sstamellos

sstamellos

ΠΑΝΔΟΙΚΟ: Θέσεις για το Ε.Χ.Π.Τ. για τον τουρισμό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax: ++30 24210 20620
site: // www.pandoiko.gr e-mail: info@pandoiko.gr

Βόλος, 21 Νοεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 11/2008/003

Προς:
1)ΥΠΕΧΩΔΕ
2)ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κοιν: Στις 79 οργανώσεις του ΠΑΝΔΟΙΚΟ


ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ε.Χ.Π.Τ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ εξετάζοντας το σχέδιο που παρουσίασε το ΥΠΕΧΩΔΕ, (Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό" Ε.Χ.Π.Τ. ) και είχε δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μάιο 2007, έχει να προβεί στις παρακάτω παρατηρήσεις:

Οι απαιτήσεις, οι νέες προσεγγίσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της εξόδου από αυτήν, επιβάλουν μια ουσιαστική προσέγγιση βιωσιμότητας του τουρισμού στην χώρα μας, σχεδιαζόμενη πάντα με βάση την προστασία του περιβάλλοντος για μια σωστή οικολογική ανάπτυξη του τουρισμού.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν μπορεί να προβάλει τις ανάγκες ενός μοντέλου αειφορικού, βιώσιμου τουρισμού που να μπορεί να συμβάλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών, στην διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Παρουσιάζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ένα σχέδιο, με μια σειρά ρυθμίσεών το οποίο επιτρέπει την ιδιωτική πολεοδόμηση, για μια σειρά «επενδύσεων», ομογενοποιώντας τα μεσαία και μεγάλα νησιά, δίνοντάς ακόμα και τη δυνατότητα δόμησης βραχονησίδων. Επιβάλει περιβαλλοντικές ανισορροπίες σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες, μιας και νομιμοποιεί αποκλίσεις από τη νομοθεσία στο όνομα, δήθεν επενδύσεων εθνικής σημασίας.

Ο σχεδιασμός αυτός, εξαιρώντας τις υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις, νομιμοποιεί παλιές αμαρτίες και παρανομίες, δίνοντας τους το δικαίωμα να εξακολουθούν να επιβουλεύονται το περιβάλλον επιβαρυντικά.
Επιτρέπει μάλιστα και τη δόμηση νέων μονάδων σε 50μ απόσταση από τον αιγιαλό. Σε κτίρια που θα αποτελέσουν το ξενοδοχειακό δυναμικό μας στο μέλλον, εξακολουθεί να αγνοεί επιδεικτικά την πιθανότητα χρήσης βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, σεβασμού του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και εξοικονόμησης φυσικών πόρων, ανακύκλωσης νερού και βελτιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων τους.
Η ενθάρρυνση για ανέγερση τεράστιων συγκροτημάτων δίπλα σε προστατευόμενες περιοχές, επιβουλεύεται την αειφορία και την προστασία του ήδη βεβαρημένου οικολογικά, περιβάλλοντος

Το Ε.Χ.Π.Τ, αγνοώντας παντελώς την έννοια της «φέρουσας ικανότητας», επιφέρει ένα καταστροφικό μοντέλο ανάπτυξης για τις παράκτιες και φυσικές περιοχές στις οποίες είναι ορατό το πρόβλημα του κορεσμού σήμερα. Υπερασπίζεται και ενθαρρύνει την κατασκευή γηπέδων γκολφ, ευνοώντας τη δημιουργία δύο ή και περισσότερων στην ίδια περιοχή, ακόμα και αν είναι άνυδρη, επιτρέποντας, την άνευ όρων αφαλάτωση, σε μια εποχή που οι κλιματικές αλλαγές και η διαχείριση των υδάτινων πόρων θα αποτελούν όλο και περσότερο βαριά προβλήματα, χωρίς να έχουμε ακόμα σαν χώρα διαμορφώσει έναν κεντρικό σχεδιασμό αντιμέτωπισής τους.
Δίνει τη δυνατότητα ανέγερσης μέχρι και τριώροφων παραθεριστικών κατοικιών προς πώληση, με όρους δόμησης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Προσθέτοντας έτσι 1 εκατομμύριο παραθεριστικές κατοικίες και χιλιάδες στρέμματα υδροβόρου γκολφ στις λιγοστές φυσικές περιοχές που απέμειναν.

Το ΕΧΠΤ δείχνει να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τα λάθη άλλων μεσογειακών χωρών που τώρα γκρεμίζουν, για να απελευθερώσουν τις αποπνικτικά τσιμεντοποιημένες ακτές τους,

Όπως σημειώνει το Υπουργείο, το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην "χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας", χωρία καμία αποτίμηση, χωρίς καμία πρόβλεψη, χωρίς καμία αλλαγή για το υπάρχον μοντέλο του τουρισμού, διαμορφώνοντας ένα Αίολο και Αβέβαιο μέλλον για το περιβάλλον αλλά και για τον ίδιο τον τουρισμό της χώρας.

Το ότι προβλέπονται κίνητρα για απόσυρση κτιρίων που προσβάλουν την αισθητική σε μητροπολιτικές περιοχές, η θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των (ανύπαρκτων σχεδόν σήμερα) Φορέων Διαχείρισης, προστατευομένων Περιοχών, η μη εχθρική αντιμετώπιση των ανεμογεννητριών, η αρνητική τοποθέτηση για ανάπτυξη νέων χιονοδρομικών κέντρων αλλά και η ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών είναι λίγες θετικές αλλά ασαφείς προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο ΕΧΠΤ. Το πρόβλημα όμως είναι,ι ότι με βάση τα μέχρι σήμερα κυβερνητικά έργα αυτά αποτελούν απλά λόγια και κενές υποσχέσεις όταν δεν συνοδεύονται από αποφάσεις, νόμους και διατάγματα για την εφαρμογή μέτρων και δομών προστασίας του περιβάλλοντος. Ζητήματα που εξετάσαμε και αποφανθήκαμε κατά την διάρκεια του 20ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ που έγινε σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Τονίζουμε για ακόμα μια φορά :
Εκτιμώντας ότι, ο Τουρισμός θα πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το αντίστροφο, αυτό μπορεί να προκύψει μόνο με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και της κοινωνίας των πολιτών, επιβλέποντας τις ρυθμίσεις νέων πλαισίων για ένα βιώσιμο Τουρισμό. Αυτό όμως δεν θα συμβεί με το αόρατο χέρι της αγοράς αλλά με την συμμετοχή όλων μας

Επισημαίνοντας κριτικά, όλα τα παραπάνω και συμφωνώντας απόλυτα με τις θέσεις και τις προτάσεις των μεγαλύτερων οικολογικών οργανώσεων της χώρας μας απορρίπτουμε το ΕΧΠΤ του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ζητάμε να αποσύρει το υπό συζήτηση νέο σχέδιο ΕΧΠ για τον Τουρισμό

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ ζητά να τεθεί άμεσα σε δημιουργία νέο, σχέδιο με κύρια κατεύθυνση την ισόρροπη και βιώσιμη χωρική αναδιάρθρωση της τουριστικής δραστηριότητας.
Θεσμοθετώντας άμεσα, συγκεκριμένα, μέτρα για αντιμετώπιση των πιο ακραίων περιβαλλοντικών και κοινωνικών/οικονομικών επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού. Κύριος άξονας ενός μακρόπνοου και βιώσιμου τέτοιου σχεδιασμού θα πρέπει να είναι η άμεση προστασία του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής ζητάμε μία συνολική στροφή, με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης δίκαιων, βιώσιμων και οικολογικών μορφών τουρισμού.


Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΛΑΡΙΣΑ) 6976806512, ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΛΕΥΚΑΔΑ) 6937066045,
ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ) 6977606824, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 6996969696, ΣΠΙΘΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ) 6972666633, ΤΣΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΑΝΙΑ) 6933370458, ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΡΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 6932269378

Scroll to Top