sstamellos

sstamellos

Κατασκευή Λιμενοβραχίονα Φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
Τηλ. 22330-93196 22330-93355
210-9222202 210-6826085
Fax 22330-93355 210-6826085
Email:tsouma@hotmail.com
nana.tsouma@gmail.com

ΠΡΟΣ:
1.Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων
2.Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας

KOIN:
1.Υπουργό Τουρ. Ανάπτυξης
2.Γεν.Γραμματέα Περ. Στ.Ελλάδας
3.Νομάρχη Φθιώτιδας
4.ΠΕΧΩ Περ.Στ.Ελλάδας
5. ΕΟΤ
6.Δήμο Αταλάντης
7.Δήμο Μαλεσίνας
8. Δήμο Δαφνουσίων(Λιβανάτες)

Θέμα:
Κατασκευή Λιμενοβραχίονα Φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών και
βιομηχανικών Προιόντων στο Γαιδουρονήσι του Δήμου Αταλάντης
Ν.Φθιώτιδας από την εταιρεία ΛΑΝΤ ΣΤΑΤΟΥΣ Α.Κ.Ε.


Σχετ:
α) Η με αρ.503925/3-3-04 αρνητική γνώμη του ΕΟΤ για την κατασκευή του
Λιμενοβραχίονα.
β) Η με αρ.501111/10-8-05 θετική γνώμη του ΕΟΤ για την κατασκευή του
Λιμενοβραχίονα.
γ)Το με αρ. 329/14-4-05 έγγραφο του Συλλόγου μας με το οποίο
διαμαρτυρόμαστε για το ενδεχόμενο κατασκευής του λιμενοβραχίονα
δ) Το έγγραφο-Διαμαρτυρία για την κατασκευή του λιμενοβραχίονα του
Συντονιστικού Οργάνου των Συλλόγων Παραλίας Θεολόγου Μαλεσίνας-
Αταλάντης.
ε)Απόσπασμα της Μελέτης του ΕΟΤ Οκτώβριος 2003 για την τουριστική
αξιοποίηση των Νησιών της Αταλάντης και του Θεολόγου
στ)Απόφαση 26298 Εγκρισης ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(ΦΕΚ 1469/9-10-2003)Τεύχος Δεύτερο σελ. 20414 Διαχείριση τοπίων και
βιοποικιλότητας
ζ) ΥΠΕΧΩΔΕ 2001 Τεύχος αναλυτικής περιγραφής οικοτόπων.GR2440001
Υγρότοπος και Νησιά του Κόλπου της Αταλάντης. Χαρακτηριστικά-
Χλωρίδα-Πανίδα.

Μετά την πρωτοφανή και σκανδαλώδη κίνηση του ΕΟΤ να ανατρέψει την προηγούμενη αρνητική του γνώμη(σχετ. α) όσον αφορά στην κατασκευή λιμενοβραχίονα φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών και βιομηχανικών προιόντων στο Γαιδουρονήσι Αταλάντης καθώς και κατασκευή βαρέως τύπου οδικής γέφυρας εκ σκυροδέματος και να εκδώσει άλλη γνώμη θετική(σχετ. β),
– υποκύπτοντας ,κατά την εκτίμησή μας, σε πολιτικές πιέσεις και διαπλεκόμενα
συμφέροντα
-αγνοώντας τα έγγραφα διαμαρτυρίας των συλλόγων της παραλίας Θεολόγου
Μαλεσίνας – Αταλάντης(σχετ. γ και δ) και
– ακυρώνοντας τη δική του μελέτη για τουριστική αξιοποίηση των Νησιών της
Αταλάντης(σχετ.ε),

απευθυνόμαστε σε σας και σας παρακαλούμε, πριν την έκφραση της γνώμης σας, να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Τη Μελέτη του ΕΟΤ Οκτώβριος 2003 σύμφωνα με την οποία οι υγρότοποι του Γαιδουρονησιού (Ποτόκι και Βουρλιάς) πρέπει να προστατευθούν και να αξιοποιηθούν τουριστικά(σχετ.ε)

2.Την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης του υγρότοπου στο Γαιδουρονήσι και των Νήσων Αταλάντης (Γαιδουρονησι- Αταλαντονήσι-Αγιος Νικόλαος) όπως προβλέπει το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντάσσοντάς τα στο Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR2440001.(σχετ.στ).

3.Τα χαρακτηριστικά, τη χλωρίδα και την πανίδα του Υγρότοπου και των Νησιών της του Κόλπου Αταλάντης όπως περιγράφονται αναλυτικά από τα τεύχη του ΥΠΕΧΩΔΕ 2001, τη σπανιότητά τους και την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησής τους(σχετ.ζ)

Γίνεται αντιληπτό ότι η πραγματοποίηση αυτής της κατασκευής του λιμενοβραχίονα και της τσιμεντένιας γέφυρας βαρέως τύπου θα καταστρέψει τους βιότοπους και τη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου της Αταλάντης-Θεολόγου.
Για το λόγο αυτό κάνουμε έκκληση να μη συνεργήσετε στο ΕΓΚΛΗΜΑ που μεθοδεύεται σε βάρος της περιοχής μας από παράγοντες οι οποίοι τοποθετούν τα οικονομικά τους συμφέροντα πάνω από κάθε έννοια στοιχειώδους περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Σας ενημερώσουμε ότι θεωρούμε χρέος μας να δημοσιοποιήσουμε το σκάνδαλο αυτό στα ΜΜΕ Λαμίας, να ζητήσουμε τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και την προστασία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαικής Ενωσης.

Τέλος το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αταλάντης ο οποίοι ομόφωνα απεφάσισαν να συμφωνήσουν στην κατασκευή του λιμενοβραχίονα και της γέφυρας, με σκοπό:

Α) να τους επισημάνει ότι θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την καταστροφική συνέπεια στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου από την κυκλοφορία των εμπορικών σκαφών για την εξυπηρέτηση της ΛΑΝΤ ΣΤΑΤΟΥΣ και

Β) να τους θυμίσει ότι πρώτος ο Δήμος Αταλάντης εγκατέστησε τα δημοτικά ιχθυοτροφεία στον Κόλπο της Αταλάντης και τώρα, αφού διαπίστωσε το πόσο καταστροφικά ήταν για τη θάλασσα της ευρύτερης περιοχής, είναι «μπροστάρης» για την απομάκρυνσή τους!

Σας ευχαριστούμε

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Δαβράδος
Η Γεν Γραμματέας Νανά Κακαβούλη

Scroll to Top