sstamellos

sstamellos

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:κριτική στο νομοσχέδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιστημονικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι, και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

1. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος – Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
2. Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ
3. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών – ΣΕΦ,
4. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ – ΕΣΗΑΠΕ,
5. Ο Ελληνικός Όμιλος για τη Διάδοση των ΑΠΕ – ELFORES
6. Η GREENPEACE,
7. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
8. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων – ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.
που εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των πολιτών που ανησυχούν για την καταστροφή του περιβάλλοντος και την πορεία των κλιματικών αλλαγών, αντιδρώντας στο τελευταίο σχέδιο νόμου που το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις δυσμενείς για τις ΑΠΕ εξελίξεις που το προσχέδιο αυτό εγγυάται – πέρα από τις επιμέρους παρατηρήσεις που κάθε φορέας έστειλε ή θα στείλει χωριστά στο Υπουργείο – εξέδωσαν το ακόλουθο κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας :

Στην χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε και με δεδομένη την προϊστορία των νομοθετικών ρυθμίσεων για τις ΑΠΕ στην χώρα μας, ένα νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, πιστεύουμε, ότι θα έπρεπε να είχε τους ακόλουθους τρεις κυρίαρχους στόχους.

1. Την επίλυση των προβλημάτων που συσσώρευσε το κανονιστικό πλαίσιο του παρελθόντος.

2. Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των έργων με τη μείωση της γραφειοκρατίας και των χρόνων αδειοδότησης.

3. Την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, ώστε να καλύψουμε τους στόχους που αφενός μας θέτουν οι διεθνείς δεσμεύσεις μας (Πρωτόκολλο Κιότο, Κοινοτική Νομοθεσία για ΑΠΕ) και αφετέρου, και ουσιαστικά, η πραγματικότητα της εξέλιξης των κλιματικών αλλαγών.

Το πρώτο προσχέδιο που κυκλοφόρησε το Υπουργείο από τον Απρίλιο του 2005 για δημόσια διαβούλευση, ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τους ανωτέρω στόχους. Το τελευταίο όμως προσχέδιο που κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2006 ανέτρεψε όλα τα προηγούμενα λες και επιστρατεύτηκε την τελευταία στιγμή κάποιος εχθρικός προς τις ΑΠΕ «νομοθέτης», να σώσει την κατάσταση (για λογαριασμό ποιων άραγε;). Ο οποίος οφείλουμε να σημειώσουμε είναι εχθρικός και προς την κυβέρνηση, όταν στο συνοδευτικό του προσχεδίου Δελτίο Τύπου θέτει ως στόχο της κυβέρνησης τα 1.000 MW για το 2010, ενώ προηγούμενα ΔΤ του Υπ.Αν. και η 3η Εθνική Έκθεση για τις ΑΠΕ προβλέπει πάνω από 2.000 MW, στη χειρότερη περίπτωση. ¶βυσσος στα κυβερνητικά παρασκήνια.

Η υπαναχώρηση αυτή του Υπ.Αν., είναι μια σημαντική πολιτική πράξη, γιατί δεν είναι υπαναχώρηση σε κάποια προφορική υπόσχεση που έδωσε, ούτε σε κάποια συμφωνία σε δικά μας γραπτά αιτήματα. Είναι υπαναχώρηση και μάλιστα ριζική σε γραπτό κείμενο νομοσχεδίου που το Υπ.Αν. το ίδιο με τις υπηρεσίες του μελέτησε, συνέταξε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Και ως είθισται, θα ανέμενε κανείς ότι το τελικό νομοσχέδιο θα ήταν έστω και κατ’ ελάχιστα καλύτερο. Μεγάλη πλάνη.

Η αρχή, όμως έγινε. Και αφού υπαναχώρησε μία φορά το Υπουργείο μπορεί να υπαναχωρήσει και δεύτερη και να αποσύρει το τελευταίο αυτό προσχέδιο, επαναφέροντας τις καθοριστικές για την πορεία ανάπτυξης των ΑΠΕ διατάξεις που υπήρχαν στο αρχικό προσχέδιο. Και επειδή, όλα αυτά μπορεί να έγιναν για να κερδίσουν κάποιοι χρόνο και να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη των ΑΠΕ, θυμίζουμε ότι το «καλό» προσχέδιο είναι ήδη έτοιμο και μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή, με ελάχιστες τροποποιήσεις, αφού λάβει υπόψη του τις θέσεις μας.

Συγκεκριμένα και πέρα από τις επί μέρους, λεπτομερείς τοποθετήσεις που κάθε φορέας κατέθεσε ή θα καταθέσει στο Υπ.Αν., έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω γενικές παρατηρήσεις που αφορούν τις βασικές αρχές του προσχεδίου:

(Α) Το νέο προσχέδιο ανταποκρίνεται σε κάποιο βαθμό μόνο στην ικανοποίηση του πρώτου από τους τρεις στόχους, γεγονός που βελτιώνει μια κατάσταση που δημιουργήθηκε, όμως, από προηγούμενες λαθεμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και σε μια ευνομούμενη πολιτεία η επίλυση τέτοιων θεμάτων θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη και πάντως όχι αρκετή για διθυράμβους.

(Β) Αναφορικά με τον δεύτερο στόχο και μετά την ανατροπή των προβλέψεων των προηγούμενων προσχεδίων και τη διατήρηση του υφιστάμενου και πλήρως αποτυχημένου στην πράξη συστήματος έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ από τις Περιφέρειες, ζητάμε:

1. Την επαναφορά της θεσμοθέτησης κεντρικής αδειοδότησης από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

2. Την δημιουργία και εφαρμογή της διαδικασίας του one-stop shop με τη μορφή ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Έργων, στα πρότυπα του ΚΕΠ.

3. Την προώθηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου.

¶λλωστε αυτά αποτελούν θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σε πρόσφατη επίσημη έκθεσή της για τις ΑΠΕ («The support of electricity from renewable energy sources», COM (2005) 627 final / 7.12.2005), προτείνει επί λέξει : «…την εμπλοκή της κεντρικής διοίκησης και την εφαρμογή του one-stop shop στη διαδικασία αδειοδότησης, παράλληλα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, χωροταξικό σχεδιασμό κα ευκολότερες διαδικασίες για μικρά έργα».

(Γ) Η ικανοποίηση του 3ου στόχου επιτυγχάνεται με την επανένταξη στο προσχέδιο νόμου των παραγράφων 3 και 4 του ¶ρθρου 1 καθώς και των άρθρων 14 και 15 του προηγούμενου προσχεδίου, δηλαδή

1. Ο εθνικός στόχος για συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από μεγάλα υδροηλεκτρικά Έργα ισχύος άνω των 10 MWe, στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2010 ορίζεται σε ποσοστό 20,1%. O στόχος αυτός για το 2020 ορίζεται στο 29%.

2. Η προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη Χώρα. Η προτεραιότητα αυτή λαμβάνεται καθοριστικά υπόψη σε περιπτώσεις στάθμισης με περιβαλλοντικές και άλλες προτεραιότητες.

3. Επαναφορά της ενίσχυσης της πράσινης κιλοβατώρας (διαφορική τιμολόγηση για κάθε τεχνολογία) στα επίπεδα των τιμών που υπήρχαν στα άρθρα 14 και 15 του προσχεδίου του Απριλίου 2005, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τελικά μετά την αναπροσαρμογή του τιμολογίου της ΔΕΗ στην τελευταία έκδοση του προσχεδίου.

Κλείνοντας εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την υπαναχώρηση του Υπ.Αν. και δηλώνουμε την αποφασιστικότητα μας να αγωνιστούμε για το καλό του τόπου και του πλανήτη όπως επιτάσσουν μεταξύ όλων των άλλων και οι αρχές και οι κανόνες της επιστήμης, κάτι που άλλωστε θα έπρεπε να ήταν και μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία έτσι θα ήταν αρωγός και όχι ανεμοφράκτης στις προσπάθειες μας.

Και όπως λέει και ένα αρχαίο Κινέζικο ρητό:
«Εκεί όπου υπάρχει άνεμος, άλλοι χτίζουν ανεμόμυλους και άλλοι ανεμοφράκτες.»

Εκ μέρους της άτυπης συνεργασίας των Φορέων, Συλλόγων και ΜΚΟ.
Δρ. Ι. Τσιπουρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ., Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας
Αθήνα 30/01/2006
Κιν. 6972338150, e-mail tsipred@hol.gr

Scroll to Top