sstamellos

sstamellos

Κείμενο υποστήριξης στους Οικολόγους Πράσινους

ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ
Κείμενο υποστήριξης
(Υπογράψτε το και στείλτε το στο e-mail: sstamell@otenet.gr)

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή ένταση της οικολογικής και κοινωνικής κρίσης, που επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής και την υγεία αλλά και την ίδια τη ζωή και την κοινωνική συνοχή. Στην εποχή της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος χρειάζεται να αλλάξουμε πολιτικές και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς, υιοθετώντας ένα εναλλακτικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που θα θέσει ως προτεραιότητα την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων. Θα ανοίξει νέα μονοπάτια για τη δημιουργία κοινωνικά χρήσιμων και περιβαλλοντικά αποτελεσματικών θέσεων εργασίας. Και επιπλέον, τις συγκεντρωμένες υπερεξουσίες και τα τεράστια κονδύλια που απορροφά το Λεκανοπέδιο της Αττικής, θα τα αποκεντρώνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, που διψά για ουσιαστικό ρόλο, πόρους και αρμοδιότητες.

Τα θέματα των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως και της βιωσιμότητας, προσαρμόζονται κάθε φορά σε σκοπιμότητες, αντί να αποτελούν τον πυρήνα αξιών όλων των πολιτικών. Το μοντέλο διακυβέρνησης παρουσιάζει μεγάλα ελλείμματα δημοκρατίας, αφού η κοινωνία των πολιτών αγνοείται, συνήθως, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα κόμματα εξουσίας θεωρούν ότι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία τους δίνει το δικαίωμα να καταλαμβάνουν με τα κομματικά μέλη τους τις διάφορες θέσεις της διοίκησης και των δημόσιων οργανισμών. Οι πελατειακές πολιτικές σχέσεις και οι πολιτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας θυσιάζουν συχνά τα δημόσια αγαθά, ώστε να εξυπηρετηθούν, συνήθως, οι λίγοι σε βάρος των πολλών και του συλλογικού συμφέροντος.

Καλούμε όλους τους πολίτες που νοιώθουν έντονα τα σύγχρονα οικολογικά αδιέξοδα, βιώνουν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπηρετούν τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, επιθυμούν την ενδυνάμωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ρόλου τους στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, καλούμε όλες τις κινήσεις πολιτών που συμμετείχαν με επιτυχία στις πρόσφατες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, αρνούμενες την παρεμβατική λογική των κεντρικών μηχανισμών των κομμάτων, να διεκδικήσουν την έκφραση των αιτημάτων τους στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Στο τελματωμένο σήμερα πολιτικό σκηνικό, χρειάζονται νέες δυνάμεις που θα διαμορφώσουν νέες προοπτικές για τη χώρα και το ρόλο της στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στις βουλευτικές εκλογές πρέπει να αποδειχθεί ότι όσοι αγνοούν ή ευθύνονται για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, θα έχουν σημαντικό πολιτικό κι εκλογικό κόστος. Επίσης, να ενισχυθούν όσοι πιστεύουν στην προτεραιότητα του κοινωνικού και προσπαθούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα κινήματα πολιτών και τις ΜΚΟ.

Ως ενεργοί πολίτες και ανεξαρτήτως της μέχρι σήμερα πολιτικής και κοινωνικής διαδρομής του καθένα/ της καθεμίας από εμάς, καλούμε τους κριτικούς πολίτες να στηρίξουν σε αυτές τις εκλογές τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, μια και θεωρούμε ότι η ισχυροποίηση και η εκπροσώπησή τους στη νέα Βουλή θα συμβάλει τόσο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων όσο και στην επάνοδο της πολιτικής στα ουσιαστικά και σημαντικά, τη μεταρρύθμιση του μοντέλου διακυβέρνησης, την ενθάρρυνση του πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου και τον επαναπροσανατολισμό του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Θεωρούμε την παρουσία τους σημαντική για την προώθηση μιας νέας κουλτούρας συμμετοχικής δημοκρατίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καθημερινό και πολιτικό επίπεδο, προσαρμογής όλων των πολιτικών στην ανάγκη διατήρησης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου και για τις επόμενες γενιές.

Εκτιμούμε ότι οι πολίτες που συμμερίζονται παρόμοιες αξίες είμαστε πια πολλοί. Και ζητούμε να συνδιαμορφώσουμε αυτή την άλλη προοπτική για τη χώρα και τον πλανήτη.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ /ΦΟΡΕΑΣ:

ΤΗΛ /E-mail/ Fax:


Υπογράψτε το και στείλτε το στο e-mail: sstamell@otenet.gr

Scroll to Top