιασμού για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των λυμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχει οδηγήσει σε εκρηκτική μεγέθυνση του προβλήματος και στο Νομό μας. Ποιες είναι οι διαπιστώσεις:
– Έχουμε μια ολοένα αυξανόμενη ποσότητα των παραγόμενων απορριμμάτων
– Η αδυναμία της διοίκησης (κεντρικής και τοπικής) για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με σκοπό την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση – κομποστοποίηση των απορριμμάτων, αποδεικνύει ότι με διαχρονική ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα βιωσιμότητας στο θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και μετάθεση του κόστους στις επόμενες γενιές.
– Η λειτουργία ακόμα και σήμερα πολλών ανεξέλεγκτων χωματερών (X.A.Δ.Α), επίσημα μίας τουλάχιστον σε κάθε δήμο, αποτελεί μόνιμη απειλή για την υγεία και το περιβάλλον χωρίς, από την άλλη, να αποφεύγει η χώρα μας την απειλή με μεγάλα πρόστιμα από την ΕΕ (της τάξης των 34.000 ευρώ ανά ημέρα και ανά χώρο), αφού δεν τηρείται τη νομοθεσία που η ίδια ψήφισε.
– Η έλλειψη λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών και, ασφαλώς, η μη σωστή λειτουργία των ήδη υπαρχόντων.
– Η λαθεμένη κατά τη γνώμη μας επιλογή για τρεις ΧΥΤΑ στο Νομό και η προσπάθεια χωροθέτησης των ΧΥΤΑ Λαμίας και Λοκρίδας με προχειρότητα που συναντά τη σθεναρή αντίσταση των τοπικών κοινωνιών, με τη λογική του «όχι σκουπίδια στην αυλή μου». Μόνο τα ποσά των μελετών αν αθροίσει κανείς, θα συμπεράνει ότι όλα γίνονται για τις μελέτες και όχι για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όμως οι ανάγκες είναι πιεστικές. Γι’ αυτό προτείνουμε να γίνει επείγουσα περιφερειακή αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και ριζική αναπροσαρμογή του προγραμματισμού. Προτείνουμε:

– Το άμεσο κλείσιμο, την αποκατάσταση και απορρύπανση όλων των ΧΑΔΑ κατά μήκος της λεκάνης του Σπερχειού.
– Τη λειτουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού ΧΥΤA, συμπεριλαμβανομένης Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας με Σταθμούς Μεταφόρτωσης ανά επαρχία.
– Την άμεση ένταξη όλων των Δήμων της περιοχής στα Συλλογικά Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης, τα οποία προωθούν την ανάκτηση, την αξιοποίηση και την ανακύκλωση των Υλικών και ταυτόχρονα την έναρξη μεγάλης καμπάνιας για την προώθηση της ανακύκλωσης σε όλους τους δήμους και σε όλα τα ανακυκλώσιμα είδη με αντίστοιχο πολλαπλασιασμό των υποδομών σε κάδους, αυτοκίνητα αποκομιδής και κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να υπάρξει σημαντική μείωση των απορριμμάτων που θα καταλήγουν για ταφή.
– Την άμεση επέκταση και εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας.
– Την μελέτη για μεταφορά με αγωγό των οικιακών λυμάτων των παραποτάμιων οικισμών του Σπερχειού στον βιολογικό της Λαμίας, ακόμα και της Σπερχειάδας – Μακρακώμης και την κατασκευή αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης.
– Τη μελέτη για μεταφορά των αστικών λυμάτων της Στυλίδας επίσης στον Βιολογικό της Λαμίας.
– Να ξεκαθαριστεί η νόμιμη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων και να γίνει η επέκτασή του για να μπορέσει να δεχτεί και τα λύματα του Μώλου και του Αγίου Κωνσταντίνου.

Όχι άλλες μελέτες για τις μελέτες. Όχι άλλη προχειρότητα. Aμεσα μέτρα τώρα. Δεν μπορεί να κρατά ο δήμος Λαμίας τη μελέτη επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού στο συρτάρι από το 2004. Aρα το πρόβλημα υπάρχει εδώ και μια δεκαετία! Δεν μπορεί να έχουν γίνει τόσες μελέτες ως τώρα χωροθέτησης των ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ να μην έχουμε. Δεν μπορεί να μιλάμε για ανακύκλωση και να έχουμε ένα αυτοκίνητο αποκομιδής στους δήμους της Λοκρίδας, το οποίο περνάει μια φορά την εβδομάδα. Δεν μπορεί να γεμίζουμε το Σπερχειό και τα ρέματα, τις παράκτιες περιοχές και όλες τις στροφές των δρόμων με άχρηστα υλικά οικοδομών – πολύτιμα όμως αν ανακυκλωθούν. Ακόμα και αν προχωρήσει η χωροθέτηση των ΧΥΤΑ Λαμίας και Λοκρίδας, ο ορίζοντας του έργου αποπεράτωσης δεν μπορεί να είναι συντομότερος από το 2015. Θέλουμε σύγχρονα έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικούς καθαρισμούς με το μάτι στραμμένο στο μέλλον!


Πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος τηλ 2231021007 6977261256

Scroll to Top