sstamellos

sstamellos

G-8: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΒΙΑΝ

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Ι Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Ι
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
http://www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ. 210-3241001.
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ. 2310-222503

G-8: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΒΙΑΝ
ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

G-8 είναι η άτυπη λέσχη των 7 ισχυρότερων βιομηχανικών χωρών, μα-ζί με τη Ρωσία ως «φτωχό συγγενή». Από όλους τους θεσμούς της παγκο-σμιοποίησης, οι G-8 είναι σίγουρα ο πιο αμφιλεγόμενος: εκμεταλλευόμενες την οικονομική και πολιτική τους ισχύ αλλά και την πλειοψηφία που από κοι-νού διαθέτουν σε οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ή το Διεθνές Νο-μισματικό Ταμείο, λειτουργούν αυθαίρετα ως άτυπη Παγκόσμια Κυβέρνηση, χωρίς την παραμικρή νομιμοποίηση και διαφάνεια.

Τα στοιχεία αυτά έχουν φέρει από την αρχή τους G-8 στο στόχαστρο των πράσινων κινημάτων. Στο Ευρωκοινοβούλιο η ομάδα των Πράσινων ορ-γανώνει κάθε χρόνο ως αντιεκδήλωση το Ρ-7 (όπου Ρ σημαίνει φτωχοί), κα-λώντας ομιλητές από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη για να προβάλουν τις αγνοημένες απόψεις του Νότου για ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά. Από το Σηάτλ και μετά, οι Σύνοδοι Κορυφής των G-8 «προσελκύουν» τερά-στιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, που τελικά τους ανάγκασαν να επιλέγουν απομονωμένες τοποθεσίες: πέρσι ήταν τα Βραχώδη Όρη στον Καναδά, φέτος οι ¶λπεις στα γαλλοελβετικά σύνορα. Παρόλα αυτά οι διαδηλώσεις επιμένουν, με επίκεντρο για εφέτος τη Γενεύη αλλά και με κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας, διαλόγου και εναλλακτικών πρακτικών πολύ πιο κοντά στη Διάσκεψη.

Η εφετινή σύνοδος των G-8 από 1 μέχρι 3 Ιουνίου έχει δύο τουλάχιστον ιδιαίτερα στοιχεία:
– Πρώτη επίσκεψη του Τζ. Μπους στην Ευρώπη μετά την πρόσφατη επίθεση κατά του Ιράκ, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το α-ντιπολεμικό κίνημα: αλήθεια, τι έγινε το άλλοθι με τα ιρακινά όπλα μαζι-κής καταστροφής;
– Σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργα-νισμό Εμπορίου για την απελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών (Γε-νική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών-GATS), όπου Η.Π.Α. και Ευρώπη προσπαθούν να συντονίσουν τις θέσεις τους ενόψει της φθι-νοπωρινής συνόδου του συγκεκριμένου οργανισμού στο Μεξικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την υπο-χρεωτική «απελευθέρωση» των υπηρεσιών παροχής νερού σε άλλες χώρες, προωθώντας συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών ύ-δρευσης. Ήδη, ακόμη και χωρίς τις νέες συμφωνίες, η Ε.Ε. έχει κατα-θέσει αιτήματα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εναντίον 72 συ-νολικά χωρών, ζητώντας πρόσβαση στην υδροδότησή τους.

Το παγκόσμιο πράσινο κίνημα έχει εκφράσει την αντίθεσή του τόσο στην εμπορευματοποίηση των υδατικών πόρων όσο και στις γενικότερες πο-λιτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Παγκόσμια Χάρτα των πράσινων κομμάτων αναφέρεται με έμφαση στο κίνημα του Σηάτλ, στα αιτήματα για Δίκαιο Εμπόριο αλλά και στην υπεράσπιση του νερού ως ανθρώπινου δικαιώματος για όλους και ως φυσικού πόρου ζωτικής σημασίας που απαιτεί αντίστοιχη βιώσιμη διαχείριση. Στα ζητήματα του νερού ήταν αφιερωμένο το Ρ-7 που είχαν οργάνωσαν οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο το 2001, ενώ πρόσφατη είναι η ενεργή συμμετοχή της Ομοσπονδίας των Ευρωπαίων Πράσινων στο διεθνές συλλαλητήριο των Βρυξελλών κατά των διαπραγματεύσεων για τη GATS στις αρχές της φετινής χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα έχουν συμβολική συμ-μετοχή στις κινητοποιήσεις της Γενεύης, από 1 μέχρι 3 Ιουνίου.

Θεωρούν όμως εξίσου σημαντικό να παρουσιάσουν και στην Ελλάδα την κοινή διακήρυξη 120 οργανώσεων που, ενόψει της συνόδου στο Εβιάν, ζητούν από την Ε.Ε. να αναθεωρήσει την πολιτική της για το εμπόριο νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τίτλο «Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒΙΑΝ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗ-ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ» ζητείται η εξαίρεση των υπηρεσιών παροχής νε-ρού από τις διαπραγματεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και η παραίτηση της Ευρώπης από όλα τα αιτήματα που έχει προβάλει για απελευ-θέρωση της αγοράς νερού σε άλλες χώρες. Στις οργανώσεις που υπογρά-φουν περιλαμβάνονται τα εθνικά τμήματα της ATTAC και των «Φίλων της Γης», η Oxfam από τη Μ. Βρετανία, και το Public Citizen από τις Η.Π.Α. Το κείμενο της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα http://www.ecogreens.gr

Αθήνα, 31 Μαΐου 2003

Η Γραμματεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Scroll to Top