sstamellos

sstamellos

Εκτροπή του Αχελώου μέσω Εθνικού Κτηματολογίου; ..

Εκτροπή του Αχελώου μέσω Εθνικού Κτηματολογίου;

Καταψηφίστε την παράκαμψη της περιβαλλοντικής νομιμότητας!

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές,

Υπό την ιδιότητά σας ως εκφραστές της λαϊκής βούλησης και επιτηρητές της νομιμότητας των κυβερνητικών πολιτικών και αποφάσεων, σας καλούμε να καταψηφίσετε τις τροπολογίες για τα έργα εκτροπής του Αχελώου και άλλα υδρολογικά έργα, που κατέθεσε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς στο νομοσχέδιο «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ημερομηνία κατάθεσης 06/06/2006). Οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούν στη νομιμοποίηση ενός έργου που έχει πολλάκις κηρυχθεί παράνομο από τα δικαστήρια της χώρας. Πρόκειται για ξεκάθαρη παράκαμψη και περιφρόνηση όχι μόνο της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και της Δικαιοσύνης στο σύνολό της.

Εκτροπή του Αχελώου … και της νομιμότητας

Η εκτροπή του Αχελώου από τη Νότια Πίνδο προς τη θεσσαλική πεδιάδα σχεδιάστηκε αποκλειστικά για αρδευτικούς λόγους, και είναι ένα τεχνικά περίπλοκο εγχείρημα άγνωστου μέχρι στιγμής συνολικού κόστους. Αποτελείται κυρίως από τα εξής μεγάλα έργα:

* Φράγμα Μεσοχώρας και ταμιευτήρας: Ύψος 150 μ., το μεγαλύτερο φράγμα της Ευρώπης, έχει ήδη ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια αλλά η λειτουργία του έχει «κολλήσει» στις απαλλοτριώσεις των κατακλυζόμενων περιουσιών.

* Σήραγγα Μεσοχώρας – Γλύστρας: Μήκος 7,5 χλμ. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

* ΥΗΣ Γλύστρας: Δυνατότητα συνολικής παραγωγής ενέργειας 308 GWh.

* Φράγμα Συκιάς και ταμιευτήρας: Το βασικό έργο της εκτροπής θα έχει ύψος 150 μ. Δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω της έκδοσης τεσσάρων ακυρωτικών αποφάσεων από το ΣτΕ.

* ΥΗΣ Συκιάς: Θα έχει δυνατότητα συνολικής παραγωγής ενέργειας 207 GWh.

* Σήραγγα εκτροπής (Συκιά – Μουζάκι): Μήκος 17,4 χλμ. Θα διαπερνάει την οροσειρά Πίνδου.

* Συγκρότημα Μουζακίου – Μαυροματίου και αναρρυθμιστικός ταμιευτήρας: Ύψος φράγματος Μουζακίου 25-55 μ., συνολικός όγκος δεξαμενής 7,7 εκ. μ3, ισχύς ΥΗΣ 264 MW.

Όπως έχει αποδειχθεί από δεκάδες μελέτες έγκυρων επιστημόνων, η εκτροπή του Αχελώου αποτελεί ένα οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έγκλημα. Το πραγματικό υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας δεν είναι η ανεπάρκεια νερού, αλλά η μνημειώδης κακοδιαχείρισή του που σταθερά ενθαρρύνεται από καταστροφικές πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών. Η εκτροπή του Αχελώου όχι απλώς δε θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιτείνει, δίνοντας την ψευδή εικόνα της ύπαρξης ανεξάντλητων υδάτινων πόρων και υποστηρίζοντας πρακτικές κατασπατάλησής τους.

H «βάφτιση» από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ της εκτροπής του Αχελώου σε «έργο προστασίας περιβάλλοντος» αποτελεί τραγέλαφο. Κανένα περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως η επί δεκαετίες υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος της Θεσσαλίας από την εντατική γεωργία, δεν μπορεί να διορθωθεί με ένα άλλο περιβαλλοντικό έγκλημα. Η διάθεση προς τη Θεσσαλία επιπλέον όγκου νερού από τον Αχελώο όχι απλώς δεν πρόκειται να «καθαρίσει» τον θανάσιμα ρυπασμένο Πηνειό ή να εμπλουτίσει τον ξερό υδροφόρο ορίζοντα, αλλά αντίθετα θα δώσει τη στρεβλή εικόνα στους παραπληροφορημένους Θεσσαλούς αγρότες ότι το νερό είναι φυσικός πόρος εν αφθονία. Τα προβλήματα του θεσσαλικού κάμπου πρέπει να αντιμετωπισθούν εν τη γενέσει τους και όχι με περιβαλλοντικά καταστροφικά ημίμετρα.

Από το 1994 μέχρι σήμερα οι διάφορες υπουργικές αποφάσεις χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων εκτροπής έχουν ακυρωθεί από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι προσφυγές τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων έχουν επανειλημμένα δικαιωθεί δικαστικά, καθώς τα έργα εκτροπής χαρακτηρίζονται από ελλιπέστατες μελέτες, σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και παραβάσεις της εθνικής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Εξάλλου, το ΣτΕ έχει γνωμοδοτήσει για το ζήτημα της θέσπισης ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο. Συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τέτοιες ρυθμίσεις αποτελούν απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, και μπορούν να γίνουν δεκτές «υπό την προϋπόθεση όμως ότι με τις ρυθμίσεις αυτές δεν θίγονται ατομικά δικαιώματα και δεν παραβιάζονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή αρχές, καθώς και οι σχετικοί ορισμοί του κοινοτικού δικαίου» (ΣτΕ 1567/2005, Τμ. Ε΄).

Η τροπολογία στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο που κατατέθηκε την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2006 από το ΥΠΕΧΩΔΕ για δια νόμου χωροθέτηση έργων της εκτροπής Αχελώου αποτελεί παράκαμψη τεσσάρων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποβιβασμό του έργου της Δικαιοσύνης και καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νομιμότητας.

Εκτροπή Αχελώου και Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό

Επιπλέον, οι τροπολογίες αυτές για τη δια νόμου έγκριση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών αποτελούν κατάφωρη και σαφή παραβίαση τουλάχιστον 2 άρθρων της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/ΕΚ (άρθρα 4 και 14).

Η 2000/60/ΕΚ δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο αλλά σαφώς ορίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση και να προστατεύσουν την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά και να προωθούν τη βιώσιμη χρήση νερού, υποχρεώσεις που ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης της Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (δηλαδή από τις 22.12.2000). Από τη στιγμή που οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λεκάνη απορροής του Αχελώου είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού και άρα η εκτροπή υπονομεύει την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας εκεί, δεν έχει γίνει καμία ολοκληρωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της Θεσσαλίας στη ρίζα του και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά σύμφορο, η τροπολογία παραβιάζει τουλάχιστον το άρθρο 4. Επιπλέον, στο άρθρο 14 η Οδηγία κάνει σαφή αναφορά στην υποχρέωση των κρατών μελών να θέτουν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής σε ανοιχτή διαβούλευση, διαδικασία η οποία δεν τηρήθηκε στην περίπτωση του σχεδίου για τη λεκάνη απορροής του Αχελώου που ανακοινώνεται και εγκρίνεται δια της προτεινόμενης τροπολογίας. Τέλος, είναι απορίας άξιον το πώς η Ελλάδα που δεν έχει ορίσει τις περιοχές λεκανών απορροής, δεν έχει υποβάλλει τις σχετικές αναφορές για τα χαρακτηριστικά των λεκανών και δεν έχει κάνει τις απαιτούμενες κοινωνικο-οικονομικές μελέτες της χρήσης του νερού, εμφανίζεται να έχει ήδη ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα σχέδια διαχείρισης για δύο μάλιστα λεκάνες!

Η Βουλή υπέρμαχος της Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, η Βουλή των Ελλήνων είναι το ανώτατο νομοθετικό όργανο του κράτους. Ο ρόλος των νόμων που ψηφίζει η Βουλή είναι να λειτουργούν ως απρόσωποι και γενικοί κανόνες δικαίου που δημιουργούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πολιτείας και όχι να «φωτογραφίζουν» ή να νομιμοποιούν συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις με στόχο να αποφευχθεί ο δικαστικός τους έλεγχος και η οποιαδήποτε παρέμβαση των πολιτών.

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές, καταψηφίζοντας την απαράδεκτη τροπολογία που νομιμοποιεί την παράνομη εκτροπή του ποταμού Αχελώου, σας καλούμε να διατρανώσετε τη βούλησή σας για περιφρούρηση της νομιμότητας και σεβασμό στα δικαστήρια της χώρας.

Scroll to Top