sstamellos

sstamellos

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ. 210-3241001
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ. 2310-222503

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ
Να μη γίνει το πιάτο μας θύμα της επόμενης εισβολής


Συμμετέχουμε στις Διεθνείς Ημέρες Δράσης
για τη Σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Στη συνείδηση των πολιτών, η απόρριψη των γενετικά τροποποιημένων οργανι-σμών (ή «μεταλλαγμένων», όπως συνήθως τους λέμε) είναι απόλυτη:
– Αντιπροσωπεύουν ανυπολόγιστο ρίσκο όχι μόνο για το περιβάλλον και την ανθρώπι-νη υγεία αλλά και για την ανεξαρτησία των αγροτών και τη διατήρηση του γενετικού πλούτου.
– Ελεύθερη καλλιέργειά τους θα σήμαινε υποταγή μας σε ένα πείραμα που μετά θα εί-ναι αδύνατο να σταματήσουμε, αφού οι γενετικές τροποποιήσεις μεταφέρονται ανεξέ-λεγκτα και στις άλλες καλλιέργειες.

ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΗΡΥΚΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ…
Η επιθετική προώθηση των μεταλλαγμένων αποτελεί επίσημη πολιτική των Η.Π.Α, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Μπροστά στα τεράστια οικονομικά συμφέροντα και την επιδίωξη ελέγχου της παγκόσμιας γεωργίας και διατροφής, αγνοήθηκαν όχι μόνο οι επιστη-μονικές προειδοποιήσεις αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες των Η.Π.Α: 93% των Αμερικανών θέλουν να έχουν τουλάχιστον δυνατότητα επιλογής (με σήμανση), δικαίωμα που η χώρα τους δεν τους αναγνωρίζει.
Όποιος κάνει πολέμους για το πετρέλαιο και την ενέργεια, κατά κανόνα θα κάνει το ίδιο και για τον έλεγχο της παγκόσμιας διατροφής. Η διαφορά είναι ότι, αντί για βόμβες, χρησιμο-ποιούνται εδώ η οικονομική ισχύς και οι διπλωματικοί εκβιασμοί. Κύριο μοχλό πίεσης αποτε-λούν η «ανθρωπιστική» βοήθεια και οι μηχανισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), παλιού μας γνώριμου από την κατακραυγή που είχε ξεσηκώσει το 1999 στο Σηάτλ και την αυστηρή κριτική που συγκεντρώνει ακόμη και από εκπροσώπους κυβερνήσεων.
Στον ίδιο αυτό αμφιλεγόμενο και αδιαφανή οργανισμό εκκρεμεί προσφυγή των Η.Π.Α. και κατά της Ε.Ε., καταγγέλλοντας ως «αθέμιτο εμπορικό φραγμό» το ευρωπαϊκό μορατόριουμ για τα μεταλλαγμένα αλλά και τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη σήμανσή τους.
Παράλληλα μαίνεται ένας αδίστακτος πόλεμος προπαγάνδας, όπου τα μεταλλαγμένα προβάλλονται ως μόνη ρεαλιστική απάντηση στο πρόβλημα της πείνας στην Αφρική, την ίδια στιγμή που στη μητρόπολη των μεταλλαγμένων καταγράφονται επισήμως 8,3 εκατομμύρια πεινασμένων Αμερικανών και άλλα 33 εκατομμύρια πολιτών σε διατροφική ανασφάλεια.

…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στην αντίθετη όχθη βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα κινημάτων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από όλο τον κόσμο: περιβαλλοντικές οργανώσεις και δίκτυα καταναλωτών, κινήματα ακτιβιστών και πράσινα κόμματα, επιστημονικοί φορείς και συνδικάτα αγροτών, κερδίζουν ήδη τη μάχη της κοινής γνώμης στις περισσότερες χώρες. Τον τελευταίο όμως καιρό, η πίεση της κοινωνίας των πολιτών έχει φέρει και πιο απτές νίκες:
– Κυρώθηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη σήμανση των μεταλλαγμένων.
– Τίθεται σε ισχύ, με συμμετοχή 50 χωρών (χωρίς τις Η.Π.Α) το Πρωτόκολλο για τη Βιοα-σφάλεια. Το πρωτόκολλο αυτό ρυθμίζει τη διεθνή διακίνηση των μεταλλαγμένων και κατοχυ-ρώνει ρητά το δικαίωμα κάθε χώρας να επικαλείται και να εφαρμόζει την Αρχή της Πρόληψης.
– Σε όλη την Ευρώπη (και όχι μόνο), πλήθος περιφέρειες ανακηρύσσονται σε «ζώνες χωρίς μεταλλαγμένα» παρά τις αντιδράσεις της Κομισιόν.
Οι εξελίξεις αυτές είναι θετικές, αλλά δεν αρκούν. Το τέλος του ευρωπαϊκού μορατόριουμ αφήνει σοβαρά κενά για την αστική ευθύνη των παραγωγών και των εταιριών ενώ καμιά α-σφαλής προστασία δεν μπορεί να υπάρξει από την επιμόλυνση. Ζητήματα υγείας και περι-βάλλοντος δεν μπορούν άλλωστε να αφήνονται μόνο στην αγορά και τους καταναλωτές.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Από 10 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει την Υ-πουργική του Σύνοδο, στην Κανκούν του Μεξικού. Στόχος των Η.Π.Α. και των συμ-μάχων τους είναι να εκτρέψουν τα θέματα των μεταλλαγμένων, από ζήτημα υγείας και βιοασφάλειας σε απλή εμπορική διαφορά, επεκτείνοντας τη δικαιοδοσία του Π.Ο.Ε και φέρνοντας έτσι το «παιχνίδι» στα μέτρα τους. Από την πλευρά της η Ευ-ρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για νέες εμπορικές συμφωνίες σε τομείς υπηρεσιών (γνωστές ως GATS), που θα ευνοήσουν τα συμφέροντα εταιριών της σε τρίτες χώ-ρες, με ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων τομέων όπως το νερό αλλά και η παιδεία, η υγεία ή η κοινωνική ασφάλιση. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να επιβληθούν μόνο με τη βοή-θεια των Η.Π.Α, κάτι που εξηγεί την υποχωρητικότητα της Ε.Ε. σε αρκετά ζητήματα.
Στον αντίποδα βρίσκεται η θέση που διατύπωσαν οι Πράσινοι στο Ευρωκοινο-βούλιο απορρίπτοντας τα σχέδια για τις συμφωνίες GATS αλλά και κάθε άλλη επέ-κταση της δικαιοδοσίας του Π.Ο.Ε, ιδίως σε θέματα όπως γεωργία και μεταλλαγμένα. Για τον συγκεκριμένο οργανισμό, άλλωστε, η «Παγκόσμια Χάρτα» των Πράσινων ζη-τάει τη διάλυση ή τον ριζικό αναπροσανατολισμό του.
Στην ίδια κατεύθυνση κινητοποιούνται πλήθος οργανώσεις και κινήματα που θα βρεθούν και αυτά στην Κανκούν, για να διαδηλώσουν και να συζητήσουν.

9 ΚΑΙ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
Οι κινητοποιήσεις πάντως δεν αφορούν μόνο όσους βρεθούν στο Μεξικό. Στις 9 και 13 Σεπτεμβρίου οργανώνονται Παγκόσμιες Ημέρες Δράσης, με εκδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις και χώρες. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη να κινητοποιηθούμε και στη χώρα μας:
– Για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό μορατόριουμ στις καλλιέργειες μεταλλαγμένων, όσο παραμένουν άλυτα τα ζητήματα αστικής ευθύνης και πρόληψης των επιμολύνσεων.
– Για τον αποκλεισμό κάθε πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε μορφή ζωής.
– Για να κυρώσει η χώρα μας το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, να ανακηρυχθεί «ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα» και να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και προς τις γειτονικές της χώρες.
– Για γεωργία έξω από τη δικαιοδοσία του Π.Ο.Ε, προσανατολισμένη στην ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των αγροτικών πληθυ-σμών, με κύριο βάρος στην τοπική παραγωγή, τη βιολογική γεωργία και τον ρόλο των μικρών αγροτών.

Ανοικτές συζητήσεις για ενημέρωση και δράση:
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, Κολοκοτρώνη 31, στις 7 μ.μ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, Φιλίππου 51, στις 8.30 μ.μ., με συμμετο-χή του Ραλφ Όβερχολτ, των Αμερικανών Πράσινων.

Συμβολική διαμαρτυρία στην Αθήνα: Σύνταγμα -με Ερμού, στα ΜακΝτόναλντς,
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2003, στις 2.30 το μεσημέρι

Χρήσιμες Ιστοσελίδες: www.ecogreens.gr, www.greenpeace.gr, www.genet-info.org

Scroll to Top