sstamellos

sstamellos

Παράνομη η "εκτός δρόμου" κίνηση των οχημάτων τζιπ

Παράνομη η «εκτός δρόμου» κίνηση των βελτιωμένων οχημάτων τζιπ

Διαβάζουμε σε τοπικό ενημερωτικό portal: «Το Iti Mountain Adventure Club πέρα από την εθελοντική παροχή βοήθειας σε οχήματα που έχουν εγκλωβιστεί στους ορεινούς όγκους της Φθιώτιδας, διοργανώνει συχνά εκδρομές με κέντρο την Οίτη και όχι μόνο!  Απολαύστε πλάνα από την τελευταία διήμερη εκδρομή του club στην Οίτη στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. Η διαδρομή με εκκίνηση το Γοργοπόταμο και τερματισμό την Παύλιανη, περιελάμβανε πάνω από 100 χιλιόμετρα διαδρομής ικανής να δοκιμάσουν τις αντοχές των βελτιωμένων οχημάτων!». Για την ανάρτηση και το

βίντεο πατήστε εδώ

Στις αρχές του χρόνου είχαμε μια αρκετά εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα, της “off road” κίνησης δηλαδή αυτών των βελτιωμένων οχημάτων στη φύση, μετά το επεισόδιο της καταστροφικής “κίνησης” ενός άλλου club μέσα στη Λίμνη του Καλλιδρόμου. Αναδείξαμε το ζήτημα με «πλούσιες» αντιπαραθέσεις, με την αναφορά στη νομοθεσία και τελικά την παρέμβαση της Δασικής Υπηρεσίας και την προανάκριση που ακολούθησε. Ακόμα το πόρισμα δεν μας έγινε γνωστό.
Είμαστε υποχρεωμένοι να θυμίσουμε στους φίλους «τζιπάδες» το νομικό πλαίσιο που αναφέρεται σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Αναφερόμαστε στην παρ. 4 του άρ. 13 του Νόμου 3937/2011: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» που αντικατέστησε το νόμο 1650/1986, με ισχύ από ενάρξεως του νόμου χωρίς να απαιτείται κάποια απόφαση υπουργού.  Με ΥΑ θα ρυθμιστούν μόνο οι εξαιρέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ –
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
Aρθρο 13 – Ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου
4. α) Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές.
Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων, πυρκαγιών, καθώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οχημάτων του φορέα διαχείρισης των περιοχών αυτών. Εξαιρείται επίσης, η απολύτως αναγκαία κίνηση για την πρόσβαση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, για την εξυπηρέτηση της ποιμενικής κτηνοτροφίας και για τη διενέργεια υλοτομιών και τη μεταφορά δασικών προϊόντων ή εργαλείων επαγγελματικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Επιτρέπεται επίσης η κίνηση οχημάτων χιονιού σε πίστες χιονοδρομικών κέντρων.
β) Δεν επιτρέπεται η, μέσω της κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτόβουλη δημιουργία νέων ή η επέκταση υφιστάμενων δρόμων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια οικοσυστήματα.
(Με την παρ. 7 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, ορίζεται ότι : “7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 όσον αφορά στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την τιθέμενη απαγόρευση. Κατά τα λοιπά, η διάταξη εφαρμόζεται από της ισχύος του νόμου αυτού. Με απόφαση του ιδίου μπορεί ακόμη να απαγορεύεται η κίνηση συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους για ολόκληρο το έτος ή συγκεκριμένες εποχές του έτους, με σκοπό την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη διατήρηση των οικότοπων, της χλωρίδας και της πανίδας”).
Να τους θυμίσουμε, επίσης, ότι τμήμα της συγκεκριμένης «κίνησης», όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο ρεπορτάζ, έγινε εντός της Προστατευόμενης Περιοχής NATURA«ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ “Εθνικός Δρυμός Οίτης – Κοιλάδα Ασωπού” GR2440007». Δείτε και τον χάρτη.
Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται∙ εκτός κι αν αποφασίσουμε ο καθένας να έχει το δικό του κράτος.-
Λαμία, 22/12/2017
Στέφανος Σταμέλλος
Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς

Scroll to Top