sstamellos

sstamellos

Μήλος:Όργιο παρανομιών και αυθαιρεσιών από την S&B

Εφημερίδα «ΚΟΝΤΡΑ», 19 Οκτωβρίου 2007

Όργιο παρανομιών και αυθαιρεσιών από την «S&B» στη Μήλο

Γουστάρω και ρυπαίνω


Eίναι από τις περιπτώσεις που δεν χρειάζονται σχόλια. Απλώς παραθέτουμε, λοιπόν, εκτεταμένα αποσπάσματα από τις διαπιστώσεις της έκθεσης ελέγχου που διενεργήθηκε στη Μήλο από επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας) αναφορικά με τη λειτουργία των αγωγών διάθεσης αποβλήτων ορυκτών της μεταλλευτικής επιχείρησης S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (πρόκειται για τη ναυαρχίδα του Ομίλου Κυριακόπουλου, πρώην προέδρου του ΣΕΒ και νυν προέδρου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής). Οι εμφάσεις είναι των επιθεωρητών.

1. Εχει χορηγηθεί οριστική άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων στην εταιρεία S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ στην περιοχή Τσιγκράδο νήσου Μήλου, με απόφαση Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της Δ/νση Υγείας χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της έγκρισης μελέτης.
Επίσης, δεν έχει ακολουθηθεί διοικητικά η διαδικασία που προβλέπεται από την Υ.Δ. Ε1β/221/65 δηλαδή της έκδοσης προσωρινής άδειας διάρκειας έξι μηνών ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας για την διαπίστωση της σωστής κατασκευής των έργων και της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης που θα περιγράφονται στην μελέτη. Η χορήγηση της οριστικής άδειας διάθεσης των αποβλήτων γίνεται μετά από την διαπίστωση της καλής λειτουργίας και την λήψη σχετικής δειγματοληψίας.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2201/20 5 2007 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Ν.Α. Κυκλάδων, έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Υγείας η Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ, για την μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή Τσιγκράδο Δήμου Μήλου, και έχει αποσταλεί στην ΤΥΔΚ για γνωμοδότηση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Εχει χορηγηθεί οριστική άδεια στην εταιρεία Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ στα Βούδια ύστερα από την προβλεπόμενη διοικητικά διαδικασία έγκρισης μελέτης και της χορήγησης προσωρινής άδειας.

3. Δεν έχουν γίνει δειγματοληψίες εκτός από μία ΕΚΘΕ στα Βούδια.

4. Δεν υπάρχει φρεάτιο δειγματοληψίας στον αγωγό στα Βούδια, ενώ από την απόληξη του αγωγού στο κύμα είναι αδύνατον να γίνει δειγματοληψία πολφού (μείγμα θαλασσινού νερού και υπέρλεπτου περλίτη) καθώς είναι σωλήνας μικρού διαμετρήματος κατά το μεγαλύτερο μέρος καλυπτόμενος από πολφό. Επίσης, δεν έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία ευχερής και ασφαλής πρόσβαση στην απόληξη του αγωγού διάθεσης στο κύμα.
Σημειώνεται ότι στην εγκριθείσα μελέτη αναφέρεται ότι μια φορά το μήνα λαμβάνεται δείγμα πολφού από σημείο ένα μέτρο περίπου πριν η απορροή συναντήσει το θαλασσινό κύμα το οποίο διηθείται για διαχωρισμό του θαλασσινού νερού (διήθημα) από το στερεό υλικό (περλίτης) με ηθμό NR 595.

5. Επίσης, όσον αφορά στην κοκκομετρική σύσταση του δείγματος πολφού η εγκριθείσα μελέτη αναφέρει «Το στερεό υλικό περλίτης εξετάζεται ως προς την κοκκομετρική του κατανομή σύμφωνα με την πρώτη απαίτηση των ειδικών όρων της διάθεσης της Νομαρχιακής Απόφασης. Λόγω σφαλμάτων μέτρησης ορίζεται σαν αποδεκτή τιμή το 85% του υλικού να είναι μικρότερο των 150μm. Σε περίπτωση που το μεγαλύτερο από 150μm κλάσμα υπερβαίνει το 15% ελέγχεται η ορθή λειτουργία των συστημάτων αποκονίωσης και επαναλαμβάνεται η δειγματοληψία και μέτρηση».

Η ως άνω περιγραφείσα ανάλυση δεν περιέχεται στο δείγμα που στάλθηκε από τη Δ/νση Υγείας και εξετάσθηκε από το ΕΚΘΕ ως προς την περιεκτικότητα του δείγματος σε βαρέα μέταλλα. Στην δειγματοληψία αυτή βασίσθηκε η Δ/νση Υγείας για να εισηγηθεί την οριστική άδεια διάθεσης.

6. Στην οριστική άδεια διάθεσης των αποβλήτων δεν αναφέρεται η ποσότητα του περλίτη που απορρίπτεται στην παραλία. Στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε ότι η θάλασσα επηρεάζεται σημαντικά από την απόρριψη παρουσιάζοντας έντονη θολερότητα σε κατάσταση νηνεμίας
.
7. Από την αυτοψία που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι είναι δυνατή η μεταφορά από τον άνεμο του υπέρλεπτου περλίτη τουλάχιστον από το σημείο διάθεσης του αγωγού. Επίσης στη θέση Φυριπλάκα που είναι παραλία γειτνιάζουσα με τον κόλπο Μούρη, ενημερωθήκαμε ότι στο παρελθόν γινόταν απόθεση υπέρλεπτου περλίτη το οποίο τώρα έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται σημαντικά η έκταση της παραλίας.

8. Μέχρι την ημέρα της αυτοψίας δεν είχε διενεργηθεί δειγματοληψία στο θαλάσσιο χώρο εκβολής των αγωγών διάθεσης αποβλήτων ορυκτών των δύο μονάδων της επιχείρησης S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ, στα Βούδια και το Τσιγκράδο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ν.Α. Κυκλάδων και το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Μήλου.

9. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι

* Ο αγωγός στα Βούδια δεν καταλήγει μέσα στην θάλασσα αλλά κοντά στο κύμα. Η θάλασσα από το κύμα και σε απόσταση 20-30 μέτρων είχε έντονη θολερότητα.

* Ο αγωγός στο Τσιγκράδο καταλήγει εντός της θάλασσας σε κόλπο ο οποίος παρουσίαζε έντονη θολερότητα σε όλη του την έκταση.

Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 και 5 της Υγειονομικής Διάταξης Ειβ/221/22-1-65 Περί διαθέσεως λυμάτων και Βιομηχανικών αποβλήτων, όπου αναφέρεται:

* τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

* η θέση και ο τρόπος εκβολής των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων θα εξασφαλίζουν γρήγορη και καλή ανάμιξή τους με το νερό του αποδέκτη. Η αραίωση των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εντός του αποδέκτη, μετά την ανάμιξή τους κοντά στην περιοχή εκβολής, θα είναι τέτοια ώστε να μη προκαλούνται σηπτικές ή αντιαισθητικές ή οχληρές καταστάσεις.

10. Σημειώνουμε ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψής μας στις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο στο Τσιγκράδο και την πέριξ αυτού περιοχή υπήρχε έντονη παρουσία σκόνης.

11. Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 839 και 840/26-9-2007 έγγραφα του Δ/ντη και του Κ.Υ. Μήλου κ. Ηλία Αποστολόπουλου,

– το 95% των οφθαλμολογικών περιστατικών προέρχονται από τις παραλίες Τσιγκράδο και Φυριπλάκα οι οποίες βρίσκονται κοντά σε εργοστάσιο εξόρυξης και επεξεργασίας περλίτη της εταιρείας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ.

– τα οφθαλμολογικά περιστατικά (ξένο σώμα) που αποδίδονται στον περλίτη, το έτος 2005, τους θερινούς μήνες του 2006 και του έτους 2007 έως τον μήνα Αύγουστο, είναι τα κάτωθι:

12. Οσον αφορά την καταγραφή από το Κ.Υ. Μήλου πνευμονολογικών περιστατικών από την εισπνοή περλίτη, δεν υπάρχουν στοιχεία. Η άποψη του Δ/ντη κ. Αποστολόπουλου, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ 840/26-9-2007 έγγραφο είναι ότι ο περλίτης προκαλεί πνευμονική ίνωση.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top