sstamellos

sstamellos

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ. 210-3241001
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ. 2310-222503


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ:
ΟΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
6 Δεκεμβρίου 2003: Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμμετέχουν στη
Διεθνή Ημέρα Δράσης για πανευρωπαϊκό δημοψήφισμαΟι διαδικασίες για το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν αυ-τό τον καιρό στην τελική τους ευθεία. Πολλά θα κριθούν στη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Ρώμης, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι εκκρεμότητες προ-βλέπεται να κλείσουν όλες μέσα στους πρώτους μήνες του 2004. Η έκβαση των συζητήσεων θα καθορίσει για πολλά χρόνια την εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαίων πολιτών.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία που έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα προβλέ-πει επικύρωση του Συνταγματικού Χάρτη μόνο από κυβερνήσεις και κοινο-βούλια ενώ δημοψηφίσματα θα γίνουν μόνο σε όσες χώρες το επιλέξουν οι ίδιες. Διαιωνίζεται έτσι το πολυσυζητημένο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρώ-πης, που κράτησε τους πολίτες της μακριά από κρίσιμες αποφάσεις όπως η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1992, η νομισματική ενοποίηση ή οι συνθήκες του ¶μστερνταμ και της Νίκαιας.

Η αποφυγή του δημοψηφίσματος για το ευρωπαϊκό σύνταγμα έρχεται σε αντίθεση και με τις πολιτικές παραδόσεις των περισσότερων χωρών-μελών, που όλες σχεδόν είχαν κυρώσει τα εθνικά τους συντάγματα με δημο-ψήφισμα. Υποβαθμίζει επίσης τον πολιτικό διάλογο και την ενημέρωση των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Με τις σκέψεις αυτές, σε αρκετές χώρες έχουν ξεκινήσει εκστρατείες που απαιτούν την προκήρυξη πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος για την επι-κύρωση του Συνταγματικού Χάρτη, ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές της 13ης Ιουνίου 2003. Οι εκστρατείες συντονίζονται από την «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ» (European Referendum Campaign). Το αί-τημα απευθύνεται σε όλες τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ευρώπης των «25», με την πρόβλεψη ότι ο Συνταγματικός Χάρτης θα δεσμεύει μόνο τις χώρες όπου οι θετικές ψήφοι θα συγκεντρώσουν την πλειοψηφία. Η εκστρα-τεία είναι ανοιχτή σε πολίτες και οργανώσεις ανεξάρτητα από τη θετική ή αρ-νητική τους στάση για το περιεχόμενο του συντάγματος. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει υποστήριξη πάνω από 320 οργανώσεις σε 30 χώρες.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου έχει οριστεί Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης, με ταυτόχρονες συμβολικές κάλπες στους δρόμους δεκάδων πόλεων. Σε ό-σους δεν οργανώσουν κάτι στη χώρα τους, η εκστρατεία προτείνει να υπο-γράψουν ηλεκτρονικά, στο http://european-referendum.org, τη σχετική έκκλη-ση που θα υποβληθεί το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Ρώμης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουν ότι τα ζητήματα της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι τους δίνεται συνήθως στη χώρα μας (θυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν οργάνωσε δημοψήφισμα ούτε καν για την είσοδό της στην Ευρωπαϊ-κή Ένωση, τότε ΕΟΚ). Θεωρούν λοιπόν στοιχειώδη όρο δημοκρατίας την υ-ποβολή του ευρωπαϊκού συντάγματος στην κρίση των πολιτών που θα κλη-θούν να το εφαρμόσουν. Παράλληλα απαιτούν ουσιαστική και πλήρη ενημέ-ρωση για το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις του Συνταγματικού Χάρτη, ώστε κάθε πολίτης να είναι σε θέση να διαμορφώσει ελεύθερα την άποψή του.

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος, 6936 672882

Η επί της ουσίας τοποθέτηση των Οικολόγων Πράσινων για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα θα οριστικοποιηθεί στο Συνέδριο Στρατηγικής που οργανώνουν από 12 μέχρι 14 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τα κείμενα των εισηγή-σεων παρουσιάζονται ήδη στην ιστοσελίδα www.ecogreens.gr, μαζί με το ελληνικό κείμενο του σχεδίου συντάγματος. Στην ίδια ιστοσελίδα πε-ριμένουμε τις παρατηρήσεις όσων θέλουν να συμβάλουν στον προσυ-νεδριακό διάλογο και να συνδιαμορφώσουν μαζί μας τις θέσεις και τη στρατηγική των Οικολόγων Πράσινων.

Scroll to Top