sstamellos

sstamellos

Το Φράγμα του Μεσόβουνου – μαχαιριά στη Βεγορίτιδα

Το φράγμα του Μεσόβουνου
μαχαιριά στη Βεγορίτιδα

*όπως και τα μελλοντικά φράγματα Εμπορίου και Σκλήθρου.

Αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις του φράγματος Μεσόβουνου στην απειλούμενη με εξαφάνιση λίμνη Βεγορίτιδα. Η λειτουργία του φράγματος με νερά που σήμερα τροφοδοτούν είτε τη Βεγορίτιδα είτε τον υπόγειο υδροφορέα, (ο οποίος συγκοινωνεί υδραυλικά με τη λίμνη), επιδεινώνει το ήδη αρνητικό υδατικό ισοζύγιο της και υποθηκεύει τις όποιες προσπάθειες για μελλοντικό εμπλουτισμό της.
Σοβαρότερες θα είναι οι επιπτώσεις στη Βεγορίτιδα από τα σχεδιαζόμενα φράγματα που θα γίνουν στις περιοχές Εμπορίου – Αναρράχης και βορειοδυτικά του Σκλήθρου, τα οποία θα δεσμεύσουν σημαντικές ποσότητες από τα νερά που εισρέουν στην λίμνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Βεγορίτιδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας λίμνης που επί 45 χρόνια υφίσταται τη ληστρική ανθρώπινη εκμετάλλευση και οδηγείται στην ολοσχερή καταστροφή με την ευθύνη της πολιτείας και τη συνενοχή της τοπικής κοινωνίας. Από το 1955 αρχίζει η κατακόρυφη πτώση της στάθμης λόγω της Δ.Ε.Η , η οποία λειτούργησε τον ΥΗΣ ¶γρα και στη συνέχεια και τον ΑΗΣ Αμυνταίου, αλλά και λόγω των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων (χιλίων περίπου) για γεωργικούς σκοπούς .
Η Βεγορίτιδα σήμερα έχει χάσει το 90 % περίπου του όγκου της , (από τα 3000 εκ.m3 κατέβηκε στα 300 εκ.m3 ), ενώ η στάθμη της έχει πέσει κατά 40 m περίπου. Η πτώση της στάθμης της λίμνης συμπαρέσυρε και τον υπόγειο υδροφορέα , που τροφοδοτούσε (και διηθούσε ) τα νερά του στη λίμνη .(Η τροφοδοσία αυτή έχει από καιρό αντιστραφεί με αποτέλεσμα η λίμνη να «αιμορραγεί» πλέον προς τον υδροφορέα, χειροτερεύοντας την ποιότητα του!).
Τελικός απολογισμό: Ένας υδρολογικός σχηματισμός χιλιάδων ετών που παραδόθηκε ακέραιος στη δική μας γενιά, τη γενιά της αρπαγής , επιστρέφεται σε λίγα χρόνια αγνώριστος και τελείως στραγγισμένος……

Όλη η υδρογεωλογική λεκάνη της Βεγορίτιδας είναι ελλειμματική σε νερό και κάθε σκέψη για αύξηση της κατανάλωσης νερού ή προώθηση υδροβόρων επενδύσεων, όπως η εντατική γεωργία, είναι εγκληματική. Συνεπώς η κατασκευή των τριών φραγμάτων στη λεκάνη απορροής της λίμνης υπονομεύει άμεσα το μέλλον της και πρέπει να σταματήσει.
Πόσο σχέση μπορεί να έχει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ορθολογική διαχείριση των νερών μια πολιτική που στερεύει ή εξαντλεί λίμνες, ποτάμια και υπόγεια νερά προκειμένου να αποκομίσει πρόσκαιρα οικονομικά και πολιτικά οφέλη;
Είναι μεγάλες οι ευθύνες της Περιφέρειας (αρμόδιας για την ακολουθούμενη υδατική πολιτική στη Δυτική Μακεδονία) της Νομαρχίας Κοζάνης αλλά και του Υπουργού κ. Πασχαλίδη, οι οποίοι σε ημερίδες και Συνέδρια μοιράζουν υποσχέσεις για τη σωτηρία της Βεγορίτιδας, ενώ την ίδια ώρα κόβουν τους τελευταίους ομφάλιους λώρους της λίμνης φτιάχνοντας γύρω της φράγματα.
· Καλούμε το «Σύλλογο προστασίας της Βεγορίτιδας» και τις παραλίμνιες κοινότητες να κινητοποιηθούν.
· Καλούμε το ΙΓΜΕ το Τεχνικό Επιμελητήριο, το ΓΕΩΤΕΕ και το Κέντρο Περιβάλλοντος να πάρουν δημόσια θέση και να πιέσουν για τη ματαίωση των φραγμάτων. Είναι σύμβουλοι του κράτους και δεν πρέπει να υπολογίσουν το πολιτικό κόστος ,ούτε τις κομματικές ή προσωπικές ισορροπίες.
· Καλούμε τους υποψήφιους Νομάρχες να πάρουν επίσης θέση αποδεικνύοντας ότι πολιτεύονται με αειφορικά κι όχι με ψηφοθηρικά κριτήρια.

Η Οικολογική Κίνηση πρόσφατα είχε αντιδράσει -σχεδόν μόνη της- και στο φράγμα των Μπουτζακίων (το οποίο ευτυχώς σταμάτησε λόγω έλλειψης χρημάτων και νερών). Δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να αντιδρά μονίμως μόνη της σε τέτοιες ενέργειες, έχοντας απέναντι της όλη την τοπική και κεντρική εξουσία καθώς και την κοινωνική απάθεια ή και εχθρότητα ορισμένων ομάδων. Χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη από κάθε ενεργό πολίτη.

Η τρομολαγνεία τέλειωσε τα προβλήματα παραμένουν.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
9-9-2002

Scroll to Top