sstamellos

sstamellos

ΠΛΩΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ: ΥΔΡΙΑΔΑ

ΠΛΩΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
ΥΔΡΙΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Πάνω σε πλωτό σύστημα, ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά συστήματα, παράγουν ρεύμα, το οποίο διοχετεύεται καταλλήλως μέσω ειδικών συστημάτων μεταφοράς και μετατροπής ενέργειας σε μία μονάδα αφαλάτωσης η οποία μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο, υψηλής ποιότητας. Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει «ακίνητη» κάτω από τις πλέον δύσκολες καιρικές συνθήκες (ισχυρός άνεμος με πολλά μποφόρ ή υψηλός κυματισμός της θάλασσας) για να μπορεί να λειτουργεί η ανεμογεννήτρια, και επιπλέον χρησιμοποιεί τις πιο τεχνολογικά προηγμένες συνιστώσες από την παγκόσμια αγορά.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ στο πρόβλημα της λειψυδρίας στα νησιά.

1. Λειτουργεί με τον ήλιο και τον άνεμο, χωρίς καθόλου άλλα καύσιμα.
2. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου χημικά και έτσι η άλμη που αποτίθεται στην θάλασσα είναι καθαρή (φυσική).
3. Εγκαθίσταται αρκετά μακριά από την ακτή (και σε βαθιά νερά) και έτσι αφενός μεν δεν επηρεάζει το οικοσύστημα κατά την εισαγωγή του νερού, αφετέρου δεν αφήνει την άλμη σε κλειστό κόλπο ή περιορισμένο χώρο.
4. Δεν επιδρά στο περιβάλλον των νησιών αφού δεν χρειάζεται κανένα πρόσθετο έργο (π.χ. εγκατάσταση ανεμογεννήτριας στο νησί, διάνοιξη δρόμων προς τούτο κλπ). Δεν χρησιμοποιεί ρεύμα από και δεν επιβαρύνει το ήδη προβληματικό δίκτυο των νησιών (όπως π.χ. μία κλασσική στεριανή Αφαλάτωση)
5. Είναι μεταφερόμενη, δηλαδή τοποθετείται όπου θέλουν οι νησιώτες και μπορεί εύκολα να αλλάξει θέση αν στο μέλλον απαιτηθεί.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΛΩΤΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
– που δουλεύει από 1/2007 στη θάλασσα και από 6/2007 στο Αιγαίο
– Παντός καιρού. ¶νεμο μέχρι 120km/h μέχρι τώρα (Σχεδιασμός για 200120km/h)
– Ελάχιστη Συντήρηση
– Αυτόνομη
– Τηλε-ελεγχόμενη Τηλε-παρακολουθούμενη
– Το μέλλον για την εκμετάλλευση του Θαλάσσιου Αιολικού Δυναμικού

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μέγιστη 90m3/ημέρα
Μέση 70m3/ημέρα
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ για 200 άτομα

ΝΕΡΟ: Πόσιμο ¶ριστης ποιότητας (εμπλουτισμένο με μεταλλικά στοιχεία)

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: 1.000.000 ltr/ημέρα

ΚΟΣΤΟΣ Λειτουργίας + Παρακολούθησης + Συντήρησης: 0,3-0,5 ¤/m3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ:

– ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (φυσάει πολύ
παράγει πολύ νερό, φυσάει λιγότερο, παράγει λιγότερο)
– Σύζευξη πλωτού με ανεμογεννήτρια, δηλαδή ειδικός σχεδιασμός που επιτρέπει τη συνύπαρξη στη λειτουργία του πλωτού και της ανεμογεννήτριας.
– Στη μονάδα περιλαμβάνεται σύστημα αυτόματου ελέγχου για την παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό της, με αποτέλεσμα να λειτουργεί αυτόνομα και πλήρως αυτοματοποιημένα. Η δυνατότητα αυτή εξαλείφει την ανάγκη παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού στον τόπο παραγωγής, μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας.
– Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης έχει εξελιχθεί ώστε με μεταβλητή ισχύ να πραγματοποιείται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας στην αντίστροφη όσμωση γίνεται δυνατό να λειτουργεί χωρίς χημική επεξεργασία του θαλασσινού νερού.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: χρησιμοποιείται μόνο ο άνεμος και ο ήλιος ως πηγή ενέργειας, και δεν χρησιμοποιεί καθόλου χημικά, μηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού με φυσικό τρόπο και φυσικές πηγές (αέρας, θάλασσα και ήλιος) δημιουργείται μια αστείρευτη και 100% οικολογική πηγή πόσιμου νερού.
Ολοκληρωμένη προσέγγιση: Παραγωγή νερού + Διάθεση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: nnik@aegean.gr

Scroll to Top