sstamellos

sstamellos

Ανάπτυξη αιολικών σταθμών με ποιούς όρους;

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

8 Δεκεμβρίου 2010

Ανάπτυξη αιολικών σταθμών με ποιούς όρους;
Οι πολίτες παρεμβαίνουν

Καθώς οι αιτήσεις και οι άδειες παραγωγής και εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), με τις “τελευταίας γενιάς” ανεμογεννήτριες των 120+ μέτρων ύψος, αυξάνονται διαρκώς, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, όλο και περισσότεροι μπαίνουν στη διαδικασία να αναρωτηθούν και να διερευνήσουν κατά πόσο τελικά εμφανίζει θετικό ισοζύγιο η σχέση κόστους – οφέλους αυτής της διαδικασίας. Με αφετηρία αυτή ακριβώς τη διαπίστωση, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 4/12, στην Αθήνα, συνάντηση εκπροσώπων τοπικών συλλόγων και φορέων, οικολογικών κινήσεων και κινήσεων πολιτών, καθώς και μεμονωμένων πολιτών από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τεχνικών, με θέμα τη μαζική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ. Κοινές διαπιστώσεις των συμμετεχόντων αποτέλεσαν:

 η αιολική βιομηχανία έχει επιτύχει να εμφανίζεται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ ως η “πανάκεια” για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να περνάει στο ευρύ κοινό το μήνυμα της ανάγκης εγκατάστασης αιολικών σταθμών με οποιοδήποτε οικολογικό και κοινωνικό κόστος. Στo πλαίσιο αυτής της “καμπάνιας”, φυσικά, αποκρύπτονται και οι σοβαρές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών, όσο και μία πληθώρα εγγενών αδυναμιών, που συνοδεύουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΣΠΗΕ (ασυνεχής παραγωγή ενέργειας, αδυναμία αποθήκευσης περίσσειας παραγόμενης ενέργειας, πρόκληση ανισορροπιών στο σύστημα διανομής, υπέρογκο κόστος που τελικά μετακυλύεται στον καταναλωτή)
 ίσως για πρώτη φορά μια οχλούσα βιομηχανική δραστηριότητα απαλλάσσεται, σχεδόν πλήρως, από περιβαλλοντικούς και χωροταξικούς περιορισμούς. Με πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντά τους, οι εταιρείες ανάπτυξης ΑΣΠΗΕ εισβάλλουν με τον πλέον επιθετικό τρόπο στα τελευταία οχυρά άγριας ζωής και σε απαράμιλλης αξίας φυσικά τοπία, με χωροθετήσεις και εγκαταστάσεις που, σχεδόν στο σύνολό τους, έγιναν χωρίς την παραμικρή συμμετοχή, ούτε καν τη στοιχειώδη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών
 στον τομέα της αιολικής ενέργειας πρωτοστατούν σε μεγάλο βαθμό οι γνωστοί μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι ενώ επενδύουν, παράλληλα, σε ρυπογόνες μορφές ενέργειας και ευθύνονται για την οικολογική υποβάθμιση πολλών περιοχών, ανά την Επικράτεια, αναβαπτίζονται στην “κολυμβήθρα του Σιλωάμ” των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εμφανίζονται ως φέροντες οικολογικές ευαισθησίες

Κοινή πεποίθηση των συμμετεχόντων είναι πως απαιτείται άμεσα συντονισμός και συλλογική δράση σε όλα τα επίπεδα για να καταστεί δυνατός ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός έλεγχος της διαδικασίας εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ, που συνειδητά παραλείπει να εφαρμόσει η Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε πως είναι ανάγκη:

 να ενισχυθεί η συλλογική δράση στο αδειοδοτικό και νομικό σκέλος της εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ
 να ενταθεί η προσπάθεια εναλλακτικής ενημέρωσης, που έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε το ζήτημα της εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ να τεθεί στις πραγματικές του διαστάσεις και να απενοχοποιηθεί η ανάδειξη των επιπτώσεων της χωροθέτησης και της εγκατάστασής τους, με το υφιστάμενο καθεστώς
 να τονιστεί ότι το οικονομικό – επενδυτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο προωθείται η μαζική εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, με ναυαρχίδα το περίφημο νομοσχέδιο “fast track”, απειλεί με άνευ προηγουμένου αλλοίωση το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας.
 να ενισχυθεί η διαδικασία επεξεργασίας και προβολής των θέσεων των συμμετεχουσών συλλογικοτήτων σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα της χώρας, που βασίζεται στην άμεση εφαρμογή προγράμματος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη θέσπιση κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, στην αύξηση της ισοβαρούς διείσδυσης των ΑΠΕ μέσω της προώθησης οικιακών και μικρών, τοπικής εμβέλειας και προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες εφαρμογών, στην αύξηση του κοινωνικού ελέγχου και της συμμετοχής των πολιτών στην ενεργειακή διαχείριση.

Αποφασίστηκε, τέλος, αυτή η συνάντηση να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου ενημέρωσης, συντονισμού και αλληλοϋποστήριξης, σχετικά με εγκαταστάσεις ΑΣΠΗΕ που θέτουν σε κίνδυνο τους πολύτιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της Ελλάδας.

Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου

Πληροφορίες
Αλέξανδρος Μαβής 2282022929
Αποστόλης Καλτσής 6937911948

Scroll to Top