sstamellos

sstamellos

ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS: Τίποτα δεν άλλαξε 22 μήνες μετά την

""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5568116223376372210"

“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
maliakos-sos@gmail.com

Μαλιακός: Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση,

τίποτα δεν άλλαξε

Ιανουάριος 2011

Πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των μελών της Κίνησης Πολιτών «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στη συνέλευση έγινε ο απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης, η εκτίμηση της κατάστασης και όλων των παραγόντων που συνθέτουν την εικόνα του Μαλιακού σήμερα και τέλος ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.

Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση του Μαλιακού κόλπου και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”, η εκτίμηση είναι ότι τίποτα δυστυχώς ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Τίποτα που να αναστρέφει την κατάσταση και να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.

Οι ρυπαντές του κόλπου παραμένουν ως μόνιμες απειλές. Τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα ελαιοτριβεία, τα σκουπίδια, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, τους στάβλους και τις κτηνοτροφικές μονάδες, την ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή και την εκτροπή των νερών του Σπερχειού, τα μεγάλα έργα και τα ιχθυοτροφεία. Προς το χειρότερο, ίσως, ναι.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να […]βάζουν τα προβλήματα “κάτω από το χαλί” με τις υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου να υπολειτουργούν.

Για την προστασία και τη σωτηρία του Μαλιακού εμείς επιμένουμε στα μέτρα, που από την πρώτη στιγμή προτείναμε, όπως:
• Τη μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού.
• Τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου και κυρίως των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Υγείας και τη στελέχωσή τους με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
• Την καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, τον αυστηρό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους.
• Τον αυστηρό έλεγχο στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις και στα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής.
• Το κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και την αποκατάστασή τους.
• Την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας.
• Τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων (άδεια λειτουργίας κλπ).
• Τη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Στυλίδας ή την μεταφορά των λυμάτων των παραποτάμιων και παραθαλάσσιων οικισμών στο Βιολογικό της Λαμίας και Καμένων Βούρλων με την ανάλογη επέκτασή τους.
• Την αναθεώρηση και αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΑ αξιοποιώντας τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια και δημιουργώντας σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε κάθε επαρχία, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα, αλλά και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χωροθέτησης των δύο προβλεπόμενων ΧΥΤΑ. Ταχύτατο πρόγραμμα προώθησης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε όλους τους δήμους και άμεση, με τη μορφή καμπάνιας, ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα με στόχο την προσέγγιση του στόχου των «μηδενικών αποβλήτων»

Επίσης
• Την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά.
• Την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των όρων και των ορίων και του Διαχειριστικού Σχεδίου λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού περιλαμβάνοντας τον Εθνικό Δρυμό και την περιοχή NATURA 2000 ως ενιαίο οικοσύστημα
• Τη επανεξέταση της χάραξης και της διέλευσης του Ε65 και της Ιόνιας Οδού μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού με τη μελέτη εναλλακτικών λύσεων.
• Τον χαρακτηρισμό του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
• Τη μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”.
• Την προστασία της ιχθυοπανίδας με την καθιέρωση ζωνών απαγόρευσης, την ενίσχυση για την καλύτερη λειτουργία, της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, τη λειτουργία της αλιειοφυλακής και την απαγόρευση των μεγάλων αλιευτικών σκαφών.
• Την επανεξέταση της λειτουργίας της “Νέας Κοίτης του Σπερχειού”, στην οποία έχει γίνει παράνομη εκτροπή, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του συνόλου σχεδόν των νερών του ποταμού (αναφερόμαστε στην ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή ή Μεσαία Ανακουφιστική Τάφρο, όπως λέγεται)
• Τη χωροθέτηση των ιχθυοτροφικών μονάδων εκτός των ορίων του Μαλιακού

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως:
– ο ήπιος τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιαματικός τουρισμός, ορεινός τουρισμός,
– η βιώσιμη παράκτια αλιεία
– και η βιολογική γεωργία με κύριο άξονα την ελιά, η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων ποιότητας και ονομασίας.
Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.

Αυτά είπαμε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS, αυτά επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Όμως τα λέμε σε «ώτα μη ακουόντων». Μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή συνεχή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θα είμαστε παρόντες σΆ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες ως τώρα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας. Τις επόμενες μέρες μέλη της Κίνησης θα επισκεφθούν τον νέο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους νέους δημάρχους για να μεταφέρουν τις προτάσεις μας καθώς και την αγωνία μας σε σχέση με όλα τα προηγούμενα.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS 26.1.2011
(εισήγηση στη Συνέλευση, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα)

Α.
Η εκτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης
Βρισκόμαστε σχεδόν 22 μήνες μετά την πρώτη συνέλευση και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS (8/4/2009), εδώ σΆ αυτή την αίθουσα. Ήμασταν βέβαια στην δίνη της κρίσης του Μαλιακού και του θανάτου των ψαριών…Λέγαμε τότε στο πρώτο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:
“Δημιουργήθηκε σήμερα στη Στυλίδα η Κίνηση Πολιτών με τον τίτλο «ΜΑΛΙΑΚΟΣ S.O.S». Είναι μια ανεξάρτητη, αγωνιστική Κίνηση, μια αυτόνομη συλλογικότητα κινηματικού χαρακτήρα με δική της σκέψη και άποψη. Μια αμεσο-δημοκρατική, πλουραλιστική Κίνηση προβληματισμού, επικοινωνίας και τοπικής δράσης με βασικό σκοπό την ουσιαστική προώθηση των ζητημάτων, που αφορούν τη σωτηρία του Μαλιακού.

ΣΆ αυτήν συμμετέχουν πολίτες που διαμένουν στους δήμους του Μαλιακού (Εχιναίων, Στυλίδας, Λαμίας, Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου) ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα. Πολίτες που επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και που στοχεύουν συνειδητά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Πολίτες που θα προσφέρουν στο στόχο για τη σωτηρία του Μαλιακού με όρους βιωσιμότητας.

Η Κίνηση δεν έχει καμιά σχέση με κόμματα και παρατάξεις. Επιδιώκει τη συνεργασία με κάθε επιστημονικό, περιβαλλοντικό, αυτοδιοικητκό, κοινωνικό ή πολιτιστικό φορέα που μπορεί να βοηθήσει για την υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της. Συντονίζεται δε από Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι από όλα τα παράκτια χωριά της περιοχής και τη Λαμία”

Νομίζουμε η ως τώρα πορεία της Κίνησης είναι σύμφωνη με τις διακηρύξεις μας. Προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε τις αρχές μας και να υλοποιήσουμε σε ένα βαθμό τις προσδοκίες, πάντα με τις δυσκολίες που επιβάλουν οι συγκυρίες και οι ανθρώπινες αδυναμίες

Να αναφέρουμε επιγραμματικά ορισμένες βασικές μας δραστηριότητες τόσο στον τομέα των ανακοινώσεων – παρεμβάσεων, όσο και στους τομείς των ακτιβίστικων ενεργειών και των επισκέψεων:

– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/4/2009 για την ίδρυση της Κίνησης
– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/4/2009 για την πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής
– Ανακοίνωση αμέσως μετά με τίτλο « ο Μαλιακός, το σπιτι μας»
– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/4/2009 για την συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και κωδικοποίηση των αιτημάτων της Κίνησης
– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/5/2009 για την ανοιχτή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής μα θέμα τις εκτιμήσεις μας και την συμμετοχή μας σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν τον Μαλιακό
– 18/5/2009 κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση στον Μαλιακό από τους Στέφανο Σταμέλλο και Χρήστο Πολύμερο
– 20/5/2009 έγινε επεισοδιακή αιφνιδιαστική επίσκεψη στον Βιολογικό της Λαμίας
– 4/6/2009 Συμμετοχή μας στην εκδήλωση των σπουδαστών του ΤΕΙ με συναυλία και έκθεση φωτογραφίας με θέμα «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ»
– 10/6/2009 στηρίξαμε την Ημερίδα που διοργάνωσαν το ΚΠΕ Στυλίδας και οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι Στυλίδας και Αχλαδίου
– 13 και 14/6/2009 συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Όμιλος Ενεργών Πολιτών Δυτικής Φθιώτιδας και το ΚΠΕ Υπάτης στον Σπερχειό με πάγκο και μοίρασμα υλικού για τον Μαλιακό
– Στις 16/6/2009 ανοιχτή συνέλευση της Κίνησης στη Λέσχη Σιδηροδρομικών
– Στις 21/6/2009 συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την παράνομη λειτουργία των ΧΑΔΑ στην κοίτη του Σπερχειού με συγκέντρωση στη γέφυρα της Σπερχειάδας και γκράφιτι στον βιολογικό της Σπερχειάδας – Μακρακώμης, βγήκε ανακοίνωση με τίτλο «ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ Τα σκουπίδια και τα λύματα δεν κρύβονται κάτω από το χαλί»
– Στις 24/6/2009 διοργανώσαμε συναυλία για τον Μαλιακό στη Λαμία, στο «ΚΑΡΑΒΙ»
– Στις 8/7/2009 συνάντηση με τον Γ Γ Περιφέρειας κ Σκλιά στον οποίο μεταφέραμε τα αιτήματα της Κίνησης για τον Μαλιακό
– Επισκεφθήκαμε όλους τους δημάρχους της περιοχής του Μαλιακού και τους θέσαμε τις προτάσεις μας και τους προβληματισμούς μας (Λαμία, Σπερχειάδα, Μακρακώμη, Στυλίδα, Μώλο και Καμένα Βούρλα)
– Στις 9/7/2009 Συνέλευση στη Λέσχη Σιδηροδρομικών Λαμίας
– Στις 18/7/2009 ανακοίνωση για τα λύματα στη ΒΙΠΕ με τίτλο «Ένα ακόμα “επεισόδιο” σε βάρος του Μαλιακού αλλά και της αξιοπρέπειάς μας» και στις 31/7/2009 για το ίδιο θέμα με τίτλο «Ξύπνησε η δημόσια διοίκηση!»
– Στις 23/7/2009 επίσκεψη – συνάντηση με τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ Λοκρίδας κ Καράφλα
– Ανακοίνωση με τίτλο Ο Μαλιακός Κόλπος συνεχίζει να απειλείται!
– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/10/2009 με τίτλο Μαλιακός: Έργα και όχι μελέτες! Να λάμψει η αλήθεια ΤΩΡΑ! Με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ για τα βαρέα μέταλλα στον Μαλιακό και την απόκρυψή του εγγράφου από τον δήμαρχο κ Κοτρωνιά
– Στις 27/10/2009 συνέλευση της Κίνησης με εκτιμήσεις και παρεμβάσεις στις τότε εξαγγελίες του Νομάρχη
– Στις 3/11/2009 συνέντευξη τύπου για τις αποφάσεις της Συνέλευσης στο Περίπτερο του Αγίου Λουκά
– Νοέμβριος 2009 ανακοίνωση με τίτλο «Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζοντα λύσεις ΤΩΡΑ. Η συνεισφορά ΟΛΩΝ μας είναι απαραίτητη».
– 22/12/2009 ανακοίνωση «Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζονται μέτρα και έργα τώρα. Οι κινήσεις εντυπωσιασμού περισσεύουν»
– 5/1/2010 στείλαμε επιστολές στις υπουργούς κες Μπιρμπίλη και Μπατζελή να μας δεχθούν σε συνάντηση για τα θέματα του Μαλιακού και Σπερχειού (ακόμα να μας απαντήσουν…)
– 21/2/2010 αντίδραση στην επέκταση της ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ με πανό στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ανακοίνωση με τίτλο «Είναι καιρός να αλλάξουν οι πολιτικές. Ο Μαλιακός δεν αντέχει άλλες υποχωρήσεις!»
– Στις 15/4/2010 επίσκεψη στη Γ Γ Περιφέρειας κα Διαμαντοπούλου στην οποία επιδόσαμε υπόμνημα με τις θέσεις μας για το Μαλιακό
– Στις 8/5/2010 συμμετοχή με ομιλία (Στέφανος Σταμέλλος) στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ»
– Ανακοίνωση στις 15/6/2010 με τίτλο «ΟΧΙ, δεν συμμετέχουμε στις κινήσεις εντυπωσιασμού του κ Νομάρχη» με αφορμή την σύσκεψη φορέων που κάλεσε ο κ Χειμάρας
– Ιούνιος 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Μαλιακός: Ένα χρόνο μετά την κρίση»
– Στις 24 Ιουνίου 2010 ανακοίνωση με τίτλο «Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έστειλαν για «έλεγχο» τον Νομάρχη Φθιώτιδας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» με αφορμή τα πρόστιμα των Επιθεωρητών
– Αρκετές ακόμα καταγγελίες για περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τον Μαλιακό έγιναν από μέλη της Κίνησης στα μέσα ενημέρωσης με κείμενα και φωτογραφίες
– Η συγκέντρωση υπογραφών για τον Μαλιακό στο http://www.gopetition.com/petition/27261.html επίσης συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής συγκεντρώθηκαν 1214 υπογραφές. Το συγκεκριμένο είναι αναρτημένο σε αρκετές ιστοσελίδες και blogs πανελλαδικά
– Όλη μας η δράση απεικονίζεται ιντερνετικά στο blog http://maliakos-sos.blogspot.com

Β.
Για την εκτίμηση των εξελίξεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες σε σχέση με την προστασία του Μαλιακού, γενική εκτίμηση είναι ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά σε τίποτα, ο ρυπαντές παραμένουν οι ίδιοι
– βιομηχανίες
– ελαιοτριβεία
– Βιολογικοί καθαρισμοί
– αγροτικές καλλιέργειες
– σκουπίδια
– κλπ

Γ.
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Κίνησης για το επόμενο 3μηνο
– επισκέψεις σε
– Γ Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Γ Γ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
– δημάρχους των Δήμων που έχουν σχέση με Μαλιακό και Σπερχειό
– ακτιβισμός

Scroll to Top