sstamellos

sstamellos

ΑΧΕΛΩΟΣ: ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22 Ιουνίου 2005

ΑΧΕΛΩΟΣ: ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΚΗ!

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και WWF Ελλάς χαιρετίζουν την τρίτη, από το 1994, ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του έργου της εκτροπής του Αχελώου. Η απόφαση αυτή, όπως και οι δύο προηγούμενες, αποκρυσταλλώνει τη ρητή συνταγματική επιταγή για προστασία του περιβάλλοντος και στηρίζεται σε ακαταμάχητα επιστημονικά και νομικά επιχειρήματα.

Ατυχώς, αντί να αναμένει, όπως θα όφειλε, την επίσημη έκδοση της απόφασης του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, γνωρίζοντας ότι επίκειται η ανακοίνωσή της καθώς και ότι θα ήταν ακυρωτική, προχώρησε σε δημοπράτηση και κατακύρωση του φράγματος Συκιάς, το οποίο αποτελεί το βασικό έργο της εκτροπής.

Και ερωτούμε:
1. Πώς είναι δυνατόν σε ένα κράτος δικαίου ένας Υπουργός να μην αναμένει την επίσημη έκδοση της ήδη γνωστής από τα ΜΜΕ απόφασης του ΣτΕ πριν δημοπρατήσει έργο 113.768.000 € αμφίβολης νομιμότητας; Προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν η σύμβαση ανάθεσης περιλαμβάνει ρήτρα αποζημίωσης του αναδόχου σε περίπτωση νέας ακύρωσης του έργου. Σε τέτοια περίπτωση, ποιος θα μπορέσει να δικαιολογήσει το επιπλέον κόστος που θα επιβαρύνει τους έλληνες φορολογούμενους.

2. Πώς δικαιολογείται, σε εποχή που η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη περικοπής των δημοσίων εξόδων, το τεράστιο κόστος του έργου που δικαιολογημένα αρνείται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβαρύνει τον περιορισμένο εθνικό προϋπολογισμό;

3. Πώς μπορεί το έργο να φέρει ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας, όταν οι Κοινοτικές επιδοτήσεις για το βαμβάκι μειώνονται σταθερά χρόνο με τον χρόνο;

4. Πώς είναι δυνατόν ο κ. Υπουργός στις 22 Νοεμβρίου 2004 να έχει ισχυριστεί ότι το φράγμα της Συκιάς αποτελεί έργο ανεξάρτητο από την εκτροπή του Αχελώου, όταν ακόμα ισχύει ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ενιαία έγκριση περιβαλλοντικών όρων συνολικά για τα έργα εκτροπής του Αχελώου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή του φράγματος στην Συκιά ως αναπόσπαστο τμήμα της;

5. Σε ποια βάση ισχυρίστηκε ο κ. Υπουργός ότι το φράγμα της Συκιάς είναι ενεργειακού χαρακτήρα, όταν η ΔΕΗ δεν έχει ανακοινώσει τέτοιο προγραμματισμό;

6. Γιατί το ΥΠΕΧΩΔΕ καθυστερεί την υλοποίηση της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/ΕΚ; Δεν αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα υποχρεούται να συντάξει αναλυτικές μελέτες διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής, αφού έχουν μελετηθεί τα χαρακτηριστικά της, οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, και έχει γίνει οικονομική ανάλυση των χρήσεων νερού με βάση την αρχή της ανάκτησης του κόστους έτσι, ώστε, τελικά κάθε χρήση (π.χ. γεωργία, βιομηχανία) να συμβάλει ανάλογα;

7. Πώς αντιμετωπίζει ο κ. Υπουργός την κρίση της ιστορίας όταν γνωρίζει ότι η έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων δεν οδηγεί τον θεσσαλικό κάμπο στην ανάπτυξη αλλά στον οικονομικό και οικολογικό μαρασμό;

Πόσες καταδικαστικές αποφάσεις χρειάζονται ώστε να κατανοήσουν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες των τελευταίων δεκαετιών ότι η εκτροπή του Αχελώου ΔΕΝ θα λύσει το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, ΔΕΝ συμβάλλει στην επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, ΔΕΝ συμφέρει τον φορολογούμενο και ΔΕΝ σέβεται τον σημαντικό οικολογικό και πολιτιστικό πλούτο της Ν. Πίνδου;

Τέλος, οι τρεις οργανώσεις ζητούν αυτή τη φορά να γίνει απόλυτα σεβαστή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και να σταματήσει άμεσα το καταστροφικό και δημαγωγικό έργο της εκτροπής του Αχελώου και να αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη του θεσσαλικού κάμπου και άλλων γειτονικών περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δημήτρης Δημόπουλος, Διευθυντής, Ελληνική Εταιρεία, τηλ. 210 3225245

Θεοδότα Νάντσου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάς, τηλ.: 210-3314893

Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ. 210 8227937

Scroll to Top