sstamellos

sstamellos

Μια ακόμα φορά για τον Ξηριά της Λαμίας

Ξηριάς Λαμίας, Γενάρης 1994. Μετά από αναφορά του Ομίλου Φίλων του Δάσους – τότε ήμουνα πρόεδρος – στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, προέκυψε η Έκθεση του Σώματος από την οποία διαβάστε τα συμπεράσματα. Πέρασαν 25 χρόνια… Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε… Λέω μόνο: και η αυτοδιοίκηση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Καληνύχτα αυτοδιοίκηση!

ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχυδ.Δ/νση: Οθωνος 57
ΤΗλ. 0231-23298

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί της αναφοράς του Ομίλου Φίλων του Δάσους περί καταπάτησης και παράνομης οικοδόμησης της κοίτης του χειμάρρου "ΞΗΡΙΑΣ" Λαμίας.

Η ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΕΜΟΥ – ΡΙΖΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1994

………………………………………………..
(Τα συμπεράσματα της έκθεσης)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την έρευνα που έγινε καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα
1. Καταρχάς η καταγγελία είναι Βάσιμη και ζωτικής σημασίας όχι μόνον για τους κατοίκους της Λαμίας και των γύρω περιοχών αλλά γενικότερα για το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι ένα κομμάτι του άλυτου μέχρι σήμερα θέματος περί καταπατήσεων Δημοσίων εκτάσεων το οποίο η Πολιτεία επιδιώκει να λύσει με τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.
Αυτός όμως δεν είναι λόγος να θεωρηθεί ότι το κομμάτι αυτό της καταπάτησης του χειμάρρου "Ξεριά", δεν μπορεί να βρει τη λύση του.
2. Για να προστατευθεί η περιουσία του Δημοσίου και να αστυνομευτεί ο παραπάνω χείμαρρος πρέπει πρώτα να οριοθετηθεί.
3. Αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες όπως προέκυψε είναι η Κτηματική Υπηρεσία όσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Η Κτηματική ήδη έχει προβεί στο πρώτο σκέλος των ενεργειών ήτοι στη χαρτογράφηση του μεγαλυτέρου μέρους του χειμάρρου και περιμένει τη γνωμοδότηση του Γ Σ Δ Κ.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών παρόλη την ολιγωρία που έδειξε έχει ήδη ζητήσει τη διάθεση πίστωσης από το γραφείο Προγραμματισμού της Νομαρχίας για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από μελετητικό γραφείο διότι η ίδια θεωρεί ότι με το προσωπικό που διαθέτει δεν είναι ικανή για τόσο απαιτητικό σε χρόνο έργο
6. Ήδη η Δασική Υπηρεσία έχει συντάξει Κτηματικό Χάρτη της Λαμίας στον οποίο απεικονίζεται η εν λόγω περιοχή του «Ξεριά» και η υπόθεση ευρίσκεται στη φάση εξέτασης αντιρρήσεων στο Ειρηνοδικείο.
7. Aρα οι δύο πρώτες Υπηρεσίες σε συνεργασία και με τη Δασική Υπηρεσία πρέπει από κοινού να προχωρήσουν για συντονισμό ενεργειών τους.
8. Εφ’ όσον η χαρτογράφηση από πλευράς Κτηματικής Υπηρεσίας είναι έτοιμη για το μεγαλύτερο μέρος του υπ’ όψη χειμάρρου μένει προς χαρτογράφηση μόνον μια μικρή περιοχή του α τμήματος του "Ξεριά".
9. Για να ελεγχθεί η νομιμότητα των οικοδομικών αδειών από την πολεοδομία πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες καταγγελίες ή να εκδοθεί ειδική προς τούτο εντολή.
10. Η παύση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή με το υπάρχον αόριστο και νεφελώδες ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί.

Η΄ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Να προκληθεί σύσκεψη των αρμοδίων και εμπλεκομένων υπηρεσιών (Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Κτηματική Πολεοδομία και Δ/νση Δασών με πρωτοβουλία του Νομάρχη για συντονισμό των εργασιών και προ αποφυγή των δεινών επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
2. Να ληφθεί μέριμνα για τη χορήγηση της πίστωσης προς σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος.
3. Να γίνει οριοθέτηση της κοίτης του "Ξεριά" από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Κατόπιν αυτού να ληφθούν μέτρα προστασίας της κοίτης του από την Κτηματική Υπηρεσία όπως περίφραξη κ.λ.π.
5. Να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες αποβολής των καταπατητών.
6. Να ερευνηθεί σε βάθος η νομιμότητα της υπ¶ αριθμ. 36/1989 άδεια οικοδόμησης της Δ Ε Η
7. Μέχρι την ολοκλήρωση της οριοθέτησης να ενταθεί η αστυνόμευση της περιοχής από τη Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών και την Πολεοδομία με συχνές αυτοψίες προς πρόληψη νέων επιπτώσεων.

Λαμία 13-1-1994

Scroll to Top