sstamellos

sstamellos

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ….

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31,10562,τηλ.210.3241001,fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη:Φιλίππου 51,54631,τηλ.2310.222503,fax 2310.421196

22.06.06
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ


Οι Οικολόγοι Πράσινοι υιοθετούν Κανονισμό Δεοντολογίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές τους πτήσεις.
Τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής για πολλούς από μας. Παράλληλα όμως αντιπροσωπεύουν μια σημαντικότατη απειλή για το κλίμα: Τα αέρια του θερμοκηπίου που εκλύονται από τις πτήσεις εκτιμάται ότι ευθύνονται μέχρι και για 9% της συνολικής επιβάρυνσης του κλίματος, ενώ η επιβατική κίνηση διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και ο ρυθμός αυτός αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.
Στην αύξηση αυτή συμβάλλουν και οι πολύπλευρες έμμεσες επιδοτήσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες: Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κηροζίνη των αεροπλάνων παραμένει τελείως αφορολόγητη διεθνώς, ενώ οι εκπομπές από διεθνείς αεροπορικές (και θαλάσσιες) μεταφορές δεν καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η κατάργηση της προνομιακής αυτής μεταχείρισης, ώστε το αεροπλάνο να πληρώνει το πραγματικό κόστος της λειτουργίας του, αποτελεί βασικό άξονα σε κάθε πολιτική για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στο κλίμα.
Εξίσου βασικό άξονα αποτελεί η αυτοσυγκράτηση στη χρήση του αεροπλάνου, με στροφή προς το σιδηρόδρομο και το πλοίο. Ορισμένα μακρινά επαγγελματικά ταξίδια μπορούν να υποκατασταθούν με σύγχρονες μορφές τηλεπικοινωνιών, ενώ η στροφή σε κοντινότερους προορισμούς διακοπών μπορεί να δώσει βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για πολλά ταξίδια αναψυχής.
Για τις περιπτώσεις, όμως, όπου η χρήση του αεροπλάνου είναι αναπόφευκτη, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες που αντισταθμίζουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την πτήση. Η αντιστάθμιση αυτή γίνεται με χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας ή παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές, και συνοδεύεται από αντίστοιχους μηχανισμούς παρακολούθησης και επαλήθευσης.
Σημειώνουμε πάντως ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να λειτουργούν μόνο επικουρικά, ως μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας για προσαρμογή της κοινωνίας μας στις προτεραιότητες που επιβάλλει η προστασία του κλίματος.
Στα πλαίσια αυτά οι Οικολόγοι Πράσινοι αποφασίσαμε να δεσμευτούμε για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις πτήσεις μελών μας για κομματικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα τη συμμετοχή εκπροσώπων μας σε διεθνή γεγονότα των Πράσινων στη Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου οι αποστάσεις κάνουν το αεροπλάνο μόνη ρεαλιστική επιλογή. Αντίστοιχους Κώδικες Δεοντολογίας έχουν υιοθετήσει και τα περισσότερα πράσινα κόμματα, στην Ευρώπη και αλλού.
Για την αντιστάθμιση επιλέξαμε μια από τις «αυστηρότερες» πρωτοβουλίες διεθνώς, το πρόγραμμα ATMOSFAIR. Κριτήρια επιλογής ήταν ο δημόσιος χαρακτήρας του προγράμματος, η σύνδεση με τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι αυξημένες κοινωνικές προδιαγραφές των χρηματοδοτούμενων έργων αντιστάθμισης και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στον έλεγχο των προδιαγραφών. Στο τέλος κάθε χρόνου θα υπολογίζονται αθροιστικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις «κομματικές» πτήσεις των Οικολόγων Πράσινων και θα καταβάλλεται στο πρόγραμμα το ποσό των 20 ευρώ ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
Μέλη και φίλοι μας μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και εθελοντικά, για τα προσωπικά τους αεροπορικά ταξίδια. Ήδη υλοποιήθηκε η πρώτη μας συμμετοχή, που αφορούσε την εκπροσώπηση στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, στο Ελσίνκι.
Εκτίμησή μας είναι ότι η ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα προγράμματα αντιστάθμισης και η διαμόρφωση όρων για συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων επιβατών, μπορούν να έχουν θετική συμβολή στην προσπάθεια για ευαισθητοποίηση του κοινού και διαμόρφωση υπεύθυνων πρακτικών για την προστασία του κλίματος. Για το λόγο αυτό απευθύνουμε έκκληση, προς τους κοινωνικοπολιτικούς φορείς αλλά και προς τις εταιρίες και επιχειρήσεις, να υιοθετήσουν αντίστοιχες δεσμεύσεις και στη δική τους πρακτική.
Στην Ελλάδα προς το παρόν, δυνατότητες πληροφόρησης και συμμετοχής υπάρχουν μόνο μέσω διαδικτύου (και πιστωτικής κάρτας). Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται, δίνουμε τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων προγραμμάτων αντιστάθμισης:
ATMOSFAIR www.atmosfair.de
MyClimate Foundation http://www.myclimate.org
The CarbonNeutral Company http://www.carbonneutral.com/
Climate Care http://www.climatecare.org/

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Τάσος Κρομμύδας 6945 940916

Για αμεσότερη επαφή με την εκστρατεία των Οικολόγων Πράσινων για το κλίμα, θα είμαστε στην έκθεση ECO-LIFE στο Ολυμπιακό Στάδιο, από Παρασκευή 23 Ιουνίου μέχρι Δευτέρα 26 Ιουνίου, στο περίπτερο της εφημερίδας ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης των Οικολόγων Πράσινων

Κανονισμός Δεοντολογίας των Οικολόγων Πράσινων για την αντιστάθμιση επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή από πτήσεις για κομματικές υποχρεώσεις

1. Οι εκλύσεις αερίων του θερμοκηπίου από αεροπορικές πτήσεις εκτιμάται ότι αποτελούν μέχρι και το 9% της συνολικής επιβάρυνσης του κλίματος. Η επιβατική κίνηση διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, ρυθμός που αναμένεται να διατηρηθεί και το επόμενο διάστημα.
2. Η αυτοσυγκράτηση στη χρήση του αεροπλάνου, με στροφή προς το σιδηρόδρομο και το πλοίο, αποτελεί βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν είναι όμως πάντα ρεαλιστικές, ιδίως όταν πρόκειται για ταξίδια από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που αφορούν μεγάλο μέρος της συμμετοχής μας σε διεθνή γεγονότα των Πράσινων.
3. Για τις περιπτώσεις όπου η χρήση του αεροπλάνου είναι αναπόφευκτη, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες που αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις στο κλίμα με έργα εξοικονόμησης ενέργειας ή παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν πρέπει να δημιουργούν αυταπάτες για τη ικανότητα της σημερινής κοινωνίας να προστατέψει το κλίμα και το περιβάλλον χωρίς να αλλάξει και η ίδια.
4. Από τις πρωτοβουλίες αυτές επιλέγουμε το πρόγραμμα ATMOSFAIR με κριτήρια:
• το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του (πρωτοβουλία του γερμανικού υπουργείου περιβάλλοντος)
• τη σύνδεσή του με το Πρωτόκολλο του Κιότο και το Μηχανισμό Καθαρής Ανάπτυξης.
• τις αυξημένες προδιαγραφές των αντισταθμιστικών έργων, που καλύπτουν και τις επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινότητες.
• Τη συμμετοχή, στον έλεγχο των προδιαγραφών, του Climate Action Network, οργάνωσης – ομπρέλας για το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για το κλίμα.
5. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε:
• Να καταγράφεται κάθε αεροπορική πτήση μελών μας για κομματικούς σκοπούς, εφόσον καλύπτεται μερικώς ή ολικώς από το ταμείο των Οικολόγων Πράσινων ή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Αφετηρία θα είναι η συμμετοχή των εκπροσώπων μας στην 4η συνέλευση του Ευρ.Πρ.Κόμματος το Μάιο στο Ελσίνκι.
• Να καταγράφονται και να αθροίζονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως προκύπτουν με τον υπολογισμό του www.atmosfair.de
• Στο τέλος του χρόνου να πληρώνεται στο πρόγραμμα ποσό 20 ευρώ ανά τόνο CO2.
6. Μέλη και φίλοι μας μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, και για τις αεροπορικές πτήσεις για δικές τους προσωπικές υποθέσεις.
7. Καλούμε κάθε οργάνωση, κόμμα, φορέα, εταιρεία να υιοθετήσει αντίστοιχη πρακτική στα όρια των οικονομικών της δυνατοτήτων.

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων

Scroll to Top