sstamellos

sstamellos

Β Ευβοικός και Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
Τηλ. 22330-93196 22330-93355
210-9222202 210-6826085
Fax 22330-93355 210-6826085
Email tsouma@hotmail.com
nana.tsouma@gmail.com

Αρ.Πρωτ.502

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ 23-5-2007

ΠΡΟΣ:
1. κ. Αθαν.Χειμάρα Νομάρχη Φθιώτιδας
2.Βουλευτές Φθιώτιδας
3. Δήμους Μαλεσίνας – Αταλάντης – Λιβανατών

ΚΟΙΝ: ΜΜΕ Φθιώτιδας – ΔΙΧΩΠΕ – ΟΣΜΑΕΣ – ΕΑΑΣ

Θέμα: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ και
Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης( 2-5-2007)

Σχετ: Χάρτης βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του Τουρισμού

Κ.κ. βουλευτές
Κύριε Νομάρχα
Κύριοι Δήμαρχοι

1. Σας πληροφορούμε ότι στις 2 -5-2007 ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δημοσιοποίησε το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης(ΚΥΑ) του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό το οποίο συνοδεύεται από το Χάρτη βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του Τουρισμού(Σχετικό).

Για το εν λόγω Σχέδιο της ΚΥΑ μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ www.minenv.gr ενώ το Χάρτη κατευθύνσεων σας τον διαβιβάζουμε συνημμένα μαζί με μεγέθυνση των περιοχών του Νομού Φθιώτιδας προκειμένου να σας ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατό για τις πληροφορίες που συλλέξαμε , καθώς και για τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις μας επ`αυτού.

Α) Το ανωτέρω Σχέδιο της ΚΥΑ θα αποσταλεί στις Περιφέρειες προς διαβούλευση προκειμένου να το μελετήσουν και να υποβάλλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους εντός μηνός.

Β) Το Σχέδιο θα συνοδεύεται και από τη Στρατηγική Μέλέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων(ΣΜΠΕ) για το σκοπό αυτό.

Γ)Επειδή το προαναφερθέν Σχέδιο ΚΥΑ και η Στρατηγική ΜΠΕ θα διαβιβαστούν στις Περιφέρειες, ενδεχομένως η Νομαρχίες και οι Δήμοι να μην ενημερωθούν εγκαίρως και να μην τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ή και η δυνατότητα να υποβάλλουν εμπεριστατωμένες προτάσεις επί όλων των ζωτικών θεμάτων που απασχολούν τις περιοχές όπως για παράδειγμα ένταξη των περιοχών μας σε κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης, λήψη επιπρόσθετων ή αυστηρότερων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π.

Δ) Η σπουδή μας να σας στείλουμε την παρούσα οφείλεται στην ανησυχία και επιθυμία μας να ενημερώσουμε το ταχύτερο όλους τους αρμόδιους, τους έχοντες την ευθύνη, αρμοδιότητα και καθήκον να δραστηριοποιηθούν αλλά και όσους εκτιμούμε ότι μπορούν με τις προτάσεις τους να επηρεάσουν τα κέντρα λήψεως αποφάσεων, προκειμένου να εκμεταλλευτούν πλήρως τα χρονικά περιθώρια του Σχεδίου.

Είμαστε της γνώμης ότι οι προτάσεις όλων των αρμοδίων, των κ.κ. βουλευτών Φθιώτιδας, του κ. Νομάρχη Φθιώτιδας και των Δημάρχων Αταλάντης, Μαλεσίνας και Λιβανατών για ένταξη της παραλιακής Λοκρίδας σε κατηγορία τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να υποβληθούν άμεσα προς το περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, έστω κι αν δεν τους ζητηθεί να το πράξουν.

2. Εκ των όσων αντιληφθήκαμε από τη μελέτη του Σχεδίου της ΚΥΑ και των συνημμένων χαρτών σχηματίσαμε τη γνώμη ότι: η Φθιώτιδα για μια φορά ακόμη παραγκωνίζεται και μένει στο περιθώριο!

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό διότι στο Σχέδιο αυτό της ΚΥΑ δεν ελήφθη υπόψη κανένα από τα μέχρι τώρα δεδομένα και στοιχεία για Τουριστική ανάπτυξη των Δήμων Μαλεσίνας-Αταλάντης και Λιβανατών τα οποία υπάρχουν :

α)Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 1469/2003)

β)Στις μελέτες του ΕΟΤ για την Τουριστική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας( Οκτώβριος 2003)

γ)Στις Προτάσεις για το μοντέλο Ανάπτυξης της Φθιώτιδας όπως προκύπτουν από τα πρακτικά του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Φθιώτιδας( Μάιος 2006) από όπου γίνεται σαφές ότι τόσον ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Σιούφας , ο υφυπουργός Υγείας κ. Γιαννόπουλος,ο πρ. Περιφερειάρχης Στ.Ελλάδας, όσον και ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ.
Χειμάρας, οι βουλευτές του Νομού κ.κ. Η.Καληώρας, Ν.Σταυρογιάννης και Τ.Αντωνίου,ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Κοτρωνιάς ο π.Πρόεδρος του ΤΕΕ Αν. Στερεάς,ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Νικόλαος, ο κ. Δολιανίτης Πρόεδρος του ΕΚ Φθιώτιδας, ο κ. Παπανικολάου Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, η Πρόεδρος της Αγροτοτουριστικής ΑΕ κα. Παπασταύρου, καθηγητές Πανεπιστημίων, Πρόεδροι παραγωγικών τάξεων, οι Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας στοχεύουν σε μια Φθιώτιδα με μεγάλη τουριστική κίνηση, βασισμένη στα φυσικά της χαρακτηριστικά, στα ιστορικά και πολιτιστικά της μνημεία!

Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αναγκαίο να υποβληθούν προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό από τους αρμόδιους φορείς (Νομαρχία και Δήμους)
για ένταξη της περιοχής μας στις κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης του Σχεδίου της ΚΥΑ καθώς και παροχή κινήτρων διότι σε διαφορετική περίπτωση η περιοχή μας είναι καταδικασμένη να μαραζώσει!!

3.Ο Σύλλογός μας από τη δική του πλευρά και λόγω της αποστολής του
προτείνει:
α. Οι περιοχές της παραλιακής Φθιώτιδας και ειδικότερα της Λοκρίδας
(Αταλάντη –Θεολόγος και Λιβανάτες) δύνανται να ενταχθούν στις κατηγορίες, υποκατηγορίες ή ομάδες του υπ`όψη Σχεδίου-Πλαισίου ή
ακόμη σε ενδιάμεσες.
β. Η περιοχή της παραλιακής Λοκρίδας(Δήμοι Μαλεσίνας-Αταλάντης-
Λιβανατών) να εξαιρεθεί ολοκληρωτικά και μονίμως από την
εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων (ιχθυοκαλλιέργειες)στο
θαλάσσιο χώρο του Κόλπου Αταλάντης –Θεολόγου αλλά και στο χερσαίο χώρο διότι πάντων των συμμετεχόντων σε ημερίδες και συνέδρια, έχει
κατατεθεί ότι:

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
της παραλιακής Λοκρίδας είναι η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,
με εκμετάλλευση των τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαίτερα το
εξαίρετο φυσικό της κάλλος.
γ) Ο θαλάσσιος αυτός Κόλπος είχε καταστεί στο παρελθόν βούρκος και
χαβούζα ιχθυοτροφικών μονάδων που επί 15ετία λειτουργούσαν και ο
οποίος την τελευταία 2ετία άρχισε εμφανώς να ανακάμπτει λόγω παύσης λειτουργίας έξι(6) εξ αυτών.

4. Σας πληροφορούμε επίσης ότι:
Α. Η υπόψη ΚΥΑ είναι 15ετούς διάρκειας.
Β. Μετά την οριστικοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού για τον
Τουρισμό ειδική Επιτροπή θα τροποποιήσει τα Χωροταξικά Πλαίσια
των Περιφερειών και θα τα εναρμονίσει στο πλαίσιο του Ειδικού
Χωροταξικού για τον Τουρισμό.
Γ.Τα υπό της ΚΥΑ καθοριζόμενα θα παγιωθούν καταργούμενης κάθε
διαφορετικής διάταξης(αρθρο 12)

Εξ όλων των προαναφερθέντων προκύπτει η αυξημένη ευθύνη των οργάνων των αρμοδίων φορέων όλων των βαθμίδων και ειδικότερα του κυρίου Νομάρχη Φθιώτιδας και των κυρίων Δημάρχων Μαλεσίνας, Αταλάντης και Λιβανατών, να ασχοληθούν με το θέμα και να υποβάλλουν ΕΓΚΑΙΡΑ προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο όπου θα συζητηθεί το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο το ταχύτερο δυνατόν διότι το χρονικό περιθώριο είναι μόλις 40 ημέρες από τη στιγμή που θα παραληφθεί το Σχέδιο από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Και αυτό όχι μόνο λόγω της αποστολής τους και της υποχρέωσης αλλά και της αγάπης για την περιοχή μας ,την επί χρόνια υποβαθμισμένη και παραγκωνισμένη, να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατότητα, ώστε με την ΚΥΑ να προκύψει για την περιοχή μας το μέγιστο δυνατό όφελος θεσμοθετημένο και μακροχρόνιο.
Ευελπιστούμε ότι όλοι θα πράξουν το χρέος τους και δε θα αφήσουν να
χαθεί αυτή η ευκαιρία για να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή μας .

Σας ευχαριστούμε

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Δαβράδος

Η Γ.Γραμματέας Νανά Κακαβούλη

Scroll to Top