sstamellos

sstamellos

Λειτουργία ιχθυοτροφείου στο Γαιδουρονήσι Αταλάντ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
Τηλ . 22330-93196 22330-93355
210-9222202 210-6826085
Fax 22330-93355 210-6826085
E-mail:
tsouma@hotmail.com nana.tsouma@hotmail.com

ΠΡΟΣ:
1.κ. Γεν.Γρ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας
2.κ. Νομάρχη Φθιώτιδας
3.ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περιβάλλοντος
4. Υπ. Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών
5.Συνήγορο του Πολίτη
6.Σώμα Επιθεωρητών Δ.Δ.

ΚΟΙΝ:
1. Δήμους Αταλάντης-Μαλεσίνας-
Δαφνουσίων
2.Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης
3.ΕΟΤ
4.ΜΜΕ Φθιώτιδας
5.ΕΑΑΣ

Θέμα: «Αφαίρεση άδειας σκοπιμότητας και λειτουργίας μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας Ιω.Γκλάβα στο Γαιδουρονήσι Αταλάντης»

Πληροφορηθήκαμε ότι με την Α.Π. 4665/12-12-2006 Απόφαση Δ/νσης Αγρ.Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας επεβλήθησαν κυρώσεις στον Ιω.Γκλάβα για την αυθαιρεσία του στη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στο Γαιδουρονήσι Αταλάντης, μετά από καταγγελία του Συλλόγου μας.

Επ`αυτού επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε και υπενθυμίσουμε τα εξής:
1) Για την ιχθυοκαλλιέργεια ισχύει η ΑΕΠΟ 120328/24-2-1997 σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 120328/15-10-1996 .

Ο Σύλλογός μας, μετά από έλεγχο ειδικών επιστημόνων –συνεργατών μας των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν στον Κόλπο Αταλάντης Θεολόγου και είναι συνολικά 5(πέντε), με το Α.Π. 267/4-5-2004 προς το ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας έγγραφό του, είχε εντοπίσει βασικότατες παραλείψεις και σοβαρότατα λάθη στις εν λόγω ΜΠΕ με αποτέλεσμα οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας να ρυπαίνουν τη θάλασσα.

Για το λόγο αυτό είχε ζητήσει από τη Δ/νση ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδας να επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποβολή νέων ΜΠΕ πλήρων, σύννομων, αναθεωρημένων, επικαιροποιημένων και επαυξημένων με ιδιαίτερα αυστηρούς Περιβαλλοντικούς Ορους, καθώς λειτουργούν σε περιοχή με συγκριτικό πλεονέκτημα τον Τουρισμό και εντός της θαλάσσιας ζώνης των Νήσου Γάιδαρος και Αταλάντη ενταγμένα στον επιστημονικό κατάλογο του NATURA 2000 με ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα.

Μεταξύ αυτών και η μονάδα Ιω.Γκλάβα στο Γαιδουρονήσι για την οποία επίσης είχε ζητηθεί με το ίδιο έγγραφο η υποχρέωση του επιχειρηματία να υποβάλλει νέα ΜΠΕ διότι με οι ισχύοντες Περιβαλλοντικοί Οροι ήταν ελλειπείς και απαράδεκτοι και η μονάδα με τη λειτουργία της ρυπαίνει τη θάλασσά μας.
Ουδείς συγκινήθηκε και ουδεμία ενέργεια μας κοινοποιήθηκε!
Η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί με ελλιπείς Περιβαλλοντικούς Ορους και να ρυπαίνει!!!

2) Με το Α.Π. 379/29-11-2005 προς το ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας έγγραφό μας και κατόπιν καταγγελιών φορέων της περιοχής ότι η μονάδα δεν τηρεί ούτε καν αυτούς τους Περιβαλλοντικούς Ορους, ζητήσαμε τον έλεγχό της από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Πράγματι ο έλεγχος έγινε και διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δεν τηρεί ούτε καν τους ελλιπείς Περιβαλλοντικούς της Ορους!!!

Ωστόσο ουδείς πάλι συγκινήθηκε ουδεμία ενέργεια μας κοινοποιήθηκε προς δόξα και τιμή των Οργάνων και Υπηρεσιών!
Η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί και να ρυπαίνει!!!!

3) Στη συνέχεια ο κ. Ιω.Γκλάβας ενθαρρύνεται από την αδράνεια και την ανοχή των Υπηρεσιών και επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά του να του εγκριθεί να μεταφέρει μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας από τη Μέλουνα Ευβοίας στο Γαιδουρονήσι ( διότι τον απέπεμψαν από την Εύβοια, προφανώς διότι πιστεύουν ότι ο Κόλπος Αταλάντης –Θεολόγου αποτελεί τη ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων του Βόρειου Ευβοικού).

Καταθέτει Τεχνική μελέτη για να του επιτραπεί ο εκσυγχρονισμός της
μονάδας του στο Γαιδουρονήσι!!
Ο Σύλλογός μας με το Α.Π. 377/17-11-2005 προς τον Γ.Γραμματέα Περιφέρειας και το ΔΙΧΩΠΕ έγγραφό του απέδειξε το απαράδεκτο της εν λόγω Τεχνικής Μελέτης καθώς όχι μόνο δεν ήταν αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά αντίθετα εκπονήθηκε για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τα συμφέροντα του επιχειρηματία και να παρασύρει τους αρμόδιους σε λανθασμένες αποφάσεις!

Κατά τη γνώμη μας η υπέρμετρη ανοχή ή η αδιαφορία των υπηρεσιών αποθράσυνε τον κ. Ιω.Γκλάβα οποίος ,κατά πληροφορίες μας από την περιοχή , εκμεταλλευόμενος την προεκλογική περίοδο του Οκτωβρίου 2006, την αντικατάσταση του Λιμενάρχη Αταλάντης και πιθανόν κάτω από την καθοδήγηση άλλων πιο έμπειρων, προσπάθησε να επιτύχει άτυπα τη μεταφορά της μονάδας από την Εύβοια μεταφέροντας αυθαίρετα και κρυφά τους ιχθυοκλωβούς, καταλαμβάνοντας παράνομα πολλαπλάσια της νόμιμης θαλάσσια έκταση και εγκαθιστώντας παράνομα πολλαπλάσιους ιχθυοκλωβούς με πολλαπλάσια παραγωγή ψαριών αλλά και ρύπανση!

Αποτέλεσμα των προαναφερθέντων :
– Καταγγελίες του Συλλόγου μας με Α.Π. 442/30-8-2006 και 459/25-10-2006
προς Γ.Γραμματέα Περιφέρειας και ΔΙΧΩΠΕ
– αυτοψία μικτού κλιμακίου της Περιφέρειας
– διαπίστωση παράβασης της άδειας λειτουργίας και της ΑΕΠΟ και
-επιβολή προστίμου 40000 Ευρώ με την Α.Π. 4665/12-12-2006 Απόφαση του
Γ.Γ.Περιφέρειας Στ. Ελλάδας η οποία κατά την γνώμη μας τυγχάνει η
επιεικέστερη της Νομοθεσίας.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο κ. Ιω.Γκλάβας δεν είναι η πρώτη φορά που παρανόμως υπέπεσε σε παράπτωμα αλλά η τρίτη!
Αθέτησε και παραβίασε συμβάσεις ,νόμους και οδηγίες και επί 3 χρόνια τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης.
Και επιτρέψτε μας την παρατήρηση, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί μετά μεγίστης αυστηρότητας!
Διότι εκτός της παράβασης των όρων της ισχύουσας ΑΕΠΟ, της άδειας λειτουργίας και των οδηγιών του Υπουργείου
ΑΘΕΤΗΣΕ
και τους όρους της σύμβασης εκμίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης για τους εξής λόγου:

1ον η μισθωμένη θαλάσσια έκταση είναι 10 στρέμματα και ο κ. Ιω
Γκλάβας κατέλαβε παράνομα περίπου υπερτριπλάσια.( Α.Π.240/17-
9-1996 απόφαση εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης)

2ον δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την Προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος που προβλέπονται( στ όρος της σύμβασης μίσθωσης
με Α.Π. 7328/17-9-2006)

Συνεπώς η συμπεριφορά του είναι αντισυμβατική,αδικοπρακτική και παράνομη καθώς έκανε κακή χρήση του μισθίου του και κατάχρηση δικαιώματος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά σε βάρος του δημοσίου και βλάβη κατά του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
Οι θρασύτατες δε πράξεις ,αθετήσεις και παραβιάσεις διεπράχθησαν ολίγον προ και πιθανόν ολίγον μετά τη λήξη των σχετικών αδειών.

Εξ όσων γνωρίζουμε η σχετική Νομοθεσία προβλέπει ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να τιμωρηθεί με φυλάκιση από 3 μήνες έως δυο έτη καθώς και χρηματική ποινή επειδή υπερέβη τα όρια της άδειας που του έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει το Περιβάλλον( Ν.1650/86 άρθρο 28 παρ.β)

Επίσης σύμφωνα με την παρ.4 της εν λόγω σύμβασης εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης πρέπει να ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ η απόφαση εκμίσθωσης

Κατόπιν των προαναφερθέντων και σε εφαρμογή των οριζομένων και προβλεπομένων εκ των δυο αδειών και των διατάξεων της σχετικής Νομοθεσίας, λαμβανομένου υπόψη ότι οι εκπρόσωποι των Φορέων και Συλλόγων των τριών Δήμων της Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας και Δαφνουσίων) καθώς και οι Δήμαρχοι , τα Δημοτικά Συμβούλια, ο Νομάρχης Φθιώτιδας έχουν δημοσίως εκφραστεί κατά της λειτουργίας ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης Θεολόγου και της εγκατάστασης νέων μονάδων
ΖΗΤΑΜΕ
1.Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, τα όργανα της Περιφέρειας και της Νομαρχίας να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους και να επιβάλλουν την αυστηρότερη των προβλεπομένων ποινών στον εν λόγω επιχειρηματία αλλάζοντας τη μέχρι τώρα χαλαρά ,επιεική , ανεκτική και ίσως αδιάφορη επιδειχθείσα στάση τους, η οποία γεννά σε πολλούς απορίες, αμφιβολίες, ερωτηματικά και υποψίες.

2.Αμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας και της εκμίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης της εν λόγω μονάδας, άμεση απομάκρυνση όλων των ιχθυοκλωβών συμπεριλαμβανομένων των αυθαιρέτων και υποχρέωση του Ιω.Γκλάβα να αποκαταστήσει το θαλάσσιο περιβάλλον στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε.

3. Να μην εγκριθεί από οιονδήποτε ουδεμία χρονική παράταση των αδειών διότι εκτιμούμε πως όταν ενημερωθούν οι Τοπικές Κοινωνίες των τριών Δήμων θα προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και ενδεχομένως προβλήματα.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι το θέμα αυτό για το Σύλλογό μας αλλά και για τους 40 Συλλόγους της Λοκρίδας που εκπροσωπεί κατόπιν κοινών ψηφισμάτων υπογεγραμμένων και από τους αντίστοιχους Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια είναι λίαν σοβαρό και κατεπείγον και εφόσον δεν επιβληθούν τα προβλεπόμενα υπό της Εθνικής και Ευρωπαικής Νομοθεσίας, θα κινηθούμε προς κάθε Αρχή Ελληνική ή Ευρωπαική προκειμένου να απομακρυνθεί η εν λόγω μονάδα.

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις μέχρι σήμερα ενέργειές σας επί των θεμάτων και των αποτελεσμάτων που επιτύχατε καθώς και τις σχετικές μελλοντικές ενέργειές σας προκειμένου να ενεργήσουμε με τη σειρά μας ανάλογα.

Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Γ.Γραμματέας
Νανά Κακαβούλη

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Δαβράδος

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top