sstamellos

sstamellos

Για το αιολικό πάρκο στην Οίτη: Να γίνει δεκτή η

Για το αιολικό πάρκο στην Οίτη:
Να γίνει δεκτή η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού

του Στέφανου
Σταμέλλου*
Είχαμε την ελπίδα ότι θα έληγε το θέμα με το αιολικό πάρκο των 34,5 MW στην Οίτη, στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο». Όμως ακόμα επιμένουν στην προώθηση της κατασκευής του, σε μια περιοχή σε υψόμετρο πάνω από τα 1700 μ. με αλπικά λιβάδια και ελατοδάση, εντός Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (IBA με κωδικός περιοχής GR104) και σε απόσταση αναπνοής (μόλις 1 χλμ) από τον Εθνικό Δρυμό Οίτης.
 Από τις αρχές του 2014 το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΝ, που συζήτησε την αδειοδότηση της εγκατάστασής του, ανέβαλε τη λήψη απόφασης – μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με το αρ. πρωτ. 102/29-2- 2012 έγγραφό του – για να προσκομιστεί Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη (ΕΟΜ), που απαιτείται για τις περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Important Bird Areas – IBAs), όπως είναι το όρος Οίτη.

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα, όπως λέγαμε και τότε, είναι ότι δεν έχει προχωρήσει η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για την Οίτη και η έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής, την οποία έχει υποβάλει ο Φορέας Διαχείρισης προς το ΥΠΕΝ μέσα στο 2016. Στην υπό έγκριση Ε.Π.Μ. για τη θέσπιση του Εθνικού Πάρκου Οίτης, η περιοχή «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» περιλαμβάνεται σε ζώνη όπου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η καθυστέρηση της έγκρισης της υποβληθείσας Ε.Π.Μ. και της θέσπισης Εθνικού Πάρκου Οίτης δίνει φυσικά τη δυνατότητα στις διάφορες εταιρείες να σχεδιάζουν «χωρίς τον ξενοδόχο».
Στο μεταξύ η αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ διαβίβασε τον περασμένο Νοέμβριο του 2016 στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) που στοιχειοθέτησε η εταιρεία για το έργο “Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 34,5 MW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων αυτού στη θέση «Τούρλα-Βλιτοτσούμαρο» (Δ. Λαμιέων και Δ. Μακρακώμης)” και ζητούσε την γνωμοδότησή του.
Ο Φορέας Διαχείρισης απάντησε με το αρ. πρωτ. 383/22-12-2016 έγγραφό του με
βάση το οποίο«…κρίνει ότι η υποβληθείσα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση είναι ελλιπής και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), δεν είναι δυνατόν να γίνει η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου στην περιοχή. Επιπροσθέτως, ως ουσιαστικότερο όλων είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια εν εξελίξει διαδικασία θέσπισης του Εθνικού Πάρκου Οίτης και ο ΦΔΕΔΟ υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο έργο δεν συνάδει με την εν λόγω διαδικασία, καθώς τέτοιου τύπου έργα δεν διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής. Για τους πιο πάνω λόγους ο ΦΔΕΔΟ γνωμοδοτεί αρνητικά όσον αφορά στη χωροθέτηση του αιολικού πάρκου στη συγκεκριμένη θέση».
Με δεδομένο δε ότι εντός του 2017 «…θα ξεκινήσει η Κωδικοποίηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και η αποτύπωση όλων των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων σε έναν εθνικό χάρτη έτσι ώστε να ξέρουμε σε κάθε περιοχή, ποιες είναι οι ρυθμίσεις, ποιες είναι οι προβλέψεις, ποιες είναι οι απαγορεύσεις και να στοχεύσουμε ώστε η εργασία να είναι συμβατή με το περιβάλλον», όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος και με δεδομένο ότι η Οδηγία για τη Βιοποικιλότητα και ο νόμος 3937/2011 αναφέρονται στην πρόληψη της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ), περιμένουμε την αποδοχή της αρνητικής γνωμοδότησης και τη μη περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
Δείτε εδώ  το αναρτημένο στη Διαύγεια έγγραφο του Φ.Δ.Ε.Δ.Ο.
* Στέφανος Σταμέλλος
Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top