sstamellos

sstamellos

Κάτι νέο γεννιέται στον Κορινθιακό κόλπο, ας το στ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31,10562,τηλ.210.3241001,fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη:Φιλίππου 51,54631,τηλ.2310.222503,fax 2310.421196

Κάτι νέο γεννιέται στον Κορινθιακό κόλπο,
ας το στηρίξουμε ενεργά

11 Ιουλίου 2008

Ο Κορινθιακός υποφέρει σήμερα από την απουσία πολιτικών που θα μπορούσαν να τον μετατρέψουν σε πηγή ζωής για τις κοινότητες που τον περιβάλλουν. Απόβλητα, αυθαιρεσίες κάθε είδους, κακή διαχείριση των υδατικών πόρων, γεωργική παραγωγή με επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, υπεραλίευση και διάβρωση για δεκαετίες έρχονται να συναντηθούν σήμερα με πλήθος σχεδίων για κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού. Όμως η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών την τελευταία περίοδο δημιουργεί ελπίδες και μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τον Κορινθιακό.

Προτάσεις για να μετατραπεί ο Κορινθιακός ξανά σε μια θάλασσα ζωής υπάρχουν και φαίνεται πια να έχουν την υποστήριξη μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας. Η βιώσιμη διαχείρισή του και η δημιουργία ενός θαλάσσιου καταφυγίου («θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή») θα δημιουργούσαν τις συνθήκες για ανάκαμψη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την άνθιση πράσινων επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την επιστημονική παρακολούθηση, οικολογικές ξεναγήσεις, παρατηρήσεις θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων κα. Επιπλέον στην περιοχή υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση ενός πιο πράσινου-οικολογικού μοντέλου οικονομίας και κοινωνικής ευημερίας που θα στηριχθεί στην ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών, την ανακύκλωση και βιώσιμη διαχείριση των νερών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση του σημαντικού φυσικού πλούτου της περιοχής, την προώθηση ΑΠΕ και στον οικιακό τομέα κα.

Οι ευκαιρίες για οικολογική βιωσιμότητα και κοινωνική ευημερία χάνονται λόγω απουσίας κατάλληλων πολιτικών σχεδίων και πρωτοβουλιών για την περιοχή. Τα πράγματα θα είναι, όμως, πολύ χειρότερα αν στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού κατασκευαστούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής –συμπεριλαμβανομένης και μιας με λιθάνθρακα- που προωθείται σήμερα από την κυβέρνηση και οικονομικούς κύκλους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι, τη στιγμή που πλέον αρχίζουμε να «ψηνόμαστε» από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις γενικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη στιγμή που η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την πιο σπάταλη και βρώμικη παραγωγή ενέργειας, δεν υπάρχει πλέον χώρος ούτε στον Κορινθιακό ούτε αλλού για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Η περιοχή γύρω από τον Κορινθιακό θα μπορούσε, αντίθετα, να μετατραπεί, μέσα από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, σε αξιόλογο κέντρο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αφού μεγάλα είναι τα περιθώρια για χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές και αστικές περιοχές αλλά για κατασκευή διάσπαρτων αιολικών πάρκων με σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον.

Μετά και την ανακοίνωση του σχεδιασμού μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην, ήδη ταλαιπωρημένη από την κόκκινη λάσπη, βόρεια ακτή του Κορινθιακού, συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 η «Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού κόλπου». Αποτελείται από οικολογικές οργανώσεις και κινήσεις της Κορινθίας, τοπικές κομματικές οργανώσεις μεταξύ των οποίων οι Οικολόγοι Πράσινοι Κορινθίας, συνδικαλιστικούς φορείς, δήμους της Κορινθίας και ενεργούς υπέρ του περιβάλλοντος πολίτες. Στο διάστημα αυτό η Πρωτοβουλία έχει να επιδείξει πολλές ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Κόρινθο, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο κλπ, συνεχή επικοινωνία, συνεργασία και κοινές δράσεις με άλλες πρωτοβουλίες για την προστασία του Κορινθιακού και εναντίον του λιθάνθρακα. Αποκορύφωμα υπήρξε η πορεία ενέργειας της 24 Φεβρ. 2008 από όλες τις άκρες του Κορινθιακού προς τη γέφυρα του Ρίου και συμβολική κατάληψή της.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκτιμούν πως ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Πρωτοβουλίας, η απήχηση των θέσεών της στο ευρύ κοινό δείχνουν τον δυναμισμό του οικολογικού κινήματος που ξεκινά από τα κάτω. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν πολίτες και οργανώσεις να συμμετάσχουν ενεργά στην «Aπόβαση ενέργειας στην Αντίκυρα», την Κυριακή 13/7/2008, που θα ξεκινήσει από το λιμάνι του Κιάτου με ναυλωμένο καράβι χωρητικότητας 500 ατόμων (Επιβίβαση: 9.30 πμ, Επιστροφή: 6.00μμ) και άλλα πλωτά μέσα.

Ο Κορινθιακός χρειάζεται οικολογική ενέργεια:

– Να εγκαταλειφθούν τα σχέδια για κατασκευή μονάδας λιθάνθρακα και να μην υπερ-συγκεντρωθούν μονάδες φυσικού αερίου στην περιοχή. Να προωθηθεί μέσα από διάλογο η αξιοποίηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην περιοχή καθώς και η αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για παραγωγή βιοκαυσίμων. Να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στην περιοχή.

– Να περιορισθεί η υπεραλίευση στην περιοχή και να περιοριστεί η αλιεία με συρόμενα εργαλεία βυθού. Να δημιουργηθεί ένα θαλάσσιο καταφύγιο με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων, παράκτιων ψαράδων και περιβαλλοντικών οργανώσεων

– Να σταματήσει η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων στον Κορινθιακό και να εξεταστεί η δυνατότητα εξυγίανσης των περιοχών που έχουν επιβαρυνθεί με κόκκινη λάσπη και άλλα απόβλητα.

– Να στραφεί η οικονομία της περιοχής προς πράσινη κατεύθυνση αξιοποιώντας πόρους από το ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους, νομοθετικά και πολιτικά εργαλεία αλλά και με την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, οι βιολογικές καλλιέργειες, οι πράσινες μεταφορές, η οικολογική ξενάγηση, ο οικο-τουρισμός, οι πράσινες τεχνολογίες και η καθαρή παραγωγή θα πρέπει να είναι οι λέξεις κλειδιά για ένα πιο βιώσιμο μέλλον των κοινωνιών που ζούνε δίπλα και από τον Κορινθιακό.

Για επικοινωνία: Β. Κελλάρης Οικολόγοι Πράσινοι Κορινθίας τηλ. 6977668776

Scroll to Top