sstamellos

sstamellos

ΑΣΩΠΟΣ: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

www.ecogreens.gr – email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196

04/03/2009

ΑΣΩΠΟΣ: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η συνεχιζόμενη ρύπανση της ευρύτερη περιοχής από την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων βιομηχανιών της περιοχής των Οινοφύτων είναι ένα τεράστιο οικολογικό, πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο. Η λύση δεν είναι να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί αλλά να το επιλύσουμε ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες παραγωγής στη βιομηχανία και στη γεωργία που δεν θα μεταφέρουν μέρος του κόστους στην υγεία των πολιτών, το περιβάλλον και τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
Από τον Αύγουστο του 2007, όταν για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκε το πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων νερών των περιοχών του Ασωπού ποταμού, η περιβαλλοντική υποβάθμιση συνεχίζεται χωρίς να έχουν αποδοθεί ευθύνες στους ρυπαίνοντες – κατά παράβαση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η τότε σχετική ανακοίνωση του Υπουργού κ. Σουφλιά για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορούσε στην ταυτοποίηση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων πέριξ του ποταμού. Τι έχει κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ από τότε; Ακόμα και σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι βιομηχανίες που έχουν την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση – αν και είναι σχετικά εύκολο με βάση την παραγωγική τους διαδικασία και άλλους παράγοντες που μπορούν να εξεταστούν – ώστε να αναλάβουν και το πλήρες κόστος της εξυγίανσης των ρυπασμένων νερών και εδαφών καθώς και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βλάβης που έχουν προκαλέσει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
«Η απουσία λύσεων συνεχίζει να μεταφέρει το κόστος στην κοινωνία» δήλωσε η Μαρία Βιτωράκη, συντονίστρια θεμάτων νερού των Οικολόγων Πράσινων. «Τα πρόσφατα γεγονότα με ακραίες επιθέσεις και βιαιοπραγίες εκ μέρους μικρής μερίδας αγροτών σε ενεργούς πολίτες της περιοχής των Οινοφύτων, που είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του π. Γιάννη Οικονομίδη , του ακτιβιστή που χρόνια τώρα αγωνίζεται για να αναστραφεί η πορεία της ραγδαίας υποβάθμισης της περιοχής, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να προστατευθεί η υγεία τους, καταδεικνύει με τον πιο θλιβερό τρόπο πως η κρίση στην περιοχή της Βοιωτίας δεν είναι μόνο περιβαλλοντική αλλά έχει και βαθιές κοινωνικές αλλά και οικονομικές διαστάσεις».
«Το κόστος της ρύπανσης των νερών, εδαφών και της ατμόσφαιρας σήμερα μεταφέρεται στην κοινωνία που πληρώνει τις συνέπειες της κρίσης που άλλοι δημιούργησαν» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, μέλος της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων. «Οι αγρότες πλήττονται δραματικά από την υποβάθμιση της περιοχής εφόσον τα παραγόμενα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα δεν θεωρούνται ασφαλή όταν παράγονται σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον και χάνουν την αξία τους. Θα πρέπει, όμως, το σύνολο της τοπικής κοινωνίας να αντιληφθεί ότι η κύρια αιτία αυτής της κρίσης είναι η ανεξέλεγκτη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής και η αποτυχία της διοίκησης να επιβάλλει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να εξασφαλίσει καθαρή βιομηχανική παραγωγή. Το πρόβλημα πρέπει να αναδειχθεί και να αντιμετωπιστεί σε όλες του τις διαστάσεις και όχι να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε απαραίτητο τον ολοκληρωμένο έλεγχο των παραγόμενων τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού και την ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με την ασφάλεια τους. Οποιαδήποτε οικονομική ζημιά δημιουργηθεί στους αγρότες/κτηνοτρόφους της περιοχής πρέπει να αποκατασταθεί με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Πληροφορίες: Μαρία Βιτωράκη, 6977523766, Νίκος Χρυσόγελος 6936672882,
Αναλυτικά για το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού

Οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες για ανθρώπινες συνθήκες ζωής και εργασίας, για προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, για καθαρή παραγωγή στη Βοιωτία Καλούν σε μαζική συμμετοχή στην καμπάνια συλλογής υπογραφών. Φέρνουν το θέμα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με εκδήλωση τον Απρίλιο σε συνεργασία με την Ομάδα των Πρασίνων Ευρωβουλευτών.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ, αλλά αυτές σίγουρα δεν είναι τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΥΠΕΧΩΔΕ τα οποία δεν εκφράζουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αλλά περισσότερο την αρχή «ο πληρώνων συνεχίζει να ρυπαίνει». Ακόμα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί – αν και όποτε εισπράττονται – δεν φαίνεται να διατίθενται για τον καθαρισμό και την εξυγίανση της ρυπασμένης περιοχής. Το ΥΠΕΧΩΔΕ οφείλει να πληροφορήσει τις τοπικές κοινωνίες τι ποσό έχει εισπραχθεί από την επιβολή των προστίμων και τι έχει επενδυθεί στην απορρύπανση της περιοχής;
Εταιρείες της περιοχής όπως η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ, η ALUMINCO AE, και η BERLING AEBE στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, συνεχίζουν να διαθέτουν πιστοποίηση για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Τι ακριβώς σημαίνει στις περιπτώσεις αυτές η πιστοποίηση και πώς εφαρμόζεται; Ρωτάμε τον αρμόδιο φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και την Ελληνική Επιτροπή EMAS (ΥΠΕΧΩΔΕ) πώς σχολιάζει το παραπάνω;
Με ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα χαρτογράφηση των ρυπασμένων περιοχών ούτε έχει πραγματοποιηθεί – δημοσιευτεί αναλυτική υδρογεωλογική μελέτη που να δείχνει την έκταση της ρύπανσης, τους κύριους ρύπους και τις τάσεις διασποράς/μετακίνησης τους στα υπόγεια νερά. Η ρύπανση εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς και δεν γίνεται καμιά προσπάθεια περιορισμού της, ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά τα υδατικά αποθέματα που δεν έχουν επιβαρυνθεί μέχρι σήμερα (π.χ αποθέματα Μαυροσουβάλας) αλλά κινδυνεύουν στο άμεσο μέλλον. Πότε θα ξεκινήσει η υδρογεωλογική μελέτη για την οποία έχει ήδη υποβάλλει λεπτομερή πρόταση το ΙΓΜΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ,, από ποιον και πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα;
Κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ), δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης και πρόγραμμα παρακολούθησης της υδρολογικής λεκάνης του Ασωπού ποταμού για την κατάσταση των νερών (επιφανειακών και υπόγειων). Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα παρακολούθησης, ποιος θα το εφαρμόσει; Ποιος θα αναλάβει την εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου της λεκάνης απορροής και πότε θα το διεκπεραιώσει; Ποιος θα αναλάβει τη διαβούλευση με τους πολίτες που επιτάσσει η εφαρμογή της Οδηγίας και πότε;
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ συμμετέχουμε και στηρίζουμε τον αγώνα των τοπικών κοινωνιών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στις περιοχές του Ασωπού και την εξεύρεση κοινωνικά δίκαιων, βιώσιμων λύσεων που προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα ενώ προωθούν υπεύθυνες οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες.
Ζητάμε ολοκληρωμένο έλεγχο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων για συμμόρφωσή τους με τους νέους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Προτείνουμε η βιομηχανία, η τοπική κοινωνία αλλά και η κεντρική διοίκηση να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για βαθιές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία των βιομηχανιών της περιοχής, στην βάση της «καθαρής» παραγωγής, των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης χημείας. Στηρίζουμε μια υπεύθυνη οικονομία και βιομηχανία καθώς και τη δημιουργία του αναγκαίου νομοθετικού, οικονομικού και φορολογικού πλαισίου (πχ μείωση του ΦΠΑ για υπηρεσίες, προϊόντα που θα συμβάλλουν στην καθαρή παραγωγή, φορολογικά κίνητρα, ειδικά προγράμματα συν-χρηματοδότησης ειδικά για την περιοχή) για την ενθάρρυνση των αλλαγών και των επενδύσεων που απαιτούνται.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ σε συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες ζητάμε από τους πολίτες να κινητοποιηθούν και να συμβάλλουν στη λύση. Θα φέρουμε το θέμα στο ευρωκοινοβούλιο μέσω των Πρασίνων Ευρωβουλευτών καθώς και στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

• Στις αρχές Απριλίου, οι Οικολόγοι Πράσινοι οργανώνουμε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με Θέμα: Τα προβλήματα εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά: χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ασωπός, Κορώνεια, Κορινθιακός.
• Προτείνουμε μαζική υπογραφή του Κειμένου / Ψηφίσματος του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού ΣΚΑΪ από τους Πολίτες ως μέσο αντίδρασης στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του Ασωπού και των Οινοφύτων.
• Καλούμε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος να ελέγξουν με κάθε διαθέσιμο και αποτελεσματικό τεχνολογικό μέσο (χρήση ενδο-καμερών), τους νόμιμους αγωγούς, αλλά και τις παράνομες διακλαδώσεις – διασυνδέσεις σε αυτούς, άλλων παράνομων και ρυπογόνων αγωγών.
• Καλούμε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας να ελέγξει κάθε αδειοδοτημένη αλλά και τις μη αδειοδοτημένες παραγωγικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
• Καλούμε το Ε.ΣΥ.Δ. & το Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ε.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γραφείο & Επιτροπή EMAS) να ελέγξουν την αξιοπιστία των Πιστοποιητικών ISO14001 & ΕΜΑS και να ενημερώσει για τα μέτρα που ελήφθησαν κατά των Φορέων Πιστοποίησης που είχαν εκδώσει τα εν θέματι πιστοποιητικά.
• Καλούμε, το Σώμα Επιθεωρητών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να ελέγχουν ενδελεχώς, τις αγορές – προμήθειες α¶ & β¶ υλών των υπό επιθεώρηση εταιρειών, για να έχουν πλήρη εικόνα των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων αποβλήτων.
• Καλούμε τους νέους επιστήμονες αλλά και τους λοιπούς ενεργούς πολίτες της περιοχής Βοιωτίας – Ευβοίας και Βόρειας Αττικής που έχουν γνώσεις ή/και ευαισθησίες σε θέματα περιβάλλοντος να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κατοίκων, των Τοπικών Φορέων Δράσης για την σωτηρία του Ασωπού, του Ι.Τ.Α.Π. και των Οικολόγων Πρασίνων.

Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχίζει να αποτελεί η περίπτωση του Ασωπού όχι μόνο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχημένης περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά και χαρακτηριστική περίπτωση περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαφθοράς της πολιτικής εξουσίας.


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Scroll to Top