sstamellos

sstamellos

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Νέο Πανελλήνιο Συμβούλιο

Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Ι Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Ι
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
http://www.ecogreens.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562 τηλ. 210-3241001
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631 Τηλ. 2310-222503

ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Δημοψήφισμα για συμμετοχή στις εκλογές
Νέο Πανελλήνιο Συμβούλιο

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία το συνέδριο προγραμματικών θέσεων και οργανωτικού των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, του νέου φορέα της πολιτικής οικο-λογίας στη χώρα μας.

Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου στο Πάντειο Πα-νεπιστήμιο, ήταν ένα καθοριστικό βήμα στην πολιτική συγκρότηση όσων δέχονται την προτεραιότητα της οικολογίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τώρα πια, κοντά στην Ιδρυτική Διακήρυξη, που υιοθετήθηκε στην αρχική Συνδιάσκεψη του περασμένου Δεκεμβρίου, οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι εφοδιασμένοι και με ένα εκτενές πλαίσιο προγραμματικών θέσεων και ένα καταστατικό, που βασί-ζονται στην πολύχρονη εμπειρία και το θεωρητικό πλούτο του ελληνικού και του πα-γκόσμιου οικολογικού κινήματος.

Οι Θέσεις, έκτασης 48 σελίδων, προέκυψαν μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο, που κορυφώθηκε με τη λειτουργία των στρογγυλών τραπεζιών του Συνε-δρίου και την υπερψήφιση των αλλαγών και προσθηκών σε συνελευσιακή λειτουργία. Αποτελούνται από ενότητες για τα ζητήματα της κοινωνίας και της οικονομίας, την εργασία, την ενέργεια, τη γεωργία, τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την παι-δεία, την υγεία, το ελληνικό έλλειμμα βιωσιμότητας, τη σχέση της Ελλάδας με την παγκοσμιοποίηση, το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές, τα δάση και την προστασία των ζώων, τους υδατικούς πόρους, το αστικό περιβάλλον, το θα-λάσσιο περιβάλλον και τις ακτές κ.α.

Ήταν κοινή η δέσμευση ότι η Θέσεις μας είναι μια ζωντανή διαδικασία, που θα εξειδικευτούν και μέσα από ειδικές ημερίδες και εκδηλώσεις.

Οι σύνεδροι είδαν θετικά τη συμμετοχή του σχήματος στις πολιτικές εκλογές και ιδιαίτερα στις Ευρωεκλογές και αποφάσισαν μια τέτοια επιλογή να υιοθετηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, μέσα από ένα πανελλαδικό δημοψήφισμα τον Ιού-νιο. Με δημοψήφισμα θα αποφασιστεί και το τελικό σήμα των Οικολόγων Πράσινων, ανάμεσα σε δύο επιλογές που πλειοψήφησαν στο Συνέδριο.

Σημαντική στιγμή για το Συνέδριο ήταν η εκλογή του Πανελλαδικού Συμβουλί-ου, που αποτελείται από 20 άτομα, όπου την πλειοψηφία έχουν οι εκπρόσωποι της περιφέρειας (11) ενώ πρώτη σε ψήφους βγήκε μια γυναίκα, η Αρετή Αγραφιώτη. ¶λ-λο ποιοτικό και ελπιδοφόρο στοιχείο του Συνεδρίου υπήρξε η αυξημένη εκπροσώ-πηση νέων περιοχών της χώρας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθύνονται σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις οικολογικές ιδέες και τα την προοπτική τους. Θέλουμε νέες απόψεις και δεχόμαστε την κριτική, περισσότερο όμως θέλουμε τη συμμετοχή ενεργών πολιτών σ’ αυτό που τώρα οικοδομούμε και στην προσπάθειά μας να διατυπώσουμε δημόσια και πολιτικά τις αξίες που μας εμπνέουν.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top