sstamellos

sstamellos

Η Οίτη κατ’ εξοχήν περιοχή εξορυκτικής δραστηριότη

Κατ’ εξοχήν περιοχή βιομηχανική και εξορυκτικής δραστηριότητας η Οίτη

Αγαπητέ μου φίλε,
Κάτι δεν μου πάει καλά – και τα έχω πάρει στο κρανίο, που λένε – με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ /76104/1176). Και αναφέρομαι εδώ στην Οίτη.

Την Οίτη την εντάσσει, μαζί με την Γκιώνα και τα Βαρδούσια, στην ενότητα ορεινού χώρου με τον τίτλο «Νότια Πίνδος – Σύμπλεγμα Οίτης – Γκιώνας – Βαρδουσίων», η οποία σχεδιάζεται ως κατ’ εξοχήν περιοχή εξορυκτικής δραστηριότητας. Καμιά αναφορά σε τουριστική προοπτική ή ήπιας αναψυχής ή εναλλακτικού τουρισμού έστω του Σαββατοκύριακου, όπως αναφέρεται για τον Παρνασσό, τον Ελικώνα και το Καλλίδρομο.

Αυτή λοιπόν είναι η Οίτη και η μοίρα της. Η Οίτη του Εθνικού Δρυμού, του πανέμορφου ελατοδάσους, των σπάνιων λουλουδιών, των νερών και των φαραγγιών, του αγριόγιδου, του Ηρακλή και της ιστορικής Γέφυρας του Γοργοποτάμου, των ιαματικών νερών και των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων. Η Οίτη των είκοσι δύο χωριών, η Οίτη της Παύλιανης, της Υπάτης και του Μαυρολιθαρίου. Η Οίτη του Σπερχειού, της Βίστριζας, του Γοργοποτάμου και του Ασωπού. Η Οίτη που αγωνιζόμαστε να γίνει, μαζί με την Κοιλάδα του Σπερχειού και τον Μαλιακό κόλπο, Εθνικό Πάρκο, για να αναζωογονηθούν τα χωριά της και να κερδίσει αυτό που της αξίζει πραγματικά.

Οι αγώνες μας αυτά τα χρόνια, οι ελπίδες μας και όσα μας έταζαν οι κυβερνήσεις και οι αυτοδιοικητικοί φορείς, αποδείχτηκαν αυταπάτες και «όνειρα θερινής νυκτός». Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Περιφέρειας και των Δήμων της Λαμίας και των Δελφών έχουν όνομα και διεύθυνση. Είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν ξανά την ψήφο μας στις εκλογές του Μαΐου. Δοξάστε τους!

Βέβαια θα μου πεις ότι αυτά τα χωροταξικά είναι προσχηματικά για να νομιμοποιούνται έναντι του ΣτΕ και της ΕΕ αυτά που θέλουν να προωθήσουν∙ και δεν νομίζω ότι θα υλοποιηθούν τα προτεινόμενα, όσο υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα. Όμως αυτό είναι που φοβάμαι. Νομιμοποιούν την επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, ενώ πάγιο αίτημά μας ήταν και είναι η σταδιακή συρρίκνωση μέχρι να κλείσει αυτή η δραστηριότητα.

Δείτε εδώ ένα απόσπασμα από το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο που αναφέρεται στην εξορυκτική δραστηριότητα:
«Γ. Εξορυκτική βιομηχανική δραστηριότητα Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ)
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εξόρυξης είναι:
• Διασφάλιση των εκάστοτε κατοχυρωμένων θεσμικά μεταλλευτικών χώρων για αποκλειστική εκμετάλλευση (μεταλλειοκτησία), σύμφωνα με το Aρθρο 67 του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, μέσω του χαρακτηρισμού τους ως αποκλειστικής μεταλλευτικής χρήσης στον υποκείμενο χωρικό σχεδιασμό. Οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται ενδεικτικά στους Χάρτες του παρόντος ως Περιοχές Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας.
• Ένταξη της δραστηριότητας στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης και διατήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεων που τις εξυπηρετούν. Εξαίρεση αποτελούν οι εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας του βωξίτη στο θαλάσσιο και παράκτιο μέτωπο της Ιτέας άμεσα συνδεόμενες με τον τουριστικό προορισμό της Ιτέας/Γαλαξειδίου και το Δελφικό Τοπίο. Για τις εγκαταστάσεις αυτές προτείνεται η διατήρηση τους in situ, και παράλληλα η αισθητική τους ένταξη στο τοπίο αλλά και η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου συνολικά του παράκτιου μετώπου της Ιτέας.
• Αποφυγή της προώθησης νέων χρήσεων ανταγωνιστικών της εξόρυξης στις περιοχές για μεταλλευτική έρευνα που χαρακτηρίζονται ως κύριας μεταλλευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
• Εξασφάλιση προσβασιμότητας και διασύνδεσης περιοχών εξόρυξης -βιομηχανίας, συνδεδεμένης μ’ αυτή, και κινητικότητας εργασίας.
• Προώθηση κατά προτεραιότητα σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA εντός των οποίων αναπτύσσονται δραστηριότητες εξόρυξης και ιδίως στις περιοχές εξόρυξης βωξίτη που καλύπτουν το σύμπλεγμα των ορεινών όγκων Οίτης – Γκιώνας – Βαρδουσίων και κεντρικής Εύβοιας.
• Δημιουργία σε περιφερειακό επίπεδο εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών που σε διασύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα θα αναπτύξει περαιτέρω τις ήδη εξελισσόμενες καινοτομικές παρεμβάσεις στους τομείς της επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης, επανάχρησης.
• Ένταξη στον σχεδιασμό του υποκείμενου επιπέδου (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/ΤΧΣ) των ζητημάτων της διαχείρισης των χρήσεων στις μεταλλευτικές ζώνες.
• Συνεργασία περιφερειακών φορέων επιχειρήσεων εξόρυξης, μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης τοπίων, για τη δημιουργία εξειδικευμένων μηχανισμών και εξειδικευμένου προσωπικού στην αποκατάσταση ≪τοπίων≫ εξόρυξης.
• Προώθηση της μετατροπής των εγκαταλελειμμένων περιοχών εξόρυξης σε ≪περιοχές οργανωμένης υποδοχής τουριστικής και αθλητικής αναψυχής≫ ως και προτεραιότητας εγκατάστασης Φ/Β Πάρκων και βιομηχανικών χρήσεων, εφόσον δεν εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές ή δεν γειτνιάζουν με τουριστικούς πόρους και εγκαταστάσεις.
• Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000, εκτός των οικοτόπων κοινοτικής προτεραιότητας και στις περιοχές προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, είναι δυνατή η άσκηση εξόρυξης και η λειτουργία εγκαταστάσεων που τη συνοδεύουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Η διακίνηση προϊόντων εξόρυξης στους ανωτέρω χώρους καθώς και σε ευρύτερες περιοχές αστικών κέντρων πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις αντίστοιχες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ειδικούς όρους προστασίας της ατμόσφαιρας και του τοπίου.
• Είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή η εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων που συνδέονται με την εξόρυξη σε δάση ή δασικές εκτάσεις, στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, όταν δεν είναι τεχνικοοικονομικά πρόσφορη ή εφικτή η εγκατάσταση εκτός των περιοχών αυτών.
• Διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας και αισθητικής ένταξης στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη δόμηση με βάση την Αρχή της Αμοιβαιότητας ως προς την όχληση και τη συνύπαρξη των χρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στους υπάρχοντες οικισμούς και τις πόλεις και τα ευρύτερα τοπία τους.
• Σε περιπτώσεις όπου προϋφίστανται χωροθετημένες εκτατικές μορφές χρήσης γης (π.χ. ελεύθερη βόσκηση) πρέπει να εξασφαλίζεται η συνύπαρξη παράλληλων δραστηριοτήτων, με συγκεκριμένους όρους.
…………………
Aρθρο 13
Χωρική οργάνωση του ορεινού, παράκτιου, και νησιωτικού χώρου
…………………………
Νότια Πίνδος – Σύμπλεγμα Οίτης – Γκιώνας – Βαρδουσίων: Η Ενότητα σχεδιάζεται ως κατ’ εξοχήν περιοχή εξορυκτικής δραστηριότητας, σε συγκεκριμένους οργανωμένους θύλακες και ως περιοχή στην οποία προωθούνται δραστηριότητες ορεινής οικονομίας. Κυρίαρχο λειτουργικό κέντρο της περιοχής ορίζεται η Aμφισσα (δίκτυο Aμφισσα-Δελφοί-Ιτέα), και συμπληρωματικά το Λιδορίκι και η Γραβιά.»

Λαμία, 21/12/2018

Στέφανος Σταμέλλος
http://www.e-ecology.gr
https://www.facebook.com/stefanos.stamellos

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top