sstamellos

sstamellos

Ο Σπερχειός

σπερχειός
Σήμερα η κοιλάδα και το δέλτα του ποταμού Σπερχειού είναι ένας από τους σημαντικότερους βιοτόπους στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Το δέλτα Σπερχειού είναι ο σημαντικότερος υγρότοπος που έχει απομείνει στην ανατολική πλευρά της ελληνικής χερσονήσου (νοτίως της Μακεδονίας) μετά την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας και Κωπαΐδας. Τα τελευταία χρόνια όμως, παρόλη τη μερική αποκατάσταση της λίμνης Κάρλας, ο Σπερχειός φαίνεται πως συνεχίζει να είναι σημαντικός για την ορνιθοπανίδα. Όπως σε όλα τα ελληνικά δέλτα των ποταμών, το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών, φυσικών βιοτόπων έχει καταστραφεί και η γη χρησιμοποιείται για τη γεωργία. Είναι πολύ σημαντική περιοχή για το ξεχειμώνιασμα των πουλιών και για σταθμός στη μετανάστευση, καθώς και για την αναπαραγωγή αρκετών και σημαντικών ειδών. Στο δέλτα Σπερχειού, ο πληθυσμός των παπιών Anatidae ξεπερνά τις 10.000 το χειμώνα ενώ υπάρχουν περίπου 1.300 διαχειμάζουσες Αβοκέττες (Recurvirostra avosetta) και πάνω από 5.000 παρυδάτια Charadriiformes. Παρατηρούνται επίσης, μεγάλες συγκεντρώσεις παρυδάτιων και ερωδιών Ardeidae κατά τη μετανάστευση και τα αρπακτικά Accipitriformes και Falconiformes βρίσκονται σε υψηλές πυκνότητες εκτός περιόδου αναπαραγωγής. Στο δέλτα έχει επίσης παρατηρηθεί στο παρελθόν η Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris), είδος που απειλείται παγκοσμίως με εξαφάνιση.

Η κοιλάδα του ποταμού είναι εξΆ ίσου σημαντική για την ορνιθοπανίδα και η σύνθεσή της εμφανίζει σημαντικές διαφορές με αυτή του δέλτα. Στην κοιλάδα Σπερχειού συναντούμε ποικιλία ενδιαιτημάτων με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στα υπολείμματα των παραποτάμιων δασών της περιοχής. Τα δάση αυτά στο παρελθόν κάλυπταν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις, αλλά σήμερα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, χάριν της γεωργίας. Τα παραποτάμια δάση του Σπερχειού ανήκουν στα πιο αντιπροσωπευτικά παρόχθια δάση της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται σε αρκετά φυσική κατάσταση, με σχετικά μεγάλη έκταση, αξιόλογα φυσικά χαρακτηριστικά και με μεγάλο ενδιαφέρον για τη διατήρησή τους. Η κοιλάδα είναι σημαντική για την αναπαραγωγή πολλών ειδών, την τροφοληψία εντός αναπαραγωγικής περιόδου σε είδη που φωλιάζουν στους γύρω ορεινούς όγκους, καθώς και για τη διαχείμαση αρκετών άλλων σε όλη την γκάμα ενδιαιτημάτων. Η σημαντικότερη ομάδα ορνιθοπανίδας στην κοιλάδα είναι τα Στρουθιόμορφα Passeriformes και ακολουθούν τα αρπακτικά Accipitridae, Falconidae, οι γλαύκες Strigiformes, οι ερωδιοί Ardeidae, οι δρυοκολάπτες Picidae κ.α.

Στο δέλτα και στην κοιλάδα του Σπερχειού έχουν καταγραφεί συνολικά 278 είδη πουλιών, εκ των οποίων τα 100 αναπαράγονται, τα 60 παρατηρούνται αποκλειστικά κατά την χειμερινή περίοδο, τα 50 περίπου περνάνε κατά τις μεταναστευτικές περιόδους, τα 35 είναι τυχαία ή σπάνια, τα 9 είναι εκλιπόντα και τα υπόλοιπα φωλιάζουν σε γύρω περιοχές και χρησιμοποιούν την κοιλάδα και το δέλτα για τροφοληψία ή παρατηρούνται τις περισσότερες περιόδους του έτους χωρίς όμως να φωλιάζουν. ΑπΆ τον συνολικό αριθμό ειδών, τα 98 είδη ανήκουν στο παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα πουλιά 2009/147/ΕΚ, ενώ τα 73 στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.

Μέρος της περιοχής μελέτης που περιλαμβάνει την κοιλάδα και το Δέλτα του Σπερχειού ανήκει στις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά (ΙΒΑ) και στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Για περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή δείτε εδώ.

Το πρόγραμμα «SPERCHIOS»
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο έργο «SPERCHIOS» που έχει ως στόχο την έρευνα και τον σχεδιασμό στρατηγικών για την ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση τόσο των εσωτερικών υδάτων, όσο και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού. Η περιοχή μελέτης έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική και υδρολογική σημασία και περιλαμβάνει σημαντικά οικοσυστήματα με μεγάλη βιοποικιλότητα. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (85 %) και από Εθνική Συμμετοχή (15 %) και έχει διάρκεια 17 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2015.
Οι δράσεις του προγράμματος
Στα πλαίσια του έργου θα διερευνηθούν…

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top