sstamellos

sstamellos

Στανός Χαλκιδικής: Να κλείσει το παράνομο χυτήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Προς

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γραφείο Νομάρχη

ΚΟΙΝ : ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΟ-ΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ , ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗ-ΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ, Μ.Μ.Ε , ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Σας γνωρίζουμε ότι προς το παρόν μπορεί να μη δόθηκε από τις αρμόδιες υ-πηρεσίες η άδεια για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση του χυτηρίου ανάκτησης μολύβδου Αφοι Βαφειάδη και ΣΙΑ ΟΕ, ωστόσο το υπάρχον συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
Η Επιτροπή Αγώνα πραγματοποίησε αυτοψίες στο Χυτήριο ( η μία έγινε μαζί με τους υπεύθυνους του τμήματος περιβάλλοντος, κ. Πεύκο και κ. Κωτσερίδη) και διαπίστωσε σειρά παραβάσεων των περιβαλλοντικών όρων.

Συγκεκριμένα:
• Στον αύλιο χώρο του χυτηρίου υπήρχαν εκτεθειμένα για μεγάλο χρονικό διά-στημα παλαιά σακκόφιλτρα (ειδικά φίλτρα στη καμινάδα για συγκράτηση σωματιδίων) με αποτέλεσμα τα σωματίδια μολύβδου που είχαν συγκρατηθεί να ξεπλένονται από τη βροχή ή να παρασύρονται από τον αέρα.
• Επίσης στον αύλιο χώρο που βρίσκεται εγκαταστημένος ο Κυκλώνας (πρωτο-βάθμια συλλογή σωματιδίων μολύβδου με φυγόκεντρη δύναμη) τα απόβλητα συλλέγονταν σε οικοδομικό καρότσι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.
• Στον εσωτερικό χώρο η πρώτη ύλη (σκραπ παλαιών συσσωρευτών) δεν είχε διαχωριστεί σωστά από τα πλαστικά μέρη, όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε ,με αποτέλεσμα να καίγονται στον κλίβανο και να εκλύονται επικίνδυνες και το-ξικές αναθυμιάσεις. Μάλιστα όταν φωτογραφήσαμε το υλικό, μας ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες να καταστρέψουμε το φίλμ πράγμα που κάναμε παρουσία και των υπευθύνων του τμήματος περιβάλλοντος.
• Στη δεξαμενή συλλογής του λειωμένου μολύβδου δεν υπήρχε το ειδικό κά-λυμμα (dog house;) με αποτέλεσμα οι αναθυμιάσεις να διαχέονται στο χώρο του χυτηρίου και στη συνέχεια στον περιβάλλοντα χώρο αφού είχαν ανοιχτές τις μεγάλες γκαραζόπορτες για να αερίζεται ο χώρος.
• Διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνει κατά πολύ την ποσότητα παραγωγής που προ-βλέπει η άδεια (2 τόνοι την εβδομάδα), αφού μέσα σε 5-6 ώρες είχαν παρα-χθεί περίπου έξι τόνοι μολύβδου. Συνήθως το χυτήριο λειτουργεί κατά μέσο όρο 2 φορές την εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η δικαιολογία των ι-διοκτητών ήταν ότι δεν δούλεψαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν το χυτήριο μείνει κλειστό για 1-2 εβδομάδες ή και περισσότερο, μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του όποτε θέλει;

Επιπλέον οι ιδιοκτήτες:
• δε γνώριζαν να μας πουν από πού προμηθεύονται τα σακκόφιλτρα και αν αυ-τά είναι πιστοποιημένα για αυτή τη χρήση.
• Απέφυγαν να μας απαντήσουν από πού προμηθεύονται την πρώτη ύλη και σε ποια βιομηχανία διοχετεύουν τα απόβλητά τους όπως προβλέπεται στη Μ.Π.Ε.

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος δήλωσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο που έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2006, ότι δεν έχει την υποδομή τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιεί τέτοιου είδους ελέγχους. Μετά από όλα αυτά απο-ρούμε πώς είναι δυνατόν να δίνει Βεβαίωση τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και ορθής λειτουργίας του χυτηρίου;
Μάλιστα η τελευταία βεβαίωση (αρ. πρωτ. 2002/20-1-2006), δόθηκε μετά από μακροσκοπικές επιθεωρήσεις! και βασίστηκε σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ENCO ΕΠΕ στις 4/12/2004! , με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες του χυτηρίου να μπορέσουν να πάρουν την άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου που ήθελαν και οι κά-τοικοι του Στανού να ζουν με το φόβο και τον κίνδυνο της υποβάθμισης του περιβάλ-λοντος και της υγείας τους.
Πρόσφατα, απ΄ ότι γνωρίζουμε, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε από τους ιδιο-κτήτες να αναθέσουν σε ιδιωτική εταιρεία (όπως έγινε και στο παρελθόν) να πραγμα-τοποιήσει μετρήσεις στα καπναέρια.. Αφού όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα του αιφ-νίδιου ελέγχου, πώς μπορεί να θεωρηθούν τα αποτελέσματα αξιολογήσιμα;
Τι σημαίνει ότι, τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν είναι κάτω από τα όρια ; Να μείνουμε ήσυχοι ότι η ρύπανση συντελείται με πιο αργούς ρυθμούς;
Για μας τα όρια των ρύπων που έχουν τεθεί δε σημαίνουν τίποτα, αφού τα τε-λευταία χρόνια συνεχώς μειώνονται.
Τι θα γίνει όταν αργότερα ανιχνευθεί μόλυβδος στη γύρω περιοχή και τους αν-θρώπους; Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι ο μόλυβδος συσσωρεύεται και για να επανέλθει η περιοχή θα πρέπει να περάσουν εκατοντάδες χρόνια.
Τι θα απογίνουν οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί;
Τι θα απογίνουν οι κάτοικοι;
Τι θα απαντήσουμε στα παιδιά μας; Ότι οι μετρήσεις ήταν κάτω από τα όρια;
Ήδη οι συνήθειές μας έχουν αλλάξει από το φόβο της μόλυνσης. Η συλλογή α-γριόχορτων, μανιταριών, φαρμακευτικών φυτών, σαλιγκαριών κ.ά από τη γύρω περι-οχή είναι πια παρελθόν.
Γιατί να τα στερηθούμε όλα αυτά που για μας είναι τρόπος ζωής;
Γιατί οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, οι κυνηγοί και όλοι που δραστηριοποιούνται στη γύρω περιοχή να διαμαρτύρονται συνεχώς για την πολύ άσχημη οσμή που τους κόβει την ανάσα;
Γιατί οι υπεύθυνοι έδωσαν άδεια να εγκατασταθεί το χυτήριο σε μια καθαρά α-γροτική και προστατευόμενη περιοχή;
Γιατί δε μας ενημέρωσαν;
Η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Ζητούμε η Νομαρχία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανακλη-θεί άμεσα η άδεια λειτουργίας του χυτηρίου.

Οι κάτοικοι του Στανού

Scroll to Top