sstamellos

sstamellos

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ:210-3241001 φαξ:210-3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ:2310-222503 φαξ:2310-421196

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.:
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ;


9.1.2004

Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαμαρτύρονται για την εισαγωγή της Ε.Τ.Α. ΑΕ
στο Χρηματιστήριο και τις επικίνδυνες μεθοδεύσεις που τη συνοδεύουν

Η ιδιαίτερη σημασία κάποιων τμημάτων της ελληνικής γης δεν αποτυ-πώνεται μόνο στην οικολογική και πολιτιστική τους αξία αλλά αναγνωρίζεται και προστατεύεται και από το ίδιο το Σύνταγμα που τα κατοχυρώνει ως δημό-σια περιουσία με κοινόχρηστο χαρακτήρα και πλήρη απαγόρευση εκποίησης: στην κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως ακτές και δάση αλλά και λίμνες, σπή-λαια ή ιαματικές πηγές.
Αρκετά από τα σημεία αυτά έχουν περάσει από παλιά στη δικαιοδοσία του Ε.Ο.Τ., που τα διαχειριζόταν ως δημόσιος οργανισμός. Η εταιρία «ΕΛΛΗ-ΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (Ε.Τ.Α.) Α.Ε.» ιδρύθηκε για τη διαχείριση της δημόσιας αυτής περιουσίας και, κατά συνέπεια, δεσμεύεται από τους ίδιους συνταγματικούς περιορισμούς που δέσμευαν και τον Ε.Ο.Τ. Έτσι, η πώληση μετοχών της σε ιδιώτες (και μάλιστα μέχρι ποσοστό 66%, όπως προβλέπει ο Ν.3105/2003 που ρυθμίζει τη μετοχοποίησή της) ισοδυναμεί με παράκαμψη των συνταγματικών διατάξεων. Για το λόγο αυτό, η έκδοση προμετόχων της Ε.Τ.Α. έχει προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σύντομα αναμένε-ται η σχετική απόφαση.

Όλα αυτά όμως αποτελούν ψιλά γράμματα για τη διοίκηση της (προς το παρόν ακόμη υπό δημόσιο έλεγχο) εταιρίας, που στις 23 Δεκεμβρίου κατέθε-σε αίτηση για εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αίτη-ση αυτή, τη στιγμή που εκκρεμεί δικαστική απόφαση για το κατά πόσο είναι νόμιμη η μετοχοποίηση της Ε.Τ.Α., στην καλύτερη περίπτωση προσπαθεί να προλάβει την απόφαση του δικαστηρίου και στη χειρότερη να την επηρεάσει με τετελεσμένα γεγονότα.

Την ίδια στιγμή, στο νομοσχέδιο «για την αναπτυξιακή πολιτική» έχουν ενσωματωθεί με μορφή τροπολογίας πλήθος χαριστικές διατάξεις που θυσιά-ζουν σχεδόν τα πάντα προκειμένου να κάνουν τις μετοχές της Ε.Τ.Α. ελκυστι-κότερες για τους επενδυτές. Το νομοσχέδιο έρχεται για συζήτηση στην Ολο-μέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα και είναι χαρακτηριστικό ότι η χρη-ματιστηριακή αξία της εταιρίας ορίζεται σε μόλις 300 εκατ. ευρώ: αν σκεφτού-με ότι ο Ε.Ο.Τ κατέχει συνολικά 70.000 στρέμματα στα πιο προνομιακά ση-μεία της χώρας, σε κάθε στρέμμα αναλογεί το εξωπραγματικό ποσό των… 1,5 εκατ. δραχμών. Πολλές από τις εκτάσεις αυτές θα διατεθούν για ανέγερση διαμερισμάτων που θα πωληθούν ως «τουριστικές κατοικίες», σχέδια που ισοδυναμούν με απροκάλυπτη οικοπεδοποίηση.
Η ίδια τροπολογία-νομοσχέδιο διευκολύνει και την πλήρη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων του Ε.Ο.Τ. προς την (ιδιωτική πλέον) Ε.Τ.Α. Η πρόβλεψη εξαιρέσεων για ορισμένες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών κάθε άλλο παρά επαρκής είναι, από τη στιγμή που η ίδια η Ε.Τ.Α., ως διαχει-ριστής τους, θα ελέγχεται από ιδιώτες επενδυτές.

Από τη άλλη πλευρά, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα εκποιήσεων προς ιδιώτες, όχι πάντοτε ανεπίληπτο.
· Για κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές, όπως το Μικρό Καβούρι στη Βουλιαγμένη ή τα «Ξενία» Καλαμπάκας, Σκιάθου και Πλαταμώνα (που πουλιούνται μαζί με τους εκτεταμένους χώρους πρασίνου που τα περι-βάλλουν), έχουν ήδη κατατεθεί δικαστικές προσφυγές.
· Για αρκετές ακόμη περιπτώσεις, όπως το συγκρότημα της TUI/ GRE-COTEL στα Λουτρά Κυλλήνης ή η πώληση των ιαματικών πηγών της Λίμνης Καϊάφα, που αποτελούν προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, έχουν δει το φως της δημοσιότητας σοβαρές καταγγελίες.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαμαρτύρονται έντονα για τις απαράδεκτες και αντισυνταγματικές αυτές μεθοδεύσεις, που έρχονται να προστεθούν στα όσα έγιναν πρόσφατα με τα νομοσχέδια για τα δάση και τα αυθαίρετα. Εκφράζο-ντας τη στήριξή τους προς τις αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών, τονίζουν παράλληλα την ανάγκη να ανοίξει επιτέλους έ-νας ουσιαστικός διάλογος για τον αναπροσανατολισμό του τουρισμού μας σε κατευθύνσεις ήπιες και βιώσιμες.

Η Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Scroll to Top