sstamellos

sstamellos

Ιδρύθηκε η Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
http://oikologiki-sterea.blogspot.gr
https://www.facebook.com/oikologia.allilegii.stereas
τηλ 2231033593 6977261256

Για μια συνεργατική, βιώσιμη και αλληλέγγυα πορεία της Στερεάς!

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εμείς που υπογράφουμε αυτή τη Διακήρυξη, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας που κατοικούμε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

Απευθυνόμαστε στους πολίτες, στις παραγωγικές και πνευματικές δυνάμεις της Περιφέρειας, που πιστεύουν ότι το ακολουθούμενο μοντέλο «ανάπτυξης» της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που μας οδήγησε στα σημερινά πλήρη αδιέξοδα, διευρύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, αιμοδοτεί και αναπαράγει το πελατειακό, ψηφοθηρικό σύστημα, καπηλεύεται σπαταλώντας τους φυσικούς πόρους και υπονομεύει την ευημερία των επόμενων γενεών.

Διατυπώνουμε ένα σύγχρονο όραμα ευημερίας που στηρίζεται στη συλλογικότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αλληλέγγυα κοινωνική συνοχή ως απάντηση στη σημερινή πολύπλευρη κρίση.

Πιστεύουμε στη στροφή στην πράσινη οικονομία και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων παραγωγικών πηγών κάθε τόπου με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της φύσης και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, με σύνεση.

Πιστεύουμε στην ανασυγκρότηση της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας με ουσιαστική αναζωογόνηση της υπαίθρου με πυλώνα τον πρωτογενή τομέα και στόχο την παραγωγή προϊόντων ποιότητας με σύγχρονες μεθόδους και τη βιολογική γεωργία.

Πιστεύουμε στην ανάδειξη του δευτερογενούς τομέα, με εκσυγχρονισμό των μεθόδων τυποποίησης και μεταποίησης και στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων τοπικών προϊόντων, και την αειφορία των παραγωγικών του πηγών.

Πιστεύουμε στον μετασχηματισμό του τριτογενούς τομέα σε παράγοντα βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, με πυλώνα τον ήπιο βιώσιμο τουρισμό και μέσα από διαδικασίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.

Πιστεύουμε στην ανάγκη αλλαγής του ακολουθούμενου ενεργειακού μοντέλου με τη μείωση της κατανάλωσης και ουσιαστική στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με σεβασμό στο περιβάλλον και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πιστεύουμε στην ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με στόχο τον περιορισμό και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων στη σημερινή κρίση.

Πιστεύουμε στην ενίσχυση της δημοκρατίας σε μια Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί το φυσικό κύτταρο της δημόσιας ζωής, με την απλή αναλογική, την ενίσχυση των συλλογικών αποφάσεων, με όριο στις θητείες, τη λειτουργία των συμμετοχικών θεσμών, την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού της διαβούλευσης, τα τοπικά σχέδια βιωσιμότητας, διανύοντας τη νέα εποχή.

Πιστεύουμε στην κατάργηση όλων των διακρίσεων, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων των αποκλεισμών και την εξάλειψη κάθε είδους βίας, λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής και τη διεκδίκηση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλες τις κοινωνικές ομάδες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δηλώνουμε ότι θα υποστηρίξουμε την παροχή φωνής στους νέους με ενθάρρυνση και υποβοήθηση της συμμετοχής τους σε όλους τους θεσμούς της Περιφέρειας, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, γιατί σΆ αυτούς ανήκει το μέλλον.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να προωθήσουμε μια συνολική αντίληψη για τη βιωσιμότητα, που να προστατεύει και να αποκαθιστά την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων στην Περιφέρεια Στερεάς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη βιοποικιλότητα και τις φυσικές διεργασίες που συντηρούν τη ζωή.

Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη ριζικών αλλαγών στις νοοτροπίες των ανθρώπων, αλλά και στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης για την ανατροπή του αποτυχημένου καταναλωτικού μοντέλου.

Επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία ενεργών πολιτών και κινήσεων, που συγκλίνουν προγραμματικά σε μια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ισχυρή, συμμετοχική, προσηλωμένη στις αρχές της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της λογοδοσίας προς την κοινωνία, ουσιαστικό παράγοντα εξόδου από τη σημερινή κρίση.

Επιδιώκουμε να αλλάξουμε την πολιτική στη Στερεά, αλλά και να αλλάξουμε κι εμείς μέσα από τη συνεργασία, την κοινή δράση, τη συμμετοχή μας στην καθημερινή ζωή και τη συμμετοχή μας στους θεσμούς.

Ελάτε να δημιουργήσουμε ένα κίνημα πολιτών για τη συνεργατική,
βιώσιμη και αλληλέγγυα πορεία της Στερεάς εξόδου από την κρίση!

Για να γίνει η Κίνηση αυτή και δική σας, συνυπογράψτε τη Διακήρυξή μας εδώ

Βασιλείου Ανδρέας Εύβοια andreas_vasiliou@hotmail.com
Κρομμύδας Τάσος Φωκίδα tkromm@gmail.com
Μακρής Παναγιώτης Φωκίδα alamana@hol.gr
Παπαϊωάννου Μαρία Ευρυτανία mariapspr@gmail.com
Σταμέλλος Στέφανος Φθιώτιδα sstamell@otenet.gr
Ψύχας Σπύρος Βοιωτία voleco@yahoo.gr

Scroll to Top