sstamellos

sstamellos

Θέσεις στη ΜΠΕ για την κατασκευή μονάδας παραγωγ..


ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Σύλλογος για την προστασία του οικοσυστήματος του Μεσσηνιακού Κόλπου
Αναγνωσταρά 53Α ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 6972929124 E-mail:fmk2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: * ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σε προσοχή κ. Δ. Δράκου Νομάρχη Νομού Μεσσηνίας

* ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

* ΠΕΧΩΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ( Αριθ. Πρωτ. 161663/23.12.05)

Κοιν/ση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Ημερομηνία: Καλαμάτα 31 Μαΐου 2006

Θέσεις του Συλλόγου στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ελιάς 26,2ΜW που κατατέθηκε στο Ν. Σ. από την εταιρεία «ΝΕ Bioma Ελλάς Α.Ε.»

Κύριοι

Στο αμέσως επόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο καλείστε να εγκρίνετε την πιο πάνω Μ.Π.Ε. που κατά την άποψή μας είναι διάτρητη, πρόχειρη, με ελλείψεις ανακρίβειες, και με ψευδή στοιχεία για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επένδυση.
Ο κ. Θεοφυλόπουλος, τεχνικός σύμβουλος της επένδυσης, στην ενημερωτική παρουσίαση που έγινε στις 23/5/2006 στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Μελιγαλά, όχι μόνο δεν κατόρθωσε να πείσει τα μέλη του Δ.Σ. του Δήμου, αλλά παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς όλες τις διαπιστώσεις και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την απάλειψή τους.
Μπορεί α) η θεσμοθετημένη (ΒΙ.ΠΕ) Μελιγαλά να έγινε για την διευκόλυνση των επενδυτών, και την παράκαμψη των χρονοβόρων διαδικασιών σε σχέση με επενδύσεις εκτός (ΒΙ.ΠΕ), και β) η ΚΥΑ 1726- ΦΕΚ Β – 552/8.5.03 να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό οποιονδήποτε φορέα να υποβάλει ένσταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Μ.Π.Ε. δεν πρέπει να κατατεθεί εκ νέου για έγκριση με όλες τις διορθώσεις και κυρίως με συμπερίληψη των όσων ο κ. Θεοφυλόπουλος υποσχέθηκε δηλαδή: α) την μελέτη για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού. β) την υδρογεωλογική μελέτη, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι μεγάλες ποσότητες νερού. και γ) την μελέτη που θα περιορίσει τις απαιτούμενες ποσότητες νερού κατά 35%.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ:
 Η ενόχληση των γειτονικών επιχειρήσεων από τον θόρυβο και την ρύπανση. Η μονάδα θα καταλάβει το ¼ της εναπομείνασας έκτασης προς πώληση της ΒΙ.ΠΕ και το 1/5 (20%) της συνολικής ΒI.ΠΕ. με αποτέλεσμα η εκτεταμένη όχληση και ρύπανση θα αποτρέψει άλλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες χαμηλής όχλησης να εγκατασταθούν εκεί.

-2-
 Οι οσμές από την πολύμηνη αποθήκευση καυσίμου στις δεξαμενές του εργοστασίου μέχρι την καύση του. Από το ισοζύγιο των εξατμίσεων προκύπτει ότι θα εξατμίζονται ημερησίως 1.030tn συμπικνούμενο λιόζουμο.
 Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Τις οποίες σήμερα η ΒΙ.ΠΕ. δεν τις διαθέτει. Με ποιο τρόπο η εν λόγω μονάδα θα τις εξασφαλίσει;
 Η ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο κάμπος του Μελιγαλά είναι κλειστός από παντού με βουνά, έχει 20 και πλέον μικρούς οικισμούς και οι άνεμοι που πνέουν είναι μικρής εντάσεως με αποτέλεσμα να μην ευνοείται η απομάκρυνση των ρύπων.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 Στην σελίδα 2-1 της μελέτης αναφέρεται ότι τα έργα υποδομής στην ΒΙ.ΠΕ έχουν ολοκληρωθεί σε όλη την έκταση, πράγμα που είναι παντελώς ανακριβές.
 Στην σελίδα 4-3 και 4-7 αναφέρεται η κατασκευή δυο μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης του ελαιοπυρηνολύματος διαστάσεων 191m X 130m X 7m με χωρητικότητα εκάστης 173.810m3, ενώ στην σελίδα 4-9 αναφέρετε ότι το φρέσκο ελαιοπυρηνόλυμα θα τοποθετείται σε 6 μεγάλες δεξαμενές διαστάσεων 191m X 32m X 12m χωρητικότητας 73.344m3 εκάστη ήτοι σύνολο 440.064m3. Τι θα κατασκευαστεί τελικά;
 Στην σελίδα 4-12 αναφέρεται ότι το σύνολο της τέφρας 60.000 tn (υγρής και στερεής ) θα αξιοποιούνται για την παραγωγή λιπάσματος μαζί με τα αποβαλλόμενα μέταλλα, ενώ δεν γίνετε καμία αναφορά για την αξιοποίηση της και διάθεσή της, παρά μόνο στην σελίδα 4-24 αναφέρετε ότι «θα ερευνηθεί και θα αναπτυχθεί σχέδιο αξιοποίησή της»
 Στην σελίδα 4-33 αναφέρεται η παραγωγή των υγρών αποβλήτων (977m3 ημερήσια). Και στην σελίδα 6-10 αναφέρετε στα λύματα και ακάθαρτα νερά από το εργοστάσιο. Τα νερά αυτά θα διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. και προσωρινά στο ρέμα Δεσπότη (τεχνική τάφρο) μέχρι να κατασκευαστεί η μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Οι ποσότητες των νερών με ρυπογόνα στοιχεία θα απομακρύνονται από τις εγκαταστάσεις με βυτία σε ειδικές τοποθεσίες, ήτοι τα απόβλητα από το σύστημα μεταφοράς της τέφρας, το νερό από υπερχειλίσεις στις δεξαμενές καυσίμου, και καθαρισμού με ουρία.
 Στην σελίδα 3-37 για την διασφάλιση υδροδότησης και πυρόσβεσης, η ΒΙ.ΠΕ πρέπει να υδροδοτείται από τρεις γεωτρήσεις με συνολική παροχή 150m3/h. Ενώ η συνολική παροχή των δύο υπαρχόντων γεωτρήσεων δεν ξεπερνά τα80m3/h. Και η μια εξ αυτών είναι προβληματική.
 Στην σελίδα 3-42 υπάρχει πίνακας με στοιχεία των ελαιοτριβείων μόνο του Νομού Μεσσηνίας Ενώ στην σελίδα 5-16 αναφέρεται ότι το εργοστάσιο θα συλλέγει την ποσότητα του ελαιοπυρηνολύματος από ελαιοτριβεία τριών νομών. Ουσιαστική και όχι άμοιρη συνεπειών ανακρίβεια. Επιπροσθέτως ο αναφερόμενος αριθμός ελαιοτριβείων του νομού μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και πολύ πιο περισσότερο η ποσότητα των αποβλήτων.
 Στην σελίδα 4-9 και σε άλλα δύο σημεία αναφέρετε η σύμβαση που υπογράφηκε με τον (ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΩΝ) Η οποία σύμβαση δεν επισυνάπτεται στο παράρτημα.
 Στην σελίδα 4-8 αναφέρεται ότι τα υπολείμματα τις ελιάς που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους ελαιοπαραγωγούς (σχετική σύμβαση έχει υπογραφή από Π.Σ.Ε.Μ.) θα παραδίδονται στο εργοστάσιο και θα γεμίζουν τις δεξαμενές. Ενώ η σελίδα 4-9 αναφέρει ότι η μεταφορά θα γίνεται με κλειστά φορτηγά της εταιρείας, και μόνο ένα μέρος της πρώτης ύλης θα μεταφέρεται με φορτηγά των ελαιοτριβαίων στην περίοδο αιχμής. Υπάρχει τέτοια αποδοχή από την πλευρά των ελαιοτριβαίων;

-3-

 Η σελίδα 4-9 αναφέρει στην αποθηκευτική δυνατότητα των παραγωγών ελαιόλαδου. Αυτό σημαίνει ότι οι ελαιοτριβείς πρέπει να διαθέτουν ανάλογη
 δεξαμενή; Προβλέπεται κάτι τέτοιο στην σχετική σύμβαση που έχει υπογραφή από Π.Σ.Ε.Μ;
 Στην σελίδα 4-20, 32 αναφέρεται ότι η εταιρεία θα αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για την λειτουργία της από την ΔΕΗ προς 43,39 Ευρώ/mwh και θα το πουλά το δικό της ρεύμα στη ΔΕΗ προς 68,42Ευρώ/mwh !!
 Στην σελίδα 4-9 δηλώνεται ότι η συντήρηση και ο καθαρισμός θα πραγματοποιούνται κατά τον μήνα Οκτώβριο. Μα ο Οκτώβριος είναι μήνας συγκομιδής !!
 Στην σελίδα 4-10 αναφέρεται ότι ενώ στο Ισπανικό εργοστάσιο η ξήρανση του καυσίμου γίνετε με πετρελαιοκινούμενο αποξηραντή υψηλής θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρύποι CO2 και υπολογίσιμες αποβολές άνθρακα, η Ν.Ε. BIOMASS HELLAS θα εισάγει συνδυασμό ξήρανσης, που απαιτεί επίσης πετρέλαιο. Στην σελίδα 4-14 έχουν προβλεφθεί δυο καυστήρες πετρελαίου. Δεν ξεκαθαρίζονται στην μελέτη ούτε οι ποσότητες πετρελαίου και αερίου καυσίμου ποιες είναι ούτε που αποθηκεύονται και πώς. Επίσης δεν γίνεται καμιά αναφορά για καυσαέρια που προκύπτουν από την καύση πετρελαίου.
 Στην σελίδα 4-31 και 4-21 αναφέρεται η κατανάλωση νερού για την λειτουργία του εργοστασίου. Δεν διευκρινίζεται όμως ποια είναι τελικά η απαιτούμενη ποσότητα καθαρού νερού από τις γεωτρήσεις.
 Στην σελίδα 20 6-10-11 προβλέπεται η κατεργασία των αποβλήτων, με θεϊκό αργίλιο που εγκυμονεί τον κίνδυνο του σχηματισμού θεϊκού οξέως
 Στην σελίδα 4-22 Η υπό ίδρυση καταφέρνει να αξιοποιήσει μόλις το 28,3% της συνολικής ενέργειας. Το υπόλοιπο 60% περίπου αποβάλει στην ατμόσφαιρα ελπίζοντας ότι στο μέλλον πλησίον της μονάδος θα γίνουν θερμοκήπια.
 Στην σελίδα 3-44 αναφέρεται ότι στην Μεσσηνία λειτουργούν μόνο 5-7 φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία.
 Στην σελίδα 4-34 και 4-18 αναφέρεται ένα πλήθος δραστικών χημικών ουσιών
( 33tn. ετησίως Αμμώνιο, 58 tn καυστικής σόδας, 246 tn υδροχλώριο, ενεργός
άνθρακας, ουρία, και η κατακράτηση επικίνδυνων αερίων από τις καπνοδόχους).
Οι επεξεργασίες αυτές απαιτούν άριστα καταρτισμένο προσωπικό (χημικούς,
χημικούς μηχανικούς κ.λ.π. ). Στους πίνακες προσωπικού αναφέρονται μόνο
ανειδίκευτοι εργάτες, εργατοτεχνίτες και ένας μηχανικός.
 Στην σελίδα 4-37 αναφέρεται ότι αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από
τέφρα ή οσμές, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα (κάλυψη δεξαμενών, συλλογή
αερίων). Η κάλυψη των δεξαμενών εγκυμονεί τον κίνδυνο της έκρηξης.
 Στην σελίδα 4-2 Αναφέρει ότι προβλήματα από την έκθεση του πολτού στις δεξαμενές δεν αναμένονται πέραν της φυσικής μυρωδιάς κατά την 3μηνη ελαιοκομική περίοδο. Η περίοδος δεν είναι 3μηνη αλλά 6μηνη.
 Στην σελίδα 6-11 Στην δεξαμενή συλλογής αποβλήτων θα προστίθεται 6-7m3/h νερό από την γεώτρηση ώστε να περιορίζεται η θερμοκρασία τους στα επιτρεπτά όρια. Δεν διευκρινίζεται αν αυτή η ποσότητα των 168m3 συνυπολογίζεται στα απόβλητα.
 Στην σελίδα 7-4 (14) Οι μετρήσεις για τα αποβαλλόμενα καυσαέρια , οξείδια του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια και το περιεχόμενο οξυγόνο θα μετρούνται με ευθύνη του εργοστασίου και θα στέλνονται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ευθύνη του εργοστασίου είναι διάτρητη.
 Στην σελίδα 5-22. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που σήμερα μεταφέρουν 400.000 tn ελαιοπυρήνα σε απόσταση 30χλμ, καλούνται να μεταφέρουν 550.000 tn σε μέση απόσταση 80χλμ. Η επιβάρυνση σε καύσιμα , καυσαέρια ανταλλακτικά ελαστικά, συχνότητα σοβαρών ατυχημάτων και ό,τι συνεπάγεται

-4-
από την κίνηση 234 οχημάτων βαρέως τύπου καθημερινά είναι προφανής (23 φορτηγά την ώρα Χ 18 ώρες την ημέρα).
 Επειδή η μελέτη έστω και εμμέσως αναφέρεται σε τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, η απόλυτη ευθύνη για ενδεχόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση βαρύνει εξ ολοκλήρου τις αρμόδιες Υπηρεσίες τις εντεταλμένες με το σχετικό έλεγχο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ

 Ενώ η ετήσιες ανάγκες της μονάδας σε καύσιμο υλικό ανέρχονται σε
550.000, και ο νομός μας δεν μπορεί να προσφέρει παραπάνω από
185.000, 2φάσεων δεν γίνεται αναφορά για την υπολειπομένη ποσότητα
 Τι στοιχεία και βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών της Ν.Α. και
ενδεχομένως Οικολογικής κίνησης, προσκόμισε η Γερμανική εταιρεία
New Energy μητρική της Ν.Ε. ΒΙΟΜΑSS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα μέσα του
2005 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να της εγκριθεί η η δημιουργία
εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ελιάς τον Μελιγαλά!!
 Γιατί στις 1 Δεκεμβρίου του 2004 ο Αντινομάρχης κ. Στ. Αναστασόπουλος
δεν κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρευρίσκονται στην παρουσίαση
των προτάσεων του κ. Νικ. Παπαφώτη (Δ/ντα Σύμβουλο της υπό ίδρυση
αναφερόμενης εταιρείας;) Ποιο καινούργιο στοιχείο παρουσίασε η New
Energy στο κ. Αντινομάρχη και πρόεδρο των Ελαιοτριβαίων από την
παρουσίαση που είχε πραγματοποιήσει στις 14/1/2004 στο Επιμελητήριο;
 Γιατί στην μελέτη δεν επισυνάπτεται η σύμβαση που υπογράφηκε με τον
ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΩΝ. (κατά δήλωση του
προέδρου της Π.Σ.Ε.Μ έχουν υπογράψει 90 ελαιοτριβείς.
(Εμείς απευθυνθήκαμε τηλεφωνικά σε 4 για να μας κάνουν γνωστό ότι
δεν γνωρίζουν τίποτα).
 Πως μέσα σ΄ ένα μήνα (κατά δήλωση του τεχνικού εκπροσώπου την 23/5/06 στον Μελιγαλά) η εταιρεία θα μειώσει την κατανάλωση του νερού που χρειάζεται να λειτουργήσει η μονάδα κατά 35%;
 Πως μέσα σ΄ ένα μήνα κατά δήλωση του τεχνικού εκπροσώπου την 23/5/06 στον Μελιγαλά) η μελέτη θα περιλαμβάνει την απαιτούμενη υδρογεωλογική μελέτη; Μήπως βασίζεται σε αυτή που έχει ζητήσει από τις την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ από της 3/1/2006;
 Πως είναι δυνατόν σε μια τέτοια Μ.Π.Ε. να μην αναφέρεται έστω και τυπικά ένας χημικός μελετητής; Ποιος ασχολήθηκε με τις τιμές για την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ποιότητα των καυσαερίων, την χημική σύσταση της τέφρας, την χημική σύσταση των υγρών αποβλήτων;
 Κατά πόσο η μονάδα είναι οικονομικά βιώσιμη; Γιατί δεν επισυνάπτονται ανάλογα οικονομικά στοιχεία;
 Που θα αποθηκεύεται η τέφρα; Η μελέτη αναφέρει 57.270tn ετήσια παραγωγή. Κατά δήλωση του μελετητή 6-7tn.
 Κατά πόσο είναι νόμιμο τα σχέδια της Μ.Π.Ε. που έχουν γίνει από ένα ιδιωτικό γραφείο περιβαλλοντικών μελετών, να φέρνει τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ –ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι προκαταβολικά σύμφωνη ή συμμετέχει στο έργο;
 Η Ντοιτσε μπάγκ, ως χρηματοδότρια τράπεζα, απαιτεί χώρο εγκατάστασης της μονάδος χώρο ΒΙ.ΠΕ.. Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. τι εξασφαλίσεις έχει ζητήσει σε περίπτωση που η μονάδα σε κάποιο στάδιο εγκαταλειφθεί;

Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ»
4/5

-5-

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ

Στον Νομό μας την τελευταία πενταετία έχουν παρουσιαστεί και προταθεί αρκετές λύσεις.
 Την 17 Νοέμβριο του 2000 μετά από μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Νομάρχη ανακοινώθηκε ότι «έχουν βρεθεί οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των λιόζουμων και δρομολογείται η αδειοδότηση της λειτουργίας διαχείρισης τους από μεγάλη γερμανική εταιρεία.
 Την 20 Φεβρουαρίου 2001 ανακοινώνονται τα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα της μεθόδου «Μπαλή».
 Τον Μάρτιο του 2002 κ. Βενετσιάνος, ως εκπρόσωπος της εταιρείας (Ε.Π.Τ.Α.), παρουσίασε στην Νομαρχία Μεσσηνίας πρωτότυπο κέντρο παραλαβής – κατεργασίας και εκμετάλλευσης κατσίγαρου, όπου στην συνέχεια τουλάχιστον 120 μέλη του (ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΩΝ), σύναψαν ιδιωτικά συμφωνητικά .
 Την 14 Ιανουαρίου 2004 σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο, προτάθηκε από εκπροσώπους της γερμανικής εταιρείας «New Energy” η εγκατάσταση στην ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων των ελαιοτριβείων με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 Την 16 Μαρτίου 2004 ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελαίας Καλαμάτας ανακοινώνει την λειτουργία ανάλογης μονάδας στην Σητεία της Κρήτης.
 Την 30 Μαρτίου 2004 ανακοινώνεται από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεγάλη εταιρεία διεθνών συμφερόντων με την επωνυμία «Emergo Α.Ε.» μετά από συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Σύνδεσμο Ελαιοπαραγωγών ν. Ηρακλείου, και την Ελαιουργική την οριστική λύση του προβλήματος που ταλανίζει όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες.
 Την 3 Απριλίου 2004 ο Δήμος Γαργαλιάνων με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας οργάνωσε επιστημονική ημερίδα με πολύ καλά αποτελέσματα.
 Την 16 Ιουνίου 2004 ο Πρόεδρος της «ΑΝ. ΜΕΣ.» Στ. Αναστασόπουλος συμμετέχοντας ως εισηγητής σε συμπόσιο ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας που έγινε στην Αθήνα αναφέρθηκε σε μελέτη που εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. όπου εξετάσθηκαν έξι σενάρια διαχείρισης των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας του Νομού μας.
 Την 19 Ιουνίου 2004 ο συμπατριώτης μας χημικός Δημήτρης Μπουσούνης, σε ανοιχτή του επιστολή παρουσίασε ενδιαφέρουσες και ολοκληρωμένες προτάσεις.
 Την 22 Ιουνίου 2004 μέσα από το πρόγραμμα LIFE TIRSAV στο Επιμελητήριο Καλαμάτας παρουσιάζονται όλες οι καινοτόμες τεχνολογίες για την ανακύκλωση των ελαιοπυρήνων και των υγρών αποβλήτων.
 Την 1 Δεκεμβρίου 2004 με πρωτοβουλία του προέδρου του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, στην Νομαρχία Μεσσηνίας, παρουσιάστηκε η υπό εξέταση πρόταση.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top