sstamellos

sstamellos

Σε θετική κατεύθυνση αλλά ανεπαρκείς οι πολιτικές

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31,10562,τηλ.210.3241001,fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη:Φιλίππου 51,54631,τηλ.2310.222503,fax 2310.421196

25.01.2008

Σε θετική κατεύθυνση αλλά ανεπαρκείς
οι πολιτικές για το κλίμα της ΕΕ
Η Ελλάδα αύξησε σημαντικά τη χρήση λιγνίτη και τη συνολική κατανάλωση

Στις 23 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε μια δέσμη προτάσεων σε θετική κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αύξησης της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΔΕΣΜΗΕ για το 2007 δείχνουν σημαντική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού καθώς και μικρό μερίδιο ΑΠΕ.

Οι προτάσεις της Ευρ. Επιτροπής αφορούν σε αλλαγές στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) και διαφοροποιημένους στόχους για κάθε κράτος μέλος σε ό,τι αφορά στις εκπομπές από τις μη καλυπτόμενες εγκαταστάσεις αλλά και στο μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2020.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι βρίσκουν γενικά θετικές αλλά ανεπαρκείς τις προτάσεις για τις ΑΠΕ, οι οποίες προβλέπουν για την Ελλάδα το 2020 κάλυψη του 18% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που σημαίνει πως τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ.

Ενδεικτικό της τεράστιας προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει η χώρα μας είναι το ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) που δημοσιοποιήθηκαν την ίδια μέρα, στο ηπειρωτικό σύστημα οι ΑΠΕ συνεισέφεραν μόλις το 8,6% της τελικής κατανάλωσης με το 6,5% να προέρχεται από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς των οποίων η παραγωγή δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Αν συνεκτιμήσουμε πως τα στοιχεία αφορούν μόνο το ηπειρωτικό σύστημα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα νησιά (όπου το μερίδιο των ΑΠΕ είναι πολύ χαμηλότερο), προκύπτει πως σε μόλις 13 χρόνια το μερίδιο των ΑΠΕ (πλην υδροηλεκτρικών) θα πρέπει να υπερδεκαπλασιαστεί! Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαφωνούν όμως με την πρόταση για δεσμευτικό μερίδιο 10% των αγροκαυσίμων στα καύσιμα μεταφορών υπό το φως πλήθους πρόσφατων εκθέσεων που αμφισβητούν το φιλοπεριβαλλοντικό τους αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά από αλλαγές στο ΣΕΔΕ για την περίοδο 2013-2020 ενώ προτείνει εθνικά διαφοροποιημένους στόχους μείωσης για τους τομείς που δεν καλύπτονται από αυτό. Οι Οικολόγοι Πράσινοι επικροτούν την επέκταση του Συστήματος σε άλλους τομείς και αέρια, την εναρμονισμένη και κεντρική κατανομή δικαιωμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την υποχρέωση αγοράς του 100% των δικαιωμάτων από τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής. Είναι λυπηρό όμως πως οι προτάσεις αυτές βασίζονται στον στόχο μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά μόλις 20% το 2020 και όχι 25-40% που ήταν ο διαπραγματευτικός στόχος της ΕΕ στη συνδιάσκεψη του Μπαλί, κάτι που προδιαθέτει τις υπό εξέλιξη διεθνείς διαπραγματεύσεις για τον «διάδοχο» του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Ομοίως προβληματίζει η πρόβλεψη για χρήση πιστωτικών μορίων από ευέλικτους μηχανισμούς τη στιγμή που το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο καθώς και η θολή αναφορά στη μεθοδολογία κατανομής δικαιωμάτων μέχρι τον πλήρη πλειστηριασμό τους από το 2020.

Την ίδια στιγμή βέβαια, τα προαναφερθέντα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ φανέρωναν μια ετήσια αύξηση στην ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη κατά 6,6% και μια αύξηση στην εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρισμού στο ηπειρωτικό σύστημα κατά 4,0% η οποία μάλιστα προέρχεται στο σύνολό της από τη Μέση και Χαμηλή Τάση (οι μεγάλες βιομηχανίες κράτησαν την κατανάλωσή τους σταθερή).

Είναι φανερό πως η χώρα μας αποκλείεται να επιτύχει συμμόρφωση ακόμα και με αυτές τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς μέτρα εξοικονόμησης κυρίως στον οικιακό και τριτογενή τομέα, χωρίς αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα προώθησης των ΑΠΕ και χωρίς δραστική μείωση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής με αποκλεισμό κατασκευής οποιασδήποτε νέας λιγνιτικής ή λιθανθρακικής μονάδας.


Η Εκτελεστική Γραμματεία

Για περισσότερες πληροφορίες: Κώστας Κατώπης 6972 033070

Scroll to Top