sstamellos

sstamellos

Καταστροφή υγροβιότοπου στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

ΘΕΜΑ
Συντελούμενη μη αναστρέψιμη καταστροφή του Υγροβιότοπου
στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου

«Πρωτοβουλία Πολιτών»
(Ακολουθούν 200 υπογραφές Πολιτών )

Τηλ. Επικοινωνίας:
Βερβέρης Νίκος 2252.0.22576 (εργ.) – 2251.0.20756
Ελίζα Κολοβου 2251.0.37112
Bραχνός Kώστας: 2251.0.37910
Δημητριάδου Τασούλα 2251.0.38261 (εργ.)
Κουφάκη Ελένη 697.35.29.322
Kυριάκος Συκάς: FAX 2251.0.22422
Email: protovoulia2004@yahoo.com

Aυτή τη στιγμή συντελείται μια μη αναστρέψιμη καταστροφή του Υγροβιότοπου στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου από τις εργασίες κατασκευής γέφυρας.

Αναλυτικότερα: Στην παραλία της Σκάλας Ερεσού στη Δυτική Λέσβο εκβάλει ο χείμαρος Χαλάνδρα το τελευταίο τμήμα του οποίου είναι υγροβιότοπος, (δίπλα στον οικισμό της Σκάλας Ερεσού), με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή τόσο λόγω του ξηρού, υποβαθμισμένου απ’ την υπερβόσκηση τοπίου όσο και απ’ το γεγονός ότι φιλοξενεί πολλά είδη πουλιών και ζώων μερικά από τα οποία είναι απειλούμενα με εξαφάνιση (προστατευόμενα από τη Διεθνή και Ελληνική νομοθεσία).

– Ολόκληρη η περιοχή είναι στις προτεινόμενες για ένταξη περιοχές Natura 2000
(Περιοχή Απολιθωμένο Δάσος Δυτική Λέσβος).

– Η υπάρχουσα για το έργο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
του 1998 είναι «διάτρητη» σχεδόν στο σύνολό της,

– Kάνει ψευδείς υποθέσεις για την υπ’ όψη περιοχή με σκοπό την παραπλάνηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αδειοδότησης του έργου

– Δεν παίρνει υπ’ όψη της βασικά στοιχεία της ορνιθοπανίδας,

– Για άγνωστους λόγους δεν εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για το έργο
(οι οποίες και υπάρχουν)

– και συμπεραίνει πως το έργο πρέπει να γίνει παρά το γεγονός
της μη αναστρέψιμης καταστροφής του υγρότοπου.

– Από την άλλη οι Περιβαλλοντικοί Όροι κρίνονται ανεπαρκείς
– Δεν λαμβάνουν υπ’ όψη το γεγονός ότι πρόκειται για υγροβιότοπο,
– Στηρίζονται σε μια «διάτρητη» Μ.Π.Ε που δεν εξετάζει. ως οφείλει. εναλλακτικές λύσεις και επί πλέον

– Δεν εξετάζεται καθόλου το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή έχουν αλλάξει τραγικά με την πρόσφατη πλήρη αποψίλωση ολόκληρου του ποταμού Χαλάνδρα και τον εκκιβωτισμό των όχθεων αυτού, με αποτέλεσμα μια οικολογική καταστροφή με άγνωστες ακόμα επιπτώσεις.

Ενημερωτικά στην περιοχή του υγρότοπου (που είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους) διαβίουν και δύο είδη νεροχελώνας (η μία σπάνια) (mauremis caspica, emis orbicularis).

Iστορικό της καταστροφής: Aρχικά ο εργολάβος άρχισε να καταστρέφει την παρόχθια βλάστηση του υγροτόπου. Περιβαλλοντικός σύλλογος της περιοχής πέτυχε να τους σταματήσει προσωρινά. Παράλληλα, στις 23/9/2003 ενημερώθηκε η Eισαγγελία (Mυτιλήνης) και η Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος του YΠEXΩΔE (κος Bουρνάς) στην Aθήνα. Προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους εμπλεκόμενους στο έργο, παίρνοντας σαν απάντηση αναλγησία και απειλές. Mε υπόδειξη των Tεχν. Yπηρεσιών και του Δ. Eρεσού, επιλέχθηκε η θέση της γέφυρας μέσα από τον υγροβιότοπο, και όχι 40 μέτρα πιο πάνω (από όπου ήδη περνούσε δρόμος). H σειρά των εργασιών ήταν, εκσκαφή σε βάθος 3,5 μ. και μεγάλη έκταση σε πλάτος, η οποία κατέστρεψε τοπικά το μέρος αυτό του υγροβιότοπου, μπάζωμα της κοίτης, προξένηση ζημιάς σε αγωγό λυμμάτων με αποτέλεσμα την εισρροή αυτών στο λιμναίο τμήμα του υγροτόπου και μοιραία, τη ρύπανση και τον έντονο ευτροφισμό με ασφυκτικά επακόλουθα στην ενυδάτια ζωή. Έριξαν ορυκτέλαια και πετρελαιοειδή, σε άγνωστες ποσότητες, επιστέγασμα δε της πορείας τους, ήταν η διάνοιξη καναλιού από τον υγρότοπο μέχρι τη θάλασσα, με αποτέλεσμα την αποστράγγιση της φυσικής λεκάνης που φιλοξενούσε ψάρια και τις υδρόβιες χελώνες οπότε το τελικό γεγονός ήταν ο θάνατος της ενυδάτιας πανίδας. Έχουμε συλλέξει δείγματα από νεκρά άτομα και νερό, για εξέταση. Yπάρχουν φωτογραφίες του ιστορικού και διάφορα στοιχεία του έργου (MΠE κ.λπ.) στην κατοχή μας.

Eπειδή οι παραβάσεις φαίνεται να είναι πολλές, όπως και οι ευθύνες που βαραίνουν ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς,

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Scroll to Top