sstamellos

sstamellos

Οι Πράσινοι για την αρχιτεκτονική στη Μεσόγειο …

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.6.05

Οι Πράσινοι για την αρχιτεκτονική στη Μεσόγειο
Αναζητούν πολιτική προστασίας, πολυκεντρικό σχεδιασμό και ευαίσθητους πολίτες


Πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα, η συνάντηση του Μεσογειακού Δικτύου των Πράσινων Κομμάτων.
Τη συνάντηση οργάνωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, με συνδιοργανωτές το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και τον Οικολογικό Σύλλογο «Η Υδρέισα Φώκια» υπό την αιγίδα του Δήμου Ύδρας.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι των Πράσινων κομμάτων της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου, ο ευρωβουλευτές των Πράσινων Ντέιβιντ Χαμερστάιν και ο Γεν. Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος Α. Κασόλα. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο αρχιτέκτονας Νίκος Φιντικάκης, η κ. Βούλα Μποζινέκη, αρχιτέκτων από την Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Σιφουνάκη, εκ μέρους του οποίου μίλησε ο συνεργάτης του κ. Μάριος Θεοδώρου.
Στη συνάντηση υιοθετήθηκε ψήφισμα τα κυριότερα σημεία του οποίου είναι τα ακόλουθα:

Από την 15η συνάντηση του Δικτύου των Πράσινων κομμάτων της Μεσογείου, (Ύδρα, 17-19 Ιουνίου 2005), με θέμα « Η Μεσογειακή αρχιτεκτονική κληρονομιά ως στοιχείο της οικολογικής ισορροπίας», μερικά από τα βασικά συμπεράσματα:

«Τα Πράσινα Κόμματα της Μεσογείου, δηλώνουν τη δέσμευσή τους να φέρουν σε αρμονία την αρχιτεκτονική με τη φύση, το ανθρωπογενές περιβάλλον με το γενικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτόμαστε όλοι.
Η διατήρηση της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση της κοινής Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει έναν κατάλογο ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών μνημείων και να υιοθετήσει νομικά δεσμευτικούς κανονισμούς προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία τους και την υπαγωγή τους σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, προώθησης και έρευνας.
Απαιτείται ενισχυμένη προστασία της πλούσιας αρχιτεκτονικής και οικιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου που αντανακλά τη σοφή και βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων, πολιτισμού και του εύθραυστου φυσικού μας περιβάλλοντος. Προτείνονται οι ακόλουθες αρχές:
· η αποκατάσταση, ανάπλαση και προστασία κτιρίων και ιστορικών οικισμών θα πρέπει να διαμορφώνεται μέσω ολοκληρωμένου κοινωνικο-οικονομικού, φυσικού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Τα μεσογειακά τοπία σχηματίστηκαν μέσω των αιώνων από γεωργική εργασία σε αλληλεπίδραση με τη φύση, δημιουργώντας μια μοναδική πολιτισμική και περιβαλλοντική κληρονομιά. Χρειάζονται δραστικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατευτεί η γόνιμη γεωργική γη, οι υγρότοποι και τα ιθαγενή δάση, που απειλούνται από το μαζικό τουρισμό και την χωρίς όρια αστική επέκταση.
· η αποκατάσταση και ανακατασκευή των οικισμών πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι οι κάτοικοι και ο πολιτισμός τους απαρτίζουν το πιο πολύτιμο μέρος των οικισμών. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες για τη διατήρηση των παραδοσιακών κτιρίων που τους ανήκουν.
· τα παραδοσιακά λιμάνια θα πρέπει να εγγραφούν ως προστατευόμενη κληρονομιά και να μην αποστερηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
· η αρμονική συμβατότητα του νέου με το παλιό σε ιστορικούς οικισμούς μπορεί να επιτευχθεί εάν τα νέα κτίσματα ενσωματώνονται κατάλληλα με τον οικιστικό ιστό, σεβόμενα τις αυθεντικές αξίες του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. Η διατήρηση των παραδοσιακών κτισμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζει την αρχιτεκτονική καινοτομία και δημιουργικότητα.
· υποστηρίζεται ο πολυκεντρικός πολεοδομικός σχεδιασμός, σε αντίθεση με τις συγκέντρωση επενδύσεων σε λίγα μόνο αστικά κέντρα – με συνέπεια την πληθυσμιακή ερήμωση των μικρότερων οικισμών, καθώς και με την χωρίς όρια αστική εξάπλωση .
Ο τουρισμός πρέπει να είναι προσανατολισμένος μάλλον στην κατεύθυνση της ανανέωσης, ανάπλασης και επαναχρησιμοποίησης υφισταμένων κτιρίων παρά στην κατασκευή νέων οικοδομών.
Τα πράσινα Κόμματα της Μεσογείου χαιρετίζουν την προώθηση των εννοιών του "χώρου" και της « νησιωτικότητας» ως νέων παραμέτρων της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα νησιά πληρώνουν ακριβά τις υποδομές και τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Συμβολίζουν τα όρια του ισχύοντος αναπτυξιακού μοντέλου και μπορούν να γίνουν «εργαστήρια» για βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στη Μεσόγειο.
Στηρίζουν και προτείνουν θετικά προγράμματα που προωθούν τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγές ενέργειας, με σκοπό την αξιοποίηση της αφθονίας ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη Μεσόγειο.
Θεωρούν πολύ θετική την αλλαγή πολιτικής της Επιτροπής προς μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ICZM), στρατηγική βασισμένη στις αρχές της αειφορίας και της σωστής οικολογικής και περιβαλλοντικής πρακτικής και απαιτούν οι αρχές αυτές να γίνουν αντικείμενο υποχρεωτικής συμμόρφωσης, με προσαρμογές στις ιδιαίτερες συνθήκες των μεσογειακών περιοχών.
Προσοχή στην εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/Ε.Ε. (Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση) στο μεσογειακό πλαίσιο, ώστε όλα τα τουριστικά αναπτυξιακά σχέδια να κρίνονται από τη σκοπιά της στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να συμμορφώνται με τις Οδηγίες για τα ύδατα, τα ενδιαιτήματα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προστασία της γόνιμης γεωργικής γης.
Τα Πράσινα Κόμματα της Μεσογείου υποστηρίζουν τα κινήματα των πολιτών στην προσπάθειά τους να προστατέψουν την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, ταυτόχρονα με την μάχη για την προστασία του Μεσογειακού οικοσυστήματος και προτείνουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής καισκέψης, με γνώμονα την οικολογία και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Υποστηρίζουν τη δημιουργία μεσογειακών δικτύων για την ανταλλαγή εμπειριών και δράσεων των Μεσογειακών χωρών της Ευρώπης αλλά για τη συνεργασία όλων των χωρών γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου ( EUROMED)»
Για τις ανάγκες της διερμηνεία της συνάντησης, οι Οικολόγοι Πράσινοι συνεργάστηκαν με την Ομάδα ALIS, που δραστηριοποιείται εθελοντικά, στο πλαίσιο του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ. Η Ομάδα ALIS έχει εκπονήσει ένα εναλλακτικό σύστημα διερμηνείας, χαμηλού κόστους που λειτουργεί με την αρχή του ελεύθερου από πατέντες λογισμικού και εναλλακτική εφαρμοσμένη τεχνολογία. Δοκιμάστηκε με επιτυχία στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ στην Πράγα και την Βαρκελώνη. Στην Ύδρα, εκτός από το σύστημα διερμηνείας, δοκιμάστηκε, στο πλαίσιο του κοινοτικού ραδιοφώνου και η εκπομπή των εργασιών της συνάντησης στα FM, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους του όμορφου νησιού να τις παρακολουθήσουν μέσω ραδιοφώνου.
Παράλληλα, οι Οικολόγοι Πράσινοι οργάνωσαν και Έκθεση Ελληνικών Βιολογικών Προϊόντων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και των ελλήνων παραγωγών. Αυτή ήταν η πρώτη έκθεση βιολογικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top