sstamellos

sstamellos

Ομόφωνη απόφαση της ΕΝΑΕ για τα μεταλλαγμένα

Νίκη του κινήματος ενάντια στα μεταλλαγμένα η υιοθέτηση ομόφωνου ψηφίσματος της ΕΝΑΕ.

Να συντονίσουμε τώρα το βηματισμό μας!Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Έχετε προφανώς πληροφορηθεί το γεγονός ότι το 10ο συνέδριο της ΕΝΑΕ (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας) πήρε στις 17.12.04 μια σημαντική απόφαση ενάντια στα μεταλλαγμένα.

Συγκεκριμένα, έκανε αποδεκτό το κείμενο που έγραψα μεν εγώ αλλά ζήτησα και το καταθέσαμε από κοινού με άλλους νομάρχες και νομαρχιακούς συμβούλους, που κάλυπταν όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους που εκπροσωπούνται στο όργανο (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ, Οικολόγους Πράσινους), ώστε να γίνει σίγουρα αποδεκτό από το σώμα. Το ΚΚΕ συμφώνησε στην πρωτοβουλία και στο πνεύμα του κειμένου αλλά ήθελε να βγουν οι αναφορές στο Πρωτόκολλο της Καρθαγένης και στο κοινοτικό δίκαιο -είπε όμως ότι θα το υπερψηφίσει, όπως και έκανε.

Έτσι, το κείμενο αυτό υιοθετήθηκε ομόφωνα από ένα όργανο, που πέρυσι σηματοδότησε την έναρξη της έκδοσης μιας σειράς αποφάσεων από τα νομαρχιακά συμβούλια όλης της χώρας. Γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις αποφάσεις είναι σαφώς ξεκαθαρισμένες άλλες όχι τόσο. Όλες όμως οφείλονται στην εμπνευσμένη δράση και τις πρωτοβουλίες του κινήματος ενάντια στα μεταλλαγμένα, που τότε ήταν ενιαίο.

Θεωρώ ότι και αυτή η τακτική νίκη που πετύχαμε τώρα, όπως και η περυσινή αλλά και οι άλλες επιμέρους αποφάσεις και μαζικές εκδηλώσεις που έγιναν, πάτησαν στο θετικό έδαφος που δημιούργησε ως σύνολο το κίνημα και όχι κάποια τάση ή άτομο. Αυτή την κληρονομιά είναι τουλάχιστον μη ορθολογικό να την αφήνουμε να σπαταλιέται σε διχαστικούς δρόμους: η εξέλιξη των σχημάτων που προέκυψαν από τη διάσπαση του κινήματος απέδειξε ότι κανείς δεν μπορεί να εκφράσει μόνος του το σύνολο.

Υπάρχουν σημαντικά κοινά σημεία αλλά κυρίως στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, δηλαδή ο εξής ένας: η απόκρουση των μεταλλαγμένων. Υπάρχουν σίγουρα διαφορές τακτικής αλλά οι ίδιες περίπου δεν υπάρχουν και στο εσωτερικό των σχημάτων; Τι μένει λοιπόν για να συντονίσουμε το βηματισμό μας;

Προφανώς κάποιοι έχουν επιφυλάξεις αλλά αυτές θα πρέπει να περιοριστούν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Και βέβαια, όπως πολλοί από μας έχουμε τις οργανώσεις μας για να εκφραζόμαστε 100% (αν και αυτό, όχι πάντα) οι δύο βασικές συνιστώσες του κινήματος ενάντια στα μεταλλαγμένα (Δίκτυο και Κίνηση) μπορούν να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση σε πλευρές της ανάλυσής τους. Όμως θα μπορούσαν άνετα να συνυπάρξουν σε μια ενιαία Ομοσπονδία Φορέων ενάντια στα μεταλλαγμένα!

Τις λεπτομέρειες μπορούμε να τις ρυθμίσουμε, πιο έμπειροι τώρα και πιο προσεκτικοί. Και με μια δέσμευση -αν θέλετε- ότι κανείς δεν θα εκπροσωπεί την Ομοσπονδία προς τα ΜΜΕ, ώστε να δίνει βάρος απερίσπαστη στην επίτευξη του βασικού της στόχου: Ελλάδα Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα.

Για τη διευκόλυνση της συζήτησης, προτείνω το ομόφωνο κείμενο της ΕΝΑΕ να αποτελέσει τη βάση αναζήτησης του κοινού μας μετώπου.

Εύχομαι ολόψυχα μια καλή (κινηματική) χρονιά.

Μιχάλης Τρεμόπουλος,
νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Το ομόφωνο κείμενο της ΕΝΑΕ είναι το εξής:

Το 10ο τακτικό συνέδριο της ΕΝΑΕ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση της απόφασης, που πήρε πέρυσι στο 9ο συνέδριό της η ΕΝΑΕ, κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και προϊόντων από το σύνολο των Νομαρχιακών Συμβουλίων της χώρας.

Επειδή κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, το ζήτημα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων υψηλού επιπέδου και εξειδικεύτηκε από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,

Επειδή οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι νέες, αυτοτελείς μορφές ζωής, με την έννοια ότι, αφής δημιουργηθούν τεχνητά, η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα είναι διαδικασία μη αναστρέψιμη και η διαδικασία γένεσής τους μη ανακλητή επιστημονικά,

Επειδή οι επιδράσεις που μπορεί να επιφέρουν στο φυσικό περιβάλλον είναι μη προβλεπόμενες και ελλοχεύει ο κίνδυνος επιμολύνσεων με τη μεταφορά γενετικά τροποποιημένων γονιδίων (με τη γύρη, τα έντομα ή τον άνεμο) ή με την αυτο-αναπαραγωγή τους ή με τη διασταύρωσή τους με γενετικά φυσιολογικούς οργανισμούς,

Επειδή οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον είναι μη μετρήσιμες άμεσα αλλά ούτε και επιστημονικά τεκμηριωμένες ως αβλαβείς ή και θετικές,

Επειδή δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη κυκλοφορίας ΓΤΟ με υψηλό βαθμό διακινδύνευσης της υγείας και του περιβάλλοντος,

Επειδή τo ελληνικό κράτος και η αυτοδιοίκηση σέβεται την αρχή της πρόληψης για την προστασία του περιβάλλοντος, την αρχή της προφύλαξης για την ανθρώπινη υγεία, και την επιταγή για νομική ασφάλεια,

Επειδή θεωρούμε ότι εκφράζουμε την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών,

Καλούμε την ελληνική πολιτεία:

-να λειτουργήσει προληπτικώς προστατευτικά για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των άλλων φορέων στη διαμόρφωση σχετικού νομοσχεδίου,

-να υιοθετήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για να κηρυχθεί η Ελλάδα ως Ζώνη Ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς,

-μέχρι εκδόσεως του θεσμικού αυτού πλαισίου, να αναστείλει κάθε σχετική διαδικασία που έρχεται σε αντίθεση με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης και να γενικεύσει τους κανόνες σήμανσης σε όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να περιέχουν ΓΤΟ ή συστατικά τους­­­­­.

-να ενισχύσει τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τις βιολογικές καλλιέργειες και γενικά τα προϊόντα με ποιοτικές σημάνσεις,

-να συγκροτήσει φορείς προληπτικής ενημέρωσης παραγωγών και καταναλωτών, που ήδη προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης,

-να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτόν, ώστε οι αμφιβολίες σχετικά με τις επιπτώσεις των ΓΤΟ στην υγεία και το περιβάλλον να αρθούν μόνον με απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα.

Χρήσιμο είναι να θυμίσω και το ομόφωνο ψήφισμα που καταθέσαμε και υιοθέτησε η ΕΝΑΕ στο περσινό συνέδριό της (στις 6.12.03) στη Βέροια:

«Η Ε.Ν.Α.Ε. νιώθει την ανάγκη να εκφράσει την αντίθεσή της στην προοπτική να κυκλοφορήσουν στην παραγωγή και την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία και τη βιοποικιλότητα αλλά και για την επιμόλυνση των άλλων καλλιεργειών -συμβατικών και βιολογικών.

Η Ε.Ν.Α.Ε. θεωρεί ότι η ενίσχυση των τοπικών ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων είναι η ουσιαστική απάντηση στη διαφαινόμενη εισβολή των μεταλλαγμένων καλλιεργειών και προϊόντων, εξέλιξη που θα μειώσει και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων».

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top