sstamellos

sstamellos

Προτάσεις της ΚΠ ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS

ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS
Κίνηση Πολιτών

http://maliakos-sos.blogspot.com

Νοέμβρης 2009

Επειδή εκτιμάμε ότι:
– Το πρόβλημα του Μαλιακού παραμένει, δεν αντιμετωπίστηκε στην ουσία του και η απειλή της ολικής του καταστροφής είναι ορατή.
– Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των υποσχέσεων των αρμοδίων φορέων και τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Δεν έχει γίνει τίποτα που να μας ικανοποιεί και οι αρχές του τόπου επανέρχονται διαρκώς σε «μελέτες για τις μελέτες».
– Δεν αρκούν οι κινήσεις εντυπωσιασμού, όπως η αγορά σκάφους από τη Διεύθυνση Αλιείας της ΝΑΦ ή μόνο εξαγγελίες.

Εμείς θέλουμε καθαρή ξανά τη θάλασσά μας και πιστεύουμε η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν βρίσκεται σε καινούργιες μελέτες, αλλά σε έργα. Έργα άμεσα και μακροπρόθεσμα. Εκφράζοντας την αγωνία αλλά και την αγανάκτηση των μελών μας, ζητάμε τα εξής:

1. Από την πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία
– Θεσμοθέτηση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ
– Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Σπερχειού – Μαλιακού
– Χαρακτηρισμός του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
-Ένταξη της κοιλάδας του Σπερχειού στο πρόγραμμα απονιτροποίησης
– Δίκτυο σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του Μαλιακού και όλων των λεκανών απορροής που εκβάλλουν στο Μαλιακό.
-Έρευνα για τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα νερά του Μαλιακού και της Κοιλάδας του Σπερχειού και άμεση δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
– Θεσμοθέτηση της Αλειοφυλακής και πρόσληψη αλειοφυλάκων για το ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ και το Λιβάρι
– Αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
– Εφαρμογή της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ σε ό,τι αφορά τη πληροφόρηση και τη διαβούλευση για τα Υδατικά Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων με τους πολίτες

2. Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
– Aμεση στελέχωση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με ικανό αριθμό επιστημόνων σε σχετικές ειδικότητες
– Προληπτικό έλεγχο και επίβλεψη στη λειτουργία όλων των βιολογικών καθαρισμών αστικών και βιομηχανικών λυμάτων
– Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των βυτιοφόρων βοθρολυμάτων τις απογευματινές και βραδινές ώρες
– Χωροθέτηση και σταδιακή απομάκρυνση των ιχθυοκαλλιεργειών από τον Μαλιακό Κόλπο
– Έρευνα για τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα νερά του Μαλιακού και της κοιλάδας του Σπερχειού
– Πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις μελέτες και την έρευνα για τα νερά του Μαλιακού

3. Από τους δήμους και την ΤΕΔΚ
– Κατασκευή και λειτουργία το συντομότερο δυνατό των βιολογικών καθαρισμών όλων των οικισμών
– Aμεση επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας
– Απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών από τις όχθες του Σπερχειού με άμεσο κλείσιμο και αποκατάσταση όλων των παράνομων χωματερών.
– Καμπάνια και μέτρα για την προώθηση της μείωσης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και της εφαρμογής της κομποστοποίησης σε όλους τους δήμους με στόχο τα μηδενικά απόβλητα
– Διαδημοτική συνεργασία – δικτύωση των παράκτιων δήμων για όλα αυτά τα θέματα και κυρίως για την λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και την κοινή δράση σε θέματα απομάκρυνσης των εστιών ρύπανσης και την απορρύπανση

4. Από τους πολίτες
– Να είναι πιο υπεύθυνοι και ενεργοί(διαχείριση των σκουπιδιών τους, πίεση στους φορείς, επαγρύπνηση και άμεση αναφορά για οποιαδήποτε περίπτωση ρύπανσης πέφτει στην αντίληψη τους)
– Να μην εμπιστεύονται εύκολα όσους υπόσχονται πολλά χωρίς να πράττουν έργα.
– Να πλαισιώσουν την Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS και όποια κίνηση, σύλλογο κλπ «βάζει πλάτη» για το τεράστιο θέμα του κόλπου και του περιβάλλοντος γενικότερα.

5. Εμείς
– Επιδιώκουμε συνάντηση με τους Υπουργούς: Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
– Θα ζητήσουμε συνάντηση με τον νέο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, και θα επισκεφθούμε τους φορείς, όπως: ΤΕΕ, Επιμελητήριο, Φορείς επαγγελματιών, Ιατρικό Σύλλογο, Δικηγορικό Σύλλογο κλπ
– Θα επαναλάβουμε νέο κύκλο επαφών με τους δημάρχους των παράκτιων δήμων, αλλά και των παραποτάμιων δήμων του Σπερχειού.
– Θα συγκεντρώσουμε όλες τις σχετικές μελέτες ή αντίγραφά τους για τον Μαλλιακό και το Σπερχειό που έγιναν από φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΓΜΕ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Νομαρχία, Δήμους ή ιδιωτικά εργαστήρια) για να συγκροτήσουμε ένα αρχείο πληροφόρησης σχετικά με το παρελθόν και το παρόν του κόλπου και της περιοχής που τον επηρεάζει.
– Θα ζητήσουμε από τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (Χημείας, Γεωλογίας, Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Πολυτεχνικές σχολές κ.α.) να αναθέσουν εργασίες σε φοιτητές τους σχετικές με τη κατάσταση του Σπερχειού και του Μαλιακού Κόλπου.
– Προγραμματίζουμε ΗΜΕΡΙΔΑ με βασικό περιεχόμενο την ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Μαλιακού και της Κοιλάδας του Σπερχειού με σεβασμό και προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την άλλη διάσταση – απάντηση στην άναρχη, ανεξέλεγκτη, ασύδοτη φερόμενη "ανάπτυξη", που λειτουργεί σήμερα και που τα αποτελέσματά της τα ζήσαμε και τα ζούμε. Να μιλήσουμε για τη βιώσιμη γεωργία με άξονα την ελιά και τα παραδοσιακά προϊόντα ποιότητας, τις νέες όχι υδροβόρες καλλιέργειες, και για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας. Να μιλήσουμε για τον ήπιο βιώσιμο τουρισμό, τον οικοτουρισμό, τον θαλάσσιο και ιαματικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό κλπ τουρισμό. Να μιλήσουμε για τη βιώσιμη παράκτια αλιεία με όρους και όρια, την απομάκρυνση των ιχθυοκαλλιεργειών από τον κόλπο και την απαγόρευση των μεγάλων σκαφών και των γριγρι. Για την προστασία στο Λιβάρι και για την λειτουργία της αλειοφυλακής.

Στην ημερίδα επίσης να συζητήσουμε για την προστατευόμενη περιοχή ΝATURA 2000, τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και απορριμμάτων, των βιομηχανικών λυμάτων των λυμάτων των ελαιοτριβείων και φυσικά της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των ΜΠΕ για τα μεγάλα έργα

Ο Μαλιακός και ο Σπερχειός χρειάζονται λύσεις ΤΩΡΑ.
Η συνεισφορά ΟΛΩΝ μας είναι απαραίτητη.

Scroll to Top