sstamellos

sstamellos

Για κατασκευή Υ/Η εργοστασίου στον ποταμό Ερύμανθο

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Δίκτυο πολιτιστικών συλλόγων
και περιβαλλοντικών οργανώσεων
Γ΄ Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα, 10433
Τηλ. 210-8226562
13/3/2006

Προς
κ. Βουλευτή κ. Κατσιγιάννη
Πρόεδρο της επιτροπής περιβάλλοντος
Της Βουλής

Θέμα: Συστηματικές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έκδοση παράνομων αδειών και συγκάλυψη επίορκων δημόσιων υπαλλήλων σχετικά με την υπόθεση κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον ποταμό Ερύμανθο.Τόσο από τη Νομαρχία Ηλείας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Κύριε πρόεδρε

Μετά από πολύμηνες καταγγελίες και παρεμβάσεις της περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Ερύμανθος έχει αποκαλυφθεί η κατά παράβαση καθήκοντος έκδοση αδειών εγκατάστασης του επιχειρηματία Φωτεινός Τηλέμαχος Α.Ε. και συγκάλυψη παρανομιών της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο ποταμό Ερύμανθο από συγκεκριμένες υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Νομαρχίας Ηλείας οι οποίες είναι υπεύθυνες για την έκδοση των παράνομων αδειοδοτήσεων αλλά και τη μη τήρηση της νομιμότητας σχετικά με την εγκατάσταση και κατασκευή του έργου. Πρόκειται για την

1) Δ/νση Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας
2) Δ/νση Δασών περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) Δασαρχείο Πύργου
4) Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
5) Δ/νση ΠΕΧΩ Ηλείας

Η επιβεβαίωση κατά ένα μέρος των καταγγελιών μας έγινε ύστερα από το γεγονός πιστοποίησης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας ότι στην περιοχή εγκατάστασης δεν υπήρχε ούτε οριοθέτηση κοίτης του ποταμού, ούτε περιβαλλοντική χωροθέτηση πριν από την έκδοση της άδειας περιβαλλοντικών όρων. Το γεγονός αυτό και μόνον αποκαλύπτει μια σειρά άλλων υπερβάσεων και καταχρηστικών ενεργειών των άνω υπηρεσιών που αναφέρουμε παρακάτω.

1) Σχετικά αναφέρουμε την υπ’ Αριθ. 1224/20-2-2006 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ηλείας η οποία αναφέρει ρητά ότι:

« Η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και θεώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για την οριοθέτηση ποταμού, τον καθορισμό οριογραμμών οριοθέτησης, είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία διαβιβάζει το σχετικό φάκελο προς τον Γ.Γ της Περιφέρειας, για επικύρωση του καθορισμού με σχετική απόφαση και στην συνέχεια ακολουθεί η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μετά τα παραπάνω, όπως ρητά έχει αναφερθεί στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 999/15-2-2006 έγγραφο μας, η Υπηρεσία μας, επελήφθη για το τμήμα των εργασιών, που γίνονται παράλληλα με τον Ερύμανθο και για το οποίο ως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει όπως αναφέρουμε Απόφαση Οριοθέτησης.

Για το τμήμα του έργου που γίνεται παράλληλα με τον Ερύμανθο εμμένουμε στην διακοπή των εργασιών».

Αυτά που αποκαλύπτει η μία υπηρεσία ασφαλώς είναι κόλαφος για άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας γιατί η παραπάνω γνωμάτευση δεν έχει μόνο ως συνέπεια την διακοπή των εργασιών παράλληλα με την κοίτη του ποταμού, αλλά εκ των πραγμάτων αποδεικνύει την έλλειψη και την απαραίτητη προϋπόθεση για το πρωτόκολλο εγκατάστασης του επιχειρηματία στην περιοχή και στη συγκεκριμένη έκταση και δείχνει επίσης ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας των επίσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συνακόλουθα της οριστικής άδειας της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της περιφέρειας.

Μετά απ’ αυτές τις εξελίξεις η ΠΕΧΩ περιφέρειας όφειλε άμεσα ν’ ανακαλέσει την άδεια περιβαλλοντικών όρων. Και επειδή ασφαλώς δεν το έπραξε η πολιτική ηγεσία της περιφέρειας όφειλε να την ανακαλέσει στην τάξη με ανάκληση της άδειας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και αναδεικνύει επίσης τις ευθύνες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Νομαρχίας Ηλείας.

2) Η άλλη εστία παράνομων ενεργειών και πράξεων είναι η προκλητική εμμονή της Δ/νσης Δασών Ηλείας και του Δασαρχείου Η προκλητική εμμονή της Δ/νσης Δασών Ηλείας και του Δασαρχείου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στη συγκάλυψη των παρανομιών στην κατασκευή υδροηλεκτρικού εργοστασίου στον Ερύμανθο ποταμό από το γεγονός ότι συνεχίζει να συγκαλύπτει τις παρανομίες ακόμη και μετά τις αποκαλύψεις που αναδεικνύουν τους ελλιπείς φακέλους και δικαιολογητικά αδειοδότησης.

Συγκεκριμένα έχουμε ν’ αναφέρουμε ότι και μετά την από 15 – 2 – 2006 απόφαση υπ. Αρ. 999 της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας, και ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας στο υδροηλεκτρικό έργο που όπως αναφέραμε παραπάνω.

Το Δασαρχείο Πύργου δύο μέρες μετά στις 17/2/2006 με την υπ’ αριθ. 472 προς το Γενικό Γραμματέα Δυτικής Ελλάδας και την υπ΄ αρ. 473 προς Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία παρενέβη παράνομα καταχρηστικά και χωρίς αρμοδιότητα και σύμφωνα με δική του νέα απόφαση ο Δασάρχης ζητάει από όλες τις υπηρεσίες και την περιφέρεια να μην ληφθεί υπόψη η απόφαση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας, επιχειρώντας να καταργήσει την απόφαση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών Ηλείας, χαρακτηρίζοντας την παράνομη και καταχρηστική.

Μάλιστα, διατάζει σύμφωνα με το έγγραφο αυτό τους Δασοφύλακες της περιοχής Τσιλιμίγκρα Παναγιώτη, Κανελλόπουλο Ανδρέα και Ανδριόπουλο Ιωάννη με τη συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Σταθμού Λαμπείας να κάνουν μήνυση, κατασχέσεις κ.τ.λ. σ’ οποιοδήποτε εμποδίσει ή δημιουργήσει κώλυμα κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και στο τέλος καταλήγει: Στην καταγγελία προς Γ. Γ. Δυτικής Ελλάδας
« Ο κ. Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας και οι προϊστάμενες Δασικές αρχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να διατάξουν λόγω αρμοδιότητάς τους την ανάκληση της παύσης των εργασιών». Φανερώνεται έτσι η προσπάθεια του Δασάρχη Ηλείας να υπερκεράσει όλες τις άλλες υπηρεσίες και να υπαγορεύσει τη θέλησή του σαν όλες οι αποφάσεις και εξουσίες εκπορεύονται από τον Δασάρχη και μόνον αυτός καθορίζει τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι και να καταργεί άλλους νόμους που δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Τέλος, ο εν λόγω Δασάρχης απευθύνεται και στην κατασκευάστρια εταιρεία για την οποία επισημαίνει ότι «οφείλει» να συνεχίσει το έργο.
Για όλα αυτά χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και επικαλείται την υπ. 90834/ 30 – 1 – 04 απόφαση του υφυπουργού Γεωργίας Κ. Χατζημιχάλη για επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Αλλά προσπερνά τον αυτοπεριορισμό αυτής της απόφασης και δεν αναφέρει πουθενά όλους αυτούς τους μήνες των αλλεπάλληλων καταγγελιών και επισημάνσεων που εμείς ως περιβαλλοντική οργάνωση καταγγείλαμε ενδεικτικά τα προαπαιτούμενα αυτής της απόφασης για να τεθεί σε ισχύ ο αυτοπεριορισμός αυτής της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας άρθρο 12 που λέει ότι η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την εξασφάλιση τυχών άλλων εγκρίσεων και αδειών και στην προκειμένη περίπτωση από την ανάγκη απόφασης οριοθέτηση του ποταμού που ισχύει για οποιοδήποτε έργο γίνεται στην όχθη του ποταμού. Φυσικά η απόφαση αυτή δεν αναφέρει επίσης καμία εξαίρεση για δρόμους και αγωγούς που γίνονται σε δασικές περιοχές και ιδίως πάνω στις όχθες των ποταμών όπου το έργο γίνεται δύο χιλιόμετρα κατά μήκος στην όχθη του ποταμού Ερύμανθου και από την πλευρά του νομού Ηλείας.

Η καινοφανής αυτή επιλεκτική νομική ερμηνεία του Δασάρχη και των άλλων Δημόσιων υπηρεσιών της περιφέρειας όπως Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Δ/νσης ΠΕΧΩ και η παράλειψη να αναφερθούν στους περιοριστικούς όρους της απόφασης δεν προκύπτει βέβαια χωρίς δόλο αφού έχει επισημανθεί πολλές φορές η έλλειψη συγκεκριμένων προεγκρίσεων ενώ τα ερωτήματα έχουν τεθεί από μήνες σ’ αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες κωφεύουν και επιμένουν μάλιστα εγγράφως πως όλα είναι νόμιμα, είναι προφανής πλέον η συγκάλυψη και η διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Και ενώ αυτή η «σπουδή» και η τακτική των δημοσίων υπηρεσιών συνεχίζεται επί μήνες πρέπει να επισημάνουμε ότι από τις 5 Δεκεμβρίου και εντεύθεν οι παραπάνω υπηρεσίες δεν απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα – παρά μόνον επιλεκτικά. Χαρακτηριστικό γεγονός της προκλητικότητας καταπάτησης της νομοθεσίας είναι ότι ακόμη και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ίδιας της Δασικής υπηρεσίας δεν έχει εκδοθεί άδεια για ολόκληρο το μήκος του δρόμου που κατασκευάζεται στην παρόχθια έκταση του ποταμού μήκους 2 χιλιομέτρων και οι παραβάσεις που γίνονται καθημερινά ξεπερνιούνται με το αιτιολογικό ότι θα δοθούν εκ των υστέρων και χωρίς βέβαια να υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο φάκελο, χωρίς τη νόμιμη διαδικασία που απαιτείται αλλά με τη λογική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» της εν λόγω Δασικής υπηρεσίας.

Έχοντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, ζητήσαμε επί μήνες εγγράφως να μας δώσουν αυτά τα επίμαχα δικαιολογητικά και αυτοί μας δίνουν μόνο τις άδειες που εξέδωσαν οι ίδιοι, ψευδόμενοι μάλιστα ότι μας έδωσαν όλα όσα ζητήσαμε ενώ είναι φανερό τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή ότι δεν μας έχουν δώσει την απόφαση οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού, αφού δεν υπήρχε στο φάκελο όπως δεν υπάρχει και απαιτούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Νομαρχία της Αρκαδίας που είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνολική άδεια, ο Δασάρχης αναφέρεται στους δασικούς νόμους και στο Δασικό κώδικα, αναφέρεται στο ΦΕΚ 158 του 2002 αλλά δεν αναφέρεται πουθενά στον 3010 /2002 άρθρο 5 τα προαπαιτούμενα της απόφασης για την οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού που απαιτούνται για κάθε έργο που γίνεται στις όχθες των ποταμών.

Δεν αναφέρεται ασφαλώς ούτε στο προαπαιτούμενο της απόφασης για έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Νομαρχία Αρκαδίας που προβλέπει ο νόμος και λείπει από το φάκελο. Δεν αναφέρεται στις ιδιωτικές εκτάσεις που καταπατούνται σ’ ένα τμήμα του δρόμου και τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες που έπρεπε να έχουν προηγηθεί αλλά σπεύδει να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων τις παρανομίες του επιχειρηματία.

Επειδή με εντολή του Γ.Γ. Δυτικής Ελλάδας έγινε αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών, την 11/2/2006 καταγγείλαμε στον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας τ’ ακόλουθα:

Η ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
στον ΕΡΥΜΑΝΘΟ
Αγνόησαν και την εντολή του περιφερειάρχη

Την Πέμπτη 9/2/ 2006 κλιμάκιο αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας ύστερα από την εντολή του περιφερειάρχη κ. Καββαθά επισκέφθηκε την περιοχή που κατασκευάζεται το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στον ποταμό Ερύμανθο, με την εντολή να κάνει ολοκληρωμένη αυτοψία σύμφωνα με τις αλλεπάλληλες καταγγελίες της περιβαλλοντικής οργάνωσης Ερύμανθος.

Την επιτροπή αυτή συγκροτούσαν οι προϊστάμενοι της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της περιφέρειας της Δ/νσης Δασών της περιφέρειας και ο Δασάρχης Ηλείας οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την παρακολούθηση για τη νομιμότητα κατασκευής του έργου.

Στην αυτοψία δεν παραβρέθηκε ο υπεύθυνος της Δ/νσης Περιβάλλοντος της περιφέρειας που είχε οριστεί επίσης στην επιτροπή και ο οποίος είναι κατ’ εξοχήν αρμόδιος για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Αυτό όμως που αντικρίσαμε είναι η παρωδία της αυτοψίας, η κραυγαλέα πρόκληση της συγκάλυψης των παρανομιών που καταγγέλλουμε πάνω από 2 μήνες προς κάθε αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Η εν λόγω επιτροπή έκανε αυτοψία πηγαίνοντας μόνο 100 μέτρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού αριστερά προς την άνοδο του ποταμού, ενώ απέφυγε να κάνει αυτοψία προς τη δεξιά πλευρά προς την κάθοδο του ποταμού που είναι μεγάλη απόσταση 2 χλμ με το πρόσχημα ότι ο δρόμος ήταν κλειστός από ένα πουρνάρι που είχε πέσει «τυχαία» στο δρόμο και δεν μπορούσαν να περάσουν τα τζιπ. Πρόκειται για την κατεύθυνση που είναι προς το διατηρητέο μνημείο Παραλλογγιτικό γεφύρι. Στην πλευρά δηλαδή στην οποία έχουν γίνει τεράστιες παρεμβάσεις στις όχθες και την κοίτη του ποταμού με συνέπεια την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, όρους τους οποίους είχαν θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση στην αδειοδότηση οι ίδιες προαναφερόμενες υπηρεσίες. Αφού απέφυγαν λοιπόν να κάνουν αυτοψία εκεί που έχουν γίνει οι μεγάλες αλλοιώσεις ανάλογο αναμένεται και το πόρισμά τους, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι περιβαλλοντικοί όροι.

Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε διαφορετική συμπεριφορά από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών τους οποίους έχουμε ήδη καταγγείλει για παράβαση καθήκοντος και απιστία κατά του Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση του επιχειρηματία και δεν περιμένουμε οι ίδιοι να καταγράψουν την πραγματικότητα και να παραδεχτούν την έλλειψη των απαραίτητων δικαιολογητικών με τα οποία δόθηκαν οι άδειες και έγινε το πρωτόκολλο εγκατάστασης εάν δεν ελεγχθούν οι καταγγελίες σε ανώτερο επίπεδο. Διότι είναι φυσικό ένας δημόσιος υπάλληλος που καταγγέλλεται για παράβαση καθήκοντος να προσπαθεί να συγκαλύψει τις ευθύνες του όταν μάλιστα μια εβδομάδα πριν βεβαίωνε εγγράφως ότι όλα τα σχετικά με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο είναι νόμιμα. Στην ουσία η διαδικασία αυτή όπως έγινε θυμίζει τη λαϊκή παροιμία «έβαλαν τους Λύκους να φυλάνε τα πρόβατα».

-Δε θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά όταν το Δασαρχείο Πύργου και Δ/νση Δασών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλώνουν εγγράφως για τη διάνοιξη δρόμου δικαιολογώντας τον επιχειρηματία για την αυθαίρετη καταπάτηση ιδιωτικών και δασικών ότι αυτή η παρανομία έγινε εκ παραδρομής με το αιτιολογικό οτι άδεια θα βγει εκ των υστέρων και ενώ αυτό που συμβαίνει επί τρεις μήνες είναι να δουλεύει ανενόχλητος ο επιχειρηματίας ενώ εάν ήθελαν να τηρήσουν τη νομοθεσία θα έπρεπε να τον οδηγήσουν πολλάκις στο αυτόφωρο.

Βεβαίως δε θα μπορούσε να περιμένει κανείς κάτι διαφορετικό από την προσπάθεια της συγκάλυψης των παρανομιών, όταν στο φάκελο των αδειοδοτήσεων και το πρωτόκολλο εγκατάστασης δεν υπάρχουν θεμελιώδη δικαιολογητικά όπως πράξεις χαρακτηρισμού της έκτασης, κτηματολογικός πίνακας, οριοθέτηση κοίτης του ποταμού, τίτλοι ιδιοκτησίας και άδειες χρήσεις γης;

Και δε θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά όταν οι υπεύθυνοι αδειοδότησης του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού εργοστασίου παριστάνουν ότι δε γνώριζαν ότι απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας και άδειες χρήσεις γης για να εκδώσουν τις άδειες και αυτά τα λένε ακόμη και επισημαίνουμε το σχετικό νόμο που είναι σαφής στα δικαιολογητικά που απαιτούνται και κατατάσσει αυτά στην πρώτη σειρά.

Με ποια λογική λοιπόν η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας έστειλε τους ίδιους που παρανομούν τους υπαλλήλουςνα κάνουν αυτοψία; Όταν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι για να δικαιολογηθούν για τις παραλείψεις τους και για την συγκάλυψη των παρανομιών του επιχειρηματία μας λένε ότι, για το έργο αυτό μπορούν να γίνουν ακόμη και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις όταν δε συμφωνούν οι ιδιοκτήτες κάτι που προβλέπει βέβαια ο νόμος μέσα από μια ορισμένη διαδικασία, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν καταπατήσεις πριν γίνει η απαραίτητη διαδικασία η πράξη χαρακτηρισμού, η καταγραφή της έκτασης, η οριοθέτηση του ποταμού, η χάραξη και αδειοδότηση των δρόμων στην περιοχή.

Κι αυτό είναι προφανές γιατί σε κάθε αδειοδότηση υπάρχουν όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί σε κάθε νόμο και κάθε διαδικασία, την οποία προφανώς καταπάτησε η Δασική υπηρεσία Ηλείας.
Προφανώς αυτή τη διαδικασία ήθελε ν’ αποφύγει ο επιχειρηματίας είτε για να μην αποζημιώσει το Δημόσιο και τους ιδιώτες, είτε για να περιορίσει τις αποζημιώσεις αυτές είτε για να υπερβεί παράνομα τους περιορισμούς που θέτουν οι γεωμορφολογικές συνθήκες και ο περιβαλλοντικός νόμος, κι αυτή την παράνομη διευκόλυνση που παρείχαν οι συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες εμμένουν και μετά τις αποκαλύψεις στη συγκάλυψη των παρανομιών.

Σε κάθε περίπτωση όμως η αδειοδότηση είναι παράνομη η συγκάλυψη γίνεται με δόλο και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εφόσον δεν προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαπράττουν παράβαση καθήκοντος και απιστία κατά του Δημοσίου.

Η συγκάλυψη αυτών των αδικημάτων σε επίπεδο Νομαρχίας Ηλείας και περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι σκάνδαλο για τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και ευθύνες πλέον βαρύνουν την πολιτική ηγεσία σε αυτό το επίπεδο.

3) Σχετικά με τις καταγγελίες μας προς τη Δ/νση επιθεωρητών-ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης και προς τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα, όπως επισημάναμε και με κοινοποίηση προς το Γ.Γ. Δυτικής Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τους χειρισμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα επισημαίνουμε ότι είναι αδιανόητο και λίαν υποκριτικό να ανατίθεται η διερεύνηση της υπόθεσης στους ίδιους τους υπαλλήλους που καταγγέλουμε για παράβαση καθήκοντος καο απιστία κατά του Δημοσίου.

Έτσι, έχουμε επισημάνει λοιπόν προς τη Δ/νση επιθεωρητών-ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης:

• Για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης απαιτείται πριν απ’ όλα να είναι προς διάθεσιν του δημόσιου επιθεωρητή ελεγκτή όχι μόνο τα’ αντίγραφα των αδειών τα οποία ούτως ή άλλως τα έχετε ήδη στα χέρια σας αλλά τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών όπως αναφέρονται στο νόμο ΥΑ Δ6 / / / 2002 / Β – 158 Έκδοση αδειών εγκατάστασης – λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνουμε ότι στο φάκελο αδειοδότησης δεν υπάρχουν τα κρίσιμα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παραπάνω νόμου παρ. Β. «Νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης».

Διότι, η υπ’ αριθ. 10934/43 3-1-2004 του Υπουργείου Γεωργίας που επικαλείται η Δασική υπηρεσία, η οποία επιτρέπει στη συγκεκριμένη εταιρεία την «επέμβαση σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα» δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση της εξασφάλισης άλλων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της απόφασης.

Δεν υπάρχει επίσης απόφαση έγκρισης επέμβασης με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 58 παρ. Ν. 998/ 1979 (ΦΕΚΑ. 281) αφού δεν έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία με την ενημέρωση και συμμετοχή του Δήμου Λαμπείας και η απαιτούμενη δημοσιότητα για το σύνολο της έκτασης που έχει καταπατηθεί σε δημόσια και ιδιωτικά κτήματα.

• Σχετικά με τη διάνοιξη δασικού δρόμου μήκους (600 μ. περίπου) που έγινε χωρίς άδεια όπως επιβεβαιώνει άλλωστε και η ίδια Δασική Υπηρεσία Αριθ. Πρωτ. 186 31-1-2006 αποκρύπτεται το γεγονός ότι ο δρόμος που έχει γίνει είναι 2 χλμ περίπου έκτασης κατά μήκος της όχθης του ποταμού, χωρίς αυτό ν’ αναφέρεται πουθενά στην απόφαση και επομένως δεν υπάρχει μελέτη για όλο αυτό το μήκος, ούτε πράξις χαρακτηρισμού με τίτλους ιδιοκτησίας ή νόμιμες απαλλοτριώσεις για τις ιδιωτικές εκτάσεις που συναποτελούν μαζί με την Δασική έκταση το χώρο επέμβασης.

Συνέπεια των παραπάνω παραλήψεων παρουσιάζεται μία ακόμη πλαστή πραγματικότητα στη διαδικασία αδειοδότησης και πρόκειται για διαδικασίες που ενέχουν δόλο της Δασικής Αρχής, αφού το γεγονός έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν μπορεί να καλυφθεί εκ των υστέρων.
Γι’ αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αρκεί η παρουσίαση κάποιας άδειας εκ των υστέρων αλλά προαπαιτούνται τα αντίγραφα δικαιολογητικών που βασίζεται η έκδοση των αδειών της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας των οποίων αποτελούν προϋπόθεση.

Ο συνδυασμός αυτοψίας και επιμέτρηση του χώρου επέμβασης με τα αποδεικτικά στοιχεία κυριότητας και ιδιοκτησίας, είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδείξει τη χορήγηση άδειας με ελλιπή και ψευδή στοιχεία και στο ζήτημα αυτό, καθώς και το δόλο συγκάλυψης.

• Έχοντας ως δεδομένο πλέον ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας αγνόησαν ακόμη και εντολή του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ολοκληρωμένη αυτοψία (βλέπε σχετική καταγγελία «παρωδία αυτοψίας»). Η Δ/νση Ελέγχων – επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης δεν θα μπορεί να έχει μια καθαρή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εάν δε γίνει έλεγχος σε ανώτερο επίπεδο από εκείνο τον έλεγχο που έκαναν οι υπηρεσίες της περιφέρειας και συγκεκριμένα εάν δε γίνει έλεγχος από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος σε ότι αφορά την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και την καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

•Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει προγραμματιστεί έλεγχος από τους επιθεωρτές περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 2/3/2006 .Έτσι επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος πλέον δεν μπορεί να αφεθεί στους υπαίτιους παράβασης καθήκοντος – και απιστίας κατά του Δημοσίου Δημόσιους υπάλληλους για προφανείς λόγους και μάλιστα από τη στιγμή που διεξάγεται προανάκριση γι’ αυτό το λόγο από την εισαγγελία Πύργου.

• Ακολούθως για να υπάρξει πλήρης εικόνα για τη νομιμότητα έκδοσης των αδειών η έρευνα δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη Δ/νση Δασών της περιφέρειας αλλά πρέπει να γίνει στη Δ/νση ΠΕΧΩ της περιφέρειας και στη Δ/νση Σχεδιασμού και ανάπτυξης που έχει και την ευθύνη για τελική άδεια εγκατάστασης.

Επίσης, επειδή το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ελεγχθεί και σε αυτό το επίπεδο η νομιμότητα έγκρισης της επιχορήγησης αφού η παράνομη αδειοδότηση και τα ελλιπή στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας συνιστούν άρση της σχετικής έγκρισης και παράβαση καθήκοντος για τους δημόσιους υπαλλήλους που ψευδή στοιχεία προσπόρισαν όφελος προς τρίτον δηλαδή τον επιχειρηματία.

• Όλες οι παραπάνω «περιοχές» έρευνας που αναφέρουμε καθώς και άλλες με τις καταγγελίες προς τις δημόσιες αρχές είναι καθοριστικές και ουσιώδεις για να φωτιστεί η υπόθεση και δεν δύναται να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα έρευνας δίχως τον έλεγχο και προς αυτά τα σημεία. Κάθε παράλειψη ελέγχου , συνιστά προσπάθεια συγκάλειψης των παρανομιών και των ευθυνών των συγκεκριμένων δημόσιων υπαλλήλων που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τα λάβει υπόψη η Δ/νση ελέγχων και επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης εστιάζοντας την έρευνα στα στοιχεία τεκμηρίωσης και τα δικαιολογητικά και όχι στις πλαστές αδειοδοτήσεις οι οποίες εκδόθηκαν από τις καταγγελόμενες δημόσιες υπηρεσίες. Μόνον έτσι δε θα συνεχιστούν οι παρανομίες. Δεν θα χαθεί άλλος κρίσιμος χρόνος μέσα στη σύγχυση που έχουν προκαλέσει οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες που έχουν τελικά ως αποτέλεσμα να συγκαλύπτουν τις αυθαιρεσίες του επιχειρηματία.

Κύριε Πρόεδρε

Επειδή, τις παραπάνω και κατ’ εξακολούθηση παράνομες πράξεις των συγκεκριμένων αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Νομαρχίας Ηλείας τις έχουμε από μακρόν καταγγείλει και μάλιστα προς τη Δ/νση ΥΠΕΧΩΔΕ της περιφέρειας με έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή από τις 25 Ιουνίου 2004, αριθ. 10.754.
Επειδή, πάρα πολλές φορές για ανάλογες καταγγελίες έχουμε απευθυνθεί προς όλες τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, Δασαρχείο Ηλείας, Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της περιφέρειας
Επειδή, εκ των πραγμάτων έχει αποδειχτεί ότι οι καταγγελίες μας ήσαν βάσιμες και ουσιαστικές, αλλά οι συγκεκριμένες υπηρεσίες όχι μόνον δεν ανακάλεσαν τις παράνομες αδειοδοτήσεις , αλλά προσπαθούν ακόμη και τώρα να συγκαλύψουν τις παρανομίες αυτές.
Και επειδή, η όλη συμπεριφορά των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών συνιστά σκάνδαλο για τη λειτουργία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη Νομαρχία Ηλείας.
Ζητάμε, τη διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης για απόδοση ευθυνών σε επίορκους δημόσιους υπαλλήλους.
Είμαστε στη διάθεση της επιτροπής για παροχή περισσότερων στοιχείων και διευκρινήσεων εάν χρειαστεί.

Ο πρόεδρος
Βασίλειος Μπαντούνας

Ο Γραμματέας
Βασίλης Τακτικός

Scroll to Top