sstamellos

sstamellos

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax: ++30 421 20620 / 38387
site: http://www.eco-net.gr e-mail: eco-net@otenet.gr
Βόλος 4/3/2003 7μελής55p/03/781π

Προς: 1) Τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη
2) Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Χριστοδουλάκη
3) Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. ¶κη Τσοχατζόπουλο
4) Την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κα Βάσω Παπανδρέου
5) Τον Υπουργό Γεωργίας κ. Γ. Δρυ
6) Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χρίστο Βερελή

ΘΕΜΑ : Αναστολή όλων των επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

Αξιότιμοι,
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΟ) είναι σταθερά προσανατολισμένο στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση των ρύπων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (επισυνάπτουμε τις αποφάσεις σχετικού Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΟ).

Δυστυχώς ο τόσο κρίσιμος για το περιβάλλον τομέας των ΑΠΕ έφθασε πλέον, δια των πράξεων και των παραλείψεων της δημόσιας διοίκησης, σε πλήρες αδιέξοδο. ¶μεση είναι η προοπτική αναστολής και ακύρωσης του συνόλου των προγραμματισμένων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1,5 δισ. €, δηλαδή πάνω από 1500 MW “πράσινης” ηλεκτροπαραγωγής.

Η κατάσταση στο χώρο των ΑΠΕ επιδεινώθηκε δραματικά τελευταία, μετά από πρόσφατες εξελίξεις, σε διοικητικό και νομοθετικό επίπεδο, όπως:

α) Οι διαδοχικές εγκύκλιοι υπουργείων που καθιστούν ολοένα και περισσότερο πολύπλοκες και χρονοβόρες τις ήδη απαράδεκτα επιβαρημένες αδειοδοτικές διαδικασίες των έργων ΑΠΕ,

β) οι μεγάλες καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων αναβάθμισης-επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ, το οποίο αδυνατεί σήμερα να απορροφήσει, λόγω κορεσμού, την ενέργεια των ΑΠΕ, σε σημαντικότατες για τις ΑΠΕ περιοχές της χώρας (Θράκη, Εύβοια, Κυκλάδες, Λακωνία),

γ) η συνεχιζόμενη παντελής απουσία της Πολιτείας και των αρμόδιων οργάνων της από την αναγκαία ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και φορέων, για τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, πράγμα που οδηγεί συχνά στην παραπληροφόρηση και την εχθρική στάση των τοπικών κοινωνιών έναντι των ΑΠΕ, με τελική συνέπεια την αποτελμάτωση και την εγκατάλειψη των δρομολογημένων έργων ΑΠΕ.

Τη σημερινή κατάσταση στο χώρο των ΑΠΕ χαρακτηρίζουν πλήρως δύο (2) κύρια ποσοτικά δεδομένα :

1. Η πλήρης τελμάτωση των έργων ΑΠΕ: μέσα στο 2002 δεν εγκαταστάθηκε ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στον ελληνικό χώρο, ούτε προβλέπεται να εγκατασταθεί καμία στο άμεσο μέλλον, σε σύγκριση με τα 105 MW ανεμογεννητριών που εγκαταστάθηκαν το 2000 και τα 84 MW που εγκαταστάθηκαν το 2001 (δηλ. ολοκληρώθηκε η σταθερά καθοδική πορεία των τελευταίων ετών).

Οι μηδενικές απορροφήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ’ ΚΠΣ, το οποίο έχει δεσμεύσει πάνω από 1 δισεκ. € ειδικά για έργα ΑΠΕ, συμπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Παρά το γεγονός ότι, ήδη από τις αρχές Ιουνίου 2002, έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα της πρώτης προκήρυξης του ΕΠΑΝ, με ένταξη σε αυτό 95 σημαντικών έργων ΑΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 0,5 δισ. €, ελάχιστα από τα έργα αυτά έχουν υπογράψει συμβάσεις με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

Ελάχιστα δε είναι και αυτά που προβλέπεται να υπογράψουν στο ορατό μέλλον, κυρίως λόγω των τεράστιων εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην αδειοδοτική τους διαδικασία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός Φορέων και Υπηρεσιών, των οποίων απαιτείται γνωμοδότηση ή λήψη απόφασης, για την έκδοση άδειας λειτουργίας ενός οποιουδήποτε έργου ΑΠΕ, είναι σαράντα ένα (41) και ο αντίστοιχος αριθμός απαιτούμενων υπογραφών ξεπερνά τις 340.

Αξιότιμοι,

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι το οικοδόμημα των ΑΠΕ βρίσκεται σήμερα υπό κατάρρευση, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για την περιβαλλοντική, ενεργειακή και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, όσο και για τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες (Κοινοτική Οδηγία 2001/77/EC για τις ΑΠΕ, Πρωτόκολλο του Κιότο, Συνθήκη του Γιοχάνεσμπουργκ, κ.α).

Ζητούμε, λοιπόν, την άμεση και αποφασιστική δραστηριοποίηση των αρμόδιων Υπουργείων στα θέματα ευθύνης του για τις ΑΠΕ, ώστε να αρθούν, γρήγορα και αποτελεσματικά, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και προβλήματα που οδηγούν σήμερα σε πλήρη μαρασμό τον τομέα των ΑΠΕ στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, ζητούμε κατά προτεραιότητα:

1. Την άμεση και δραστική απλοποίηση, με ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση, των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, λόγω του ιδιαίτερα θετικού για το περιβάλλον χαρακτήρα των έργων αυτών. Αυτονόητο είναι βέβαια ότι η απλοποίηση δεν θα είναι εις βάρος των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων για την έγκριση του έργου.

2. Την ταχύρυθμη υλοποίηση των απαραίτητων έργων αναβάθμισης-επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ στις ανεμώδεις περιοχές της χώρας, χωρίς τα οποία είναι αδύνατη οποιαδήποτε ανάπτυξη του σημαντικότατου αιολικού δυναμικού των περιοχών αυτών.

Την άμεση ανάληψη, εκ μέρους των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας (κεντρικών υπηρεσιών υπουργείων, περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών τους, δημόσιων οργανισμών, ΔΕΗ, ΚΑΠΕ, κ.α.), συγκροτημένων και επαναλαμβανόμενων δράσεων ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, για τα πολλαπλά περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικοοικονομικά πλεονεκτήματα των ΑΠΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στον τομέα αυτό το ΠΑΝΔΟΙΟ μπορεί να βοηθήσει με τις 54 οργανώσεις του που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και αποφασιστικά στα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα και θα λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης ώστε να προχωρήσει το ενεργειακό πρόγραμμα των ΑΠΕ.

Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 0946-381707,
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0977-686838,
ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0977-606820,
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0972-902750
ΛΑΜΨΑΚΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0974-872827
ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0976-210906,
ΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ 04410-40338

Scroll to Top