sstamellos

sstamellos

ΟΧΙ Χωροθέτησηση Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Τ.Θ. 30736 ΑΘΗΝΑ 10033
ΤΗΛ: 210/3243782

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2005

Θέμα: Διαμαρτυρία για την Χωροθέτησηση Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο

Αγαπητοί κύριοι , Βουλευτές ,Υπουργοί και Ιθύνοντες της Διοίκησης,

1. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο , αλλά και αρμοδίως τις αποφάσεις και δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, που αποσκοπούν στην δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου και άλλων δράσεων δήθεν βιώσιμης ανάπτυξης στη θέση «Βρυσοπούλες» του Ολύμπου εντός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού, ξεκινώντας από την υλοποίηση της σχετικής οδοποιίας η οποία ήδη εγκρίθηκε με ψευδεπίγραφη (δήθεν) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων .

Συγκεκριμένα:

Α) Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την απόφαση αρ.51036/ΕΥΣΣΑΠ2572/24-12-2004 ενέκρινε την Β΄Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για το έτος 2004 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

«Μελέτη σκοπιμότητας-χωροθέτησης χιονοδρομικού κέντρου στον Όλυμπο ύψους 45.000 ευρώ με χρόνο υλοποίησης 2004-2005 και αφορά την θέση« Σπαρμός – Βρυσοπούλες» όπου λειτουργεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων του Στρατού, δηλαδή εντός της περιοχής προστασίας (NATURA 2000) του Ολύμπου.

Β) Η Νομαρχία Λάρισας ζήτησε με αίτηση της (αρ.πρωτ. 7982 17/8/2004) από το ΠΕΠ Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει το έργο « Οδοποιία Σπαρμού Ολύμπου» ύψους 6.800.000 ευρώ ήτοι την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωματόδρομου που οδηγεί σήμερα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων του Στρατού, μήκους 13.5 χιλιομέτρων αφού ενέκρινε και την σχετική μελέτη οδοποιίας (Δνση Τεχν.Υπηρ. αρ.πρωτ.2711/22-3-2004)

Γ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε την διατύπωση γνώμης (σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες για την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας από το ΥΠΟΙΚΟ (έγγραφο αρ. 97785 Γ΄ΠΕΠ 6-10-2004)

Δ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας προχώρησε σε Κοινωνική υποτίθεται Διαβούλευση (6-12-2004) στη Λάρισα για την χωροθέτηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Ολύμπου που στην ουσία εξέτασε όπως αναφέρουν τα πρακτικά που διαβιβάστηκαν στις 10-12-2004 στις εφημερίδες εναλλακτικά σενάρια της χωροθέτησης του Χιονοδρομικού κέντρου που αποτελούν και την Α΄φάση της μελέτης σκοπιμότητας που εκπονείται από ομάδα συνεργατών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (ΑΕΝΑΛ) .

Ε) Στα αναφερόμενα στην παρ. 1Δ παραπάνω πρακτικά η ΕΥΔΕ ΠΕΠ Θεσσαλίας ζήτησε βελτίωση της μελέτης σκοπιμότητας με περαιτέρω διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης (επί πλέον της θέσεως «Βρυσοπούλες» και την θέση «Καρυάς» ) και σημείωσε ότι: «σύμφωνα με την Νομοθετική Πράξη 959 ΦΕΚ /11-7-2003 η μελέτη σκοπιμότητας είναι ένα από τα τέσσερα στάδια δημιουργίας χιονοδρομικού κέντρου και ότι με την γραπτή δέσμευση των φορέων για μακροχρόνια συνεργασία προς διασφάλιση της προσθετικότητας του συνόλου των ως άνω προϋποθέσεων πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας και συνεπώς ένταξης του προτεινόμενου έργου «Οδοποιία Σπαρμού Ολύμπου» στο Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας».

Σημειωτέον ότι στην δήθεν Κοινωνική Διαβούλευση συμμετείχαν οι φορείς :

Μητροπολίτης Ελασσόνας!!
Περιφέρεια Θεσσαλίας
ΑΕΝΑΛ ΝΑ Λάρισας
Επαρχείο Ελασσόνας
Δήμος Ελασσσόνας
Δήμος Ολύμπου
Δήμος Λιβαδίου
Δήμος Σαρανταπόρου
ΔΕΠΤΑΚΑΛ Δ. Ελασσόνας
ΧΟΣ Ελασσόνας
Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
ΕΟΣ Λάρισας

Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν συμμετείχε κανένας φορέας Προστασίας Περιβάλλοντος ή Πολιτισμού ούτε καν ο φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ( Απόφαση 126519/2575 ΥΠΕΧΩΔΕ 2-7-2003) ενώ συμμετείχαν Δήμοι εκτός περιοχής Ολύμπου (Λιβαδίου Σαρανταπόρου, και απουσίαζε περιέργως ο Δήμος Λιτοχώρου).

Επίσης άκρως περιέργως απουσίαζαν όλοι οι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία ανήκει ο κύριος ορεινός όγκος του Ολύμπου.

2. Τόσον η έγκριση της μελέτης οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου όσο και το αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας για την ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας ποσού 6.800.000 ευρώ ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο της οδοποίας αυτής η οποία στην ουσία «ανοίγει τον δρόμο» για την κατασκευή Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο, βασίζονται σε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε στις 28/9/2001 από την ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Μελετητές: «ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ» Α.Τσιτσιπιλάμης και Σια Ε.Τ.Ε. , Α. Κοντανάς , Β.Κουτάλου ) κατά παράβαση των απαιτήσεων του Νόμου 1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος και των προδιαγραφών περιεχομένου της ΚΥΑ 69269 /1990 που επιβάλλουν την διερεύνηση των επιπτώσεων της λειτουργίας του έργου τόσον στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του.

Εν προκειμένω, η πιθανότητα μια τέτοια οδοποιία να συνδυαστεί με την πραγματοποίηση χιονοδρομικού κέντρου στον Όλυμπο παρότι όχι μόνον είναι μεγάλη αλλά και πασίγνωστη από την δεκαετία του 1980 οπότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη προσπάθεια «ανάπτυξης» του Ολύμπου δηλαδή κυριολεκτικώς περιβαλλοντικής άλωσης του, που χάρις στη διεθνή κινητοποίηση απεφεύχθη, αγνοείται πλήρως αν όχι επιμελώς αποκρύπτεται από τους μελετητές της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου.

Την ίδια «άγνοια» όμως δείχνουν και οι υποτιθέμενες υπερασπίστριες του Περιβάλλοντος υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που όχι μόνον εγκρίνουν την ΜΠΕ αλλά εκδίδουν και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αρ.πρωτ. 3223 /21-1112-2001) η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση και πραγματοποίηση του έργου της οδοποιίας σύμφωνα με τον Ν1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος, παραλείποντας να σημειώσουν στο άρθρο ε1 της απόφασης υπό τον τίτλο:
Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες , οποιαδήποτε απόφαση από τις ισχύουσες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου!!!

3. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΜΠΕ της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου δεν κάνει καμία αναφορά στις επιπτώσεις της λειτουργίας αυτής της οδοποιίας στον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου που είναι στην άμεση γειτονία της .
Το γεγονός αυτό και μόνον αποτελεί επαρκέστατο δικαιολογητικό για τον Υπουργό Περιβάλλοντος να ανακαλέσει την απόφαση του για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 8 του Ν 1650/86 που ρητά προβλέπει αυτή την περίπτωση.

4. Πως είναι δυνατόν να εγκρίνεται μία οδός που θα «φέρει τα πάνω κάτω» με τουριστική αξιοποίηση στο πιο γνωστό παρθένο και φημιστό πολιτισμικά βουνό όχι μόνον της Ελλάδας αλλά του κόσμου ολόκληρου, με μελέτες κατάπτυστου «στρουθοκαμηλισμού» που κάνουν ότι το αγνοούν και με συμπαιγνίες τοπικών παραγόντων που τις εγκρίνουν;

5. Ο στρουθοκαμηλισμός όμως συνεχίζεται και με την δήθεν κοινωνική διαβούλευση για την χωροθέτηση του Χιονοδρομικού Κέντρου στην οποία έχουν αγνοηθεί όλοι οι φορείς Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού .
Από πότε αλήθεια ο Όλυμπος ανήκει μόνον στην Λάρισα στην Ελασσόνα και στους εμπόρους τους;
Κανείς από αυτούς δεν μπορεί να καταλάβει ότι η διαχρονική φήμη του «βουνού των θεών» βασίζεται στην ανόθευτη μεγαλειώδη φύση του;

6. Η μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο την Α΄φάση της οποίας υπογράφει το γραφείο Γιάννης Μπαϊμπάς και Συνεργάτες (Νοέμβριος 2004) μπορεί να χαρακτηρισθεί όχι απλώς ελλειπής αλλά και αντιεπιστημονική για τους εξής τουλάχιστον λόγους:
Α. Βασίζεται σε στοιχεία κίνησης όσον αφορά τους πιθανούς επισκέπτες του Χιονοδρομικού, μέχρι το έτος 1994 τα οποία είναι τελείως ανεπίκαιρα δεδομένου ότι η εικόνα την τελευταία δεκαετία έχει πλήρως ανατραπεί με την πληθώρα των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας που ήδη λειτουργούν, και μάλιστα στα γύρω από τον Όλυμπο βουνά. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή οι σκιέρ που υπολογίζει.
Β. Αγνοεί προηγούμενες μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΟΤ που αποφεύγουν συστηματικά προτάσεις δημιουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων στον Όλυμπο καθώς και διδακτορικές διατριβές που συνιστούν ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου μόνον μέχρι την ισοϋψή των 1300 μ.
Γ. Φαίνεται να αγνοεί τελείως το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης ορεινών όγκων μεταβλήθηκε την τελευταία δεκαετία και απορρίπτει τις τουριστικές αναπτύξεις σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ περιορίζει τις αναπτύξεις αυτές στα «ριζά» του βουνού και μάλιστα στα πλαίσια υφισταμένων οικισμών.

7. Αν έχει μείνει στοιχειώδης λογική στους «αναπτυξιακούς παράγοντες» θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο καλλίτερος τρόπος για να επωφεληθούν από τον Όλυμπο είναι να τον διατηρήσουν ως έχει προκειμένου να τον «προσκυνούν» οι περιπατητές και ορειβάτες . Μόνον τουριστικές αναπτύξεις στα «ριζά» του βουνού όπως π.χ. στο Λιτόχωρο έχουν νόημα και όχι οδοποιίες και χιονοδρομικά ex nihilo (εκ του μη όντος) που θα φέρουν στην συνέχεια ξενοδοχεία και βίλες πάνω στο βουνό .
Αρκετές οι ασέβειες προς την Ελληνική Φύση. Ας διατηρήσουμε επιτέλους τα Σύμβολα του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας ανόθευτα από την καταναλωτική μανία.

8. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνονται τα εξής:
8.1 Να μην εγκριθεί η χρηματοδότηση της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και να γίνει άμεση ανάκληση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της οδοποιίας αυτής λόγω βασικότατης έλλειψης της ΜΠΕ όσον αφορά την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων από τυχόν τουριστικές αναπτύξεις (κάθε είδους) που θα ευνοηθούν από την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού, οι οποίες παντελώς αποσιωπήθηκαν.
8.2 Η μελέτη σκοπιμότητας του χιονοδρομικού κέντρου Ολύμπου να μετατραπεί ως προς το αντικείμενο και να περιλάβει μόνον «Δράσεις και έργα βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή Ελασσόνος» όπως στο Λιτόχωρο.
8.3 Να υπογραφεί τάχιστα η υπό έκδοση ΚΥΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου με ρητή απαγόρευση για την δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων .

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

1.ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦ.ΤΣΙΠΗΡΑΣ
Πολιτικός μηχανικός-Δρ.χωροταξίας
2.ΘΕΜΗΣ ΣΤΕΦ.ΤΣΙΠΗΡΑΣ
Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος
3.ΕΦΗ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑ
Μηχανικός Περιβάλλοντος
4.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ιδρυτής του Αριστοτελικού Ομίλου Αθηνών
5.ΑΝΝΑ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Φιλόλογος
6.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
Βιοκαλιεργητής
7.ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Δασολόγος
8.ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ
Δημοσιογράφος-Διαφημιστής

ΜΑΖΕΨΤΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………..

ΙΔΙΟΤΗΤΑ…………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………………………………

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κο Κων/νο Καραμανλή

Προς τον

Πρωθυπουργό

κο Κων/νο Καραμανλή

κε Πρωθυπουργέ,

Ο μεγάλος μας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, έγραψε κάποτε ότι: «αν θελήσεις να κρατήσεις από την Ελλάδα τα βασικά της χαρακτηριστικά θα καταλήξεις σε μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι».

Κι αν θελήσει κανείς, επίσης, να κρατήσει τους κυριότερους τόπους του πολιτισμού της, θα καταλήξει εύκολα, σε μια Ακρόπολη, στην Ολυμπία, στους Δελφούς και φυσικά στον Όλυμπο.

– Αυτός ο τελευταίος, ειδικώς ο Όλυμπος, όπως γνωρίζετε δεν είναι ένα τυχαίο βουνό, ένας τυχαίος τόπος, δεν είναι απλά ένα σπάνιο φυσικό οικοσύστημα, αλλά κι ένα locus major του παγκόσμιου πολιτισμού, το οποίο και οφείλει η ανθρωπότητα να διαφυλάξει.

Η πρώτη προσπάθεια για την καταστροφή του, σας θυμίζω ξεκίνησε από την δικτατορία των συνταγματαρχών και δυστυχώς συνεχίστηκε στα 1988, με την προσπάθεια κατασκευής τελεφερίκ και χιονοδρομικών κέντρων κοντά στις ψηλότερες του κορυφές.

– Το να φτιάξει κανείς τουριστικές εγκαταστάσεις στις κορυφές του Ολύμπου, ασφαλώς γνωρίζετε, ότι ισοδυναμεί με το να επιχειρήσει να φτιάξει κανείς εστιατόρια στην Ακρόπολη, γήπεδα ποδοσφαίρου στην Αρχαία Ολυμπία ή πολυκατοικίες στους Δελφούς.

Γι’ αυτό και η κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης ήταν άμεση και εντυπωσιακή.

– Εκατοντάδες επώνυμοι ευρωπαίοι, (σας αποστέλλουμε σχετικό κατάλογο) και 60.000 Έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες υπέγραψαν την έκκληση του MOUNTAIN WILDERNESS για την αποτροπή της καταστροφής του Ολύμπου.

– Δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διοργανώθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα και τα τακτικά σχόλια του διεθνούς τύπου ήταν επικριτικά για την χώρα μας.

– Οι αγώνες μας, ευτυχώς, οδήγησαν στο πάγωμα των σχεδίων της υποτιθέμενης τουριστικής αξιοποίησης, του Ολύμπου, επί 1 σχεδόν δεκαετία, ώσπου ξαφνικά, μάθαμε ότι νέα σχέδια εκπονήθηκαν και μάλιστα από την Νομαρχία Λάρισας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίες πρόσφατα (Δεκέμβριος 2004) παρουσίασαν στην Ελασσόνα την πρώτη φάση μελέτης «για την τουριστική αξιοποίηση του ΟΛΥΜΠΟΥ», που προβλέπει έργα ύψους 7.200.000 € στις ψηλότερες κορφές του μυθικού βουνού.

Μάλιστα σε δηλώσεις του στον τύπο (8/12/2004) ο νομάρχης Λάρισας κος Λ. Κατσαρός, επεσήμανε ότι «ενεργεί με προσεκτικές κινήσεις, για να μην επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν στην ακύρωση προηγουμένων επενδυτικών σχεδίων(!!!).

κε Πρωθυπουργέ,

Είναι για εμάς σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί που εκπροσωπούν σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών το ελληνικό κράτος, δεν έχουν ούτε ίχνος πολιτισμού στην σκέψη τους και θα οδηγήσουν σε νέο διεθνή διασυρμό την χώρα μας.

Ελάχιστα επίσης τους ενδιαφέρει ότι καμιά σοβαρή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να δικαιολογήσει κανένα έργο στις ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου, ούτε, επίσης, το γεγονός ότι τα χιονοδρομικά κέντρα δεν είναι πλέον επιλέξιμες δαπάνες για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και εάν δεν βρισκόταν στην Λάρισα, αλλά στους Δελφούς, θα έφτιαχναν πολυκατοικίες. Στην Ακρόπολη ταβέρνες. Στην Αρχαία Ολυμπία γήπεδα ποδοσφαίρου.

– Όμως, δυστυχώς, βρίσκονται στην Θεσσαλία και στον Όλυμπο και δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να εξαπατούν τους τοπικούς πληθυσμούς και να κατασπαταλούν δημόσιο χρήμα.

– Γι’ αυτό και σας ζητούμε να επέμβετε, για να σταματήσετε το επερχόμενο κακό.

– Σας ζητούμε να τύχει ο Όλυμπος ιδιαίτερου σεβασμού και να βοηθήσετε σαν κυβέρνηση να αντιληφθούν οι μικρόνοες ότι αφ’ ενός μεν η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στην φύση, δεν μπορεί να καταστραφεί με το δικαιολογητικό κάποιων, δήθεν αναπτυξιακών αναγκών, αφ’ ετέρου δε ότι η ύπαρξη και η διατήρηση κάποιων locus major στον ελληνικό χώρο δημιούργησε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο βάσισε ο ελληνικός πολιτισμός την φρόνηση και τις αξίες του και τον βοήθησε να ακτινοβολήσει σε ολόκληρη την οικουμένη.

κε Πρωθυπουργέ,

Να είστε σίγουρος ότι η Ευρώπη (η όμορφη θνητή που δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγά ο Δίας), θέλει να ξανα-συσπειρωθεί γύρω από την Ελλάδα και γύρω από τον Όλυμπο, που τον θεωρεί κι αυτόν, σύμβολο της πνευματικής της επιβίωσης.

– Κι αυτό, τέλος που χρειάζεται η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης μας, δεν είναι άναρχη, η δήθεν αειφόρα, αλλά αξιοβίωτη ανάπτυξη.

Γι’αυτό, μην μας στερήσατε αυτήν την δυνατότητα……

Με τιμή

Κώστας Στεφ.Τσίπηρας

– Πολιτικός μηχανικός- χωροτάκτης
– Ιδρυτής του Ελληνικού Τμήματος της διεθνούς οργάνωσης «MOUNTAIN WILDERNESS»
– Συγγραφέας 6 βιβλίων για τα ελληνικά βουνά.
– (εκδόσεις Α.Α.ΒΙΒΑΝΗ, 8η έκδοση, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 2η έκδοση, εκδόσεις Olijane, Γενεύη, 9η έκδοση).

Θέμης Στεφ.Τσίπηρας

– Αρχιτέκτων μηχανικός – πολεοδόμος
– Ενεργό μέλος και συμμετέχων σε αποστολές των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»
– Συγγραφέας του βιβλίου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS

Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS

Tel-Fax: ++30 4210 20620 / 38387

site: // www.eco-net.gr e-mail: eco-net@otenet.gr

Βόλος 7/3/2005 7μελής67p/05/940π

Προς τους Υπουργούς:

Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, 3332608 Φ

Ανάπτυξης κ. Δημ. Σιούφα 6969106 Φ

ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά 6451793 Φ

Τουρισμού κ. Δημ. Αβραμόπουλο 6969741 Φ

Τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννη 6432589 Φ

το Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φ. Γκούπα 2410-552651 Φ

το Νομάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρό 2410-253734 Φ

Κοιν. Ημερήσιο Τύπο

1. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο , αλλά και αρμοδίως τις αποφάσεις και δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, που αποσκοπούν στην δημιουργία Χιονοδρομικού Κέντρου και άλλων δράσεων δήθεν βιώσιμης ανάπτυξης στη θέση “Βρυσοπούλες” του Ολύμπου εντός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού, ξεκινώντας από την υλοποίηση της σχετικής οδοποιίας η οποία ήδη εγκρίθηκε με ψευδεπίγραφη (δήθεν) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Συγκεκριμένα:
Α) Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την απόφαση αρ.51036/ΕΥΣΣΑΠ2572/24-12-2004 ενέκρινε την Β΄Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας για το έτος 2004 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
“Μελέτη σκοπιμότητας-χωροθέτησης χιονοδρομικού κέντρου στον Όλυμπο ύψους 45.000 ευρώ με χρόνο υλοποίησης 2004-2005 και αφορά την θέση“ Σπαρμός – Βρυσοπούλες” όπου λειτουργεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων του Στρατού, δηλαδή εντός της περιοχής προστασίας (NATURA 2000) του Ολύμπου.
Β) Η Νομαρχία Λάρισας ζήτησε με αίτηση της (αρ.πρωτ. 7982 17/8/2004) από το ΠΕΠ Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει το έργο “ Οδοποιία Σπαρμού Ολύμπου” ύψους 6.800.000 ευρώ ήτοι την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου χωματόδρομου που οδηγεί σήμερα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Χιονοδρόμων του Στρατού, μήκους 13.5 χιλιομέτρων αφού ενέκρινε και την σχετική μελέτη οδοποιίας (Δνση Τεχν.Υπηρ. αρ.πρωτ.2711/22-3-2004)
Γ) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε την διατύπωση γνώμης (σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες για την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας από το ΥΠΟΙΚΟ (έγγραφο αρ. 97785 Γ΄ΠΕΠ 6-10-2004)
Δ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας προχώρησε σε Κοινωνική υποτίθεται Διαβούλευση (6-12-2004) στη Λάρισα για την χωροθέτηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Ολύμπου που στην ουσία εξέτασε όπως αναφέρουν τα πρακτικά που διαβιβάστηκαν στις 10-12-2004 στις εφημερίδες εναλλακτικά σενάρια της χωροθέτησης του Χιονοδρομικού

κέντρου που αποτελούν και την Α΄ φάση της μελέτης σκοπιμότητας που εκπονείται από ομάδα συνεργατών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (ΑΕΝΑΛ) .
Ε) Στα αναφερόμενα στην παρ. 1Δ παραπάνω πρακτικά η ΕΥΔΕ ΠΕΠ Θεσσαλίας ζήτησε βελτίωση της μελέτης σκοπιμότητας με περαιτέρω διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης (επί πλέον της θέσεως “Βρυσοπούλες” και την θέση “Καρυάς” ) και σημείωσε ότι: “σύμφωνα με την Νομοθετική Πράξη 959 ΦΕΚ /11-7-2003 η μελέτη σκοπιμότητας είναι ένα από τα τέσσερα στάδια δημιουργίας χιονοδρομικού κέντρου και ότι με την γραπτή δέσμευση των φορέων για μακροχρόνια συνεργασία προς διασφάλιση της προσθετικότητας του συνόλου των ως άνω προϋποθέσεων πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας και συνεπώς ένταξης του προτεινόμενου έργου “Οδοποιία Σπαρμού Ολύμπου” στο Γ΄ΠΕΠ Θεσσαλίας”.

Σημειωτέον ότι στην δήθεν Κοινωνική Διαβούλευση συμμετείχαν οι φορείς:
Μητροπολίτης Ελασσόνας!!

Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΑΕΝΑΛ ΝΑ Λάρισας

Επαρχείο Ελασσόνας

Δήμος Ελασσσόνας

Δήμος Ολύμπου

Δήμος Λιβαδίου

Δήμος Σαρανταπόρου

ΔΕΠΤΑΚΑΛ Δ. Ελασσόνας

ΧΟΣ Ελασσόνας

Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας

ΕΟΣ Λάρισας

Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν συμμετείχε κανένας φορέας Προστασίας Περιβάλλοντος ή Πολιτισμού ούτε καν ο φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ( Απόφαση 126519/2575 ΥΠΕΧΩΔΕ 2-7-2003) ενώ συμμετείχαν Δήμοι εκτός περιοχής Ολύμπου (Λιβαδίου Σαρανταπόρου, και απουσίαζε περιέργως ο Δήμος Λιτοχώρου).
Επίσης άκρως περιέργως απουσίαζαν όλοι οι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία ανήκει ο κύριος ορεινός όγκος του Ολύμπου.

2. Τόσον η έγκριση της μελέτης οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου όσο και το αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας για την ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας ποσού 6.800.000 ευρώ ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο της οδοποίας αυτής η οποία στην ουσία “ανοίγει τον δρόμο” για την κατασκευή Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο, βασίζονται σε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εγκρίθηκε στις 28/9/2001 από την ΔΙΠΕΧΩ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Μελετητές: “ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ” Α.Τσιτσιπιλάμης και Σια Ε.Τ.Ε. , Α. Κοντανάς , Β.Κουτάλου ) κατά παράβαση των απαιτήσεων του Νόμου 1650/1986 για την Προστασία του Περιβάλλοντος και των προδιαγραφών περιεχομένου της ΚΥΑ 69269 /1990 που επιβάλλουν την διερεύνηση των επιπτώσεων της λειτουργίας του έργου τόσον στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του.
Εν προκειμένω, η πιθανότητα μια τέτοια οδοποιία να συνδυαστεί με την πραγματοποίηση χιονοδρομικού κέντρου στον Όλυμπο παρότι όχι μόνον είναι μεγάλη αλλά και πασίγνωστη από την δεκαετία του 1980 οπότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη

προσπάθεια “ανάπτυξης” του Ολύμπου δηλαδή κυριολεκτικώς περιβαλλοντικής άλωσης του, που χάρις στη διεθνή κινητοποίηση απεφεύχθη, αγνοείται πλήρως αν όχι επιμελώς αποκρύπτεται από τους μελετητές της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου.
Την ίδια “άγνοια” όμως δείχνουν και οι υποτιθέμενες υπερασπίστριες του Περιβάλλοντος υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που όχι μόνον εγκρίνουν την ΜΠΕ αλλά εκδίδουν και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αρ.πρωτ. 3223 /21-1112-2001) η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση και πραγματοποίηση του έργου της οδοποιίας σύμφωνα με τον Ν1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος, παραλείποντας να σημειώσουν στο άρθρο ε1 της απόφασης υπό τον τίτλο:
Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες , οποιαδήποτε απόφαση από τις ισχύουσες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου!!!

3. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΜΠΕ της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου δεν κάνει καμία αναφορά στις επιπτώσεις της λειτουργίας αυτής της οδοποιίας στον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου που είναι στην άμεση γειτονία της .
Το γεγονός αυτό και μόνον αποτελεί επαρκέστατο δικαιολογητικό για τον Υπουργό Περιβάλλοντος να ανακαλέσει την απόφαση του για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 8 του Ν 1650/86 που ρητά προβλέπει αυτή την περίπτωση.

4. Πως είναι δυνατόν να εγκρίνεται μία οδός που θα “φέρει τα πάνω κάτω” με τουριστική αξιοποίηση στο πιο γνωστό παρθένο και φημισμένο πολιτισμικά βουνό όχι μόνον της Ελλάδας αλλά του κόσμου ολόκληρου, με μελέτες κατάπτυστου “στρουθοκαμηλισμού” που κάνουν ότι το αγνοούν και με συμπαιγνίες τοπικών παραγόντων που τις εγκρίνουν;
5. Ο στρουθοκαμηλισμός όμως συνεχίζεται και με την δήθεν κοινωνική διαβούλευση για την χωροθέτηση του Χιονοδρομικού Κέντρου στην οποία έχουν αγνοηθεί όλοι οι φορείς Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Από πότε αλήθεια ο Όλυμπος ανήκει μόνον στην Λάρισα στην Ελασσόνα και στους εμπόρους τους; Κανείς από αυτούς δεν μπορεί να καταλάβει ότι η διαχρονική φήμη του “βουνού των θεών” βασίζεται στην ανόθευτη μεγαλειώδη φύση του;

6. Η μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου στον Όλυμπο την Α΄φάση της οποίας υπογράφει το γραφείο Γιάννης Μπαϊμπάς και Συνεργάτες (Νοέμβριος 2004) μπορεί να χαρακτηρισθεί όχι απλώς ελλιπής αλλά και αντιεπιστημονική για τους εξής τουλάχιστον λόγους:

Α. Βασίζεται σε στοιχεία κίνησης όσον αφορά τους πιθανούς επισκέπτες του Χιονοδρομικού, μέχρι το έτος 1994 τα οποία είναι τελείως ανεπίκαιρα δεδομένου ότι η εικόνα την τελευταία δεκαετία έχει πλήρως ανατραπεί με την πληθώρα των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας που ήδη λειτουργούν, και μάλιστα στα γύρω από τον Όλυμπο βουνά. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή οι σκιέρ που υπολογίζει.

Β. Αγνοεί προηγούμενες μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΟΤ που αποφεύγουν συστηματικά προτάσεις δημιουργίας Χιονοδρομικών Κέντρων στον Όλυμπο καθώς και διδακτορικές διατριβές που συνιστούν ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου μόνον μέχρι την ισοϋψή των 1300 μ.

Γ. Φαίνεται να αγνοεί τελείως το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο

ανάπτυξης ορεινών όγκων μεταβλήθηκε την τελευταία δεκαετία και απορρίπτει τις τουριστικές αναπτύξεις σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ περιορίζει τις αναπτύξεις αυτές στα “ριζά” του βουνού και μάλιστα στα πλαίσια υφισταμένων οικισμών.

7. Αν έχει μείνει στοιχειώδης λογική στους “αναπτυξιακούς παράγοντες” θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο καλλίτερος τρόπος για να επωφεληθούν από τον Όλυμπο είναι να τον διατηρήσουν ως έχει προκειμένου να τον “προσκυνούν” οι περιπατητές και ορειβάτες . Μόνον τουριστικές αναπτύξεις στα “ριζά” του βουνού όπως π.χ. στο Λιτόχωρο έχουν νόημα και όχι οδοποιίες και χιονοδρομικά ex nihilo (εκ του μη όντος) που θα φέρουν στην συνέχεια ξενοδοχεία και βίλες πάνω στο βουνό.

Αρκετές οι ασέβειες προς την Ελληνική Φύση. Ας διατηρήσουμε επιτέλους τα Σύμβολα του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας ανόθευτα από την καταναλωτική μανία.

8. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνονται τα εξής:

8.1 Να μην εγκριθεί η χρηματοδότηση της οδοποιίας Σπαρμού Ολύμπου από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και να γίνει άμεση ανάκληση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της οδοποιίας αυτής λόγω βασικότατης έλλειψης της ΜΠΕ όσον αφορά την εξέταση των πιθανών επιπτώσεων από τυχόν τουριστικές αναπτύξεις (κάθε είδους) που θα ευνοηθούν από την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης οδού, οι οποίες παντελώς αποσιωπήθηκαν.
8.2 Η μελέτη σκοπιμότητας του χιονοδρομικού κέντρου Ολύμπου να μετατραπεί ως προς το αντικείμενο και να περιλάβει μόνον “Δράσεις και έργα βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή Ελασσόνος” όπως στο Λιτόχωρο.

8.3 Να υπογραφεί τάχιστα η υπό έκδοση ΚΥΑ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου με ρητή απαγόρευση για την δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων .

Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 6946-381707, ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 6977-686838, ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6977-606820, ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6972-902750, ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6977-668776,

ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6944-862254, ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6974-640419

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top