sstamellos

sstamellos

‘Οταν οι γίγαντες ξυπνούν…

ΨΗΦΙΣΜΑ

30-06-04

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συζήτησε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εισαγωγή και τη διακίνηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας

Εκτιμά ότι

1. Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα και πειράματα ως προς τις επιπτώσεις της καλλιέργειας Γ.Τ.Ο. στη βιοποικιλότητα και στη γενετική καθαρότητα στα καλλιεργούμενα είδη είναι ιδιαίτερα αρνητικά και ανησυχητικά.

2. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τις υπάρχουσες σε παγκόσμιο επίπεδο καλλιέργειες με Γ.Τ.Ο. δεν έχουν επιβεβαιώσει, σε μακροχρόνια βάση τις αποδόσεις και τα πλεονεκτήματα για τα οποία διαφημίζονται.

3. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ξεκάθαρη μια και με το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο δεν διευκρινίζει πλήρως το όριο και το μέγεθος της ευθύνης των παραγωγών, των οποίων οι συμβατικές ή και οι βιολογικές καλλιέργειες επιμολύνονται με Γ.Τ.Ο.

4. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. δεν μπορούν να εγγυηθούν την απουσία κάθε κινδύνου για τη γενετική καθαρότητα των αυτοφυών και καλλιεργούμενων ποικιλιών, για την υγεία και την ασφάλεια των παραγωγών, για υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα.

5. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει καθορίσει ακόμα, σε εθνικό επίπεδο, τις προδιαγραφές συνύπαρξης γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών με συμβατικές και βιολογικές.

Δηλώνει ότι οι έλληνες αγρότες

1. Είναι κατηγορηματικά αντίθετοι με την οποιαδήποτε ηθική, περιβαλλοντική αλλά και οικονομική επιβάρυνση των αγροτών της χώρας μας προκειμένου να εξασφαλίσουν συνθήκες συνύπαρξης των καλλιεργειών τους με Γ.Τ.Ο.

2. Αποδίδουν την ευθύνη για την παρουσία των Γ.Τ.Ο. και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στα τρόφιμα στις εταιρείες που τα παράγουν, που εκπροσωπούν αθέμιτα συμφέροντα και είναι υπεύθυνες για την εμπορευματοποίηση των φυσικών πόρων που ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

3. Τονίζουν ότι η επιμόλυνση των συμβατικών καλλιεργειών τους από τις καλλιέργειες με Γ.Τ.Ο. μπορεί να πραγματοποιηθεί, ακόμη και αν απέχουν αρκετά χιλιόμετρα μεταξύ τους, είτε από τον αέρα ή από τα έντομα και συνεπώς δεν ισχύει η φημολογούμενη προστασία.

4. Θεωρούν απόλυτα αναγκαία την εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας και της σήμανσης των Γ.Τ.Ο. επεκτεινόμενη και στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές που παράγονται από Γ.Τ.Ο.

5. Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας θεωρούνται απαγορευτικά για τη συνύπαρξη Γ.Τ.Ο. με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες. Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια ποικιλία γενετικού υλικού, συχνά μοναδικού στον κόσμο, το οποίο πρέπει να προστατευτεί από οποιαδήποτε αλλοίωση και εμπορευματοποίησή του.

6. Η Χώρα μας έχει σύνορα με μη κοινοτικά κράτη και πρέπει να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία και επιφύλαξη τη διασυνοριακή μετακίνηση Γ.Τ.Ο. που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

7. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν λόγοι επιλογής καλλιεργειών με Γ.Τ.Ο. μια και τα διαρθρωτικά και τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας ευνοούν περισσότερο τις παραδοσιακές και τις βιολογικές καλλιέργειες.

8. Υπογραμμίζουν ότι οι μεσογειακή διατροφή αποτελεί πρότυπο διατροφικής ασφάλειας και εγγύησης για την υγεία των καταναλωτών με βάση τα αγνά ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται σήμερα στην ελληνική ύπαιθρο.

Καταγγέλλει

1. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τη θεωρεί υπεύθυνη για την άρση της συμφωνίας (Moratorium) του Νοεμβρίου του 1998 που κατοχυρώθηκε με πρωτοβουλία της χώρας μας και την υποστήριξη έξη άλλων κρατών – μελών και προέβλεπε την αναστολή των διαδικασιών έγκρισης και κυκλοφορίας Γ.Τ.Ο.

2. Εγκαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη απόφασή της να χορηγήσει δεκαετή άδεια εισαγωγής του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού Βτ11 γεγονός που προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη έγκριση ενός μεγάλου αριθμού γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που αφορούν στο καλαμπόκι, στο βαμβάκι, στην ελαιοκράμβη, στο ζαχαρότευτλο, στο κτηνοτροφικό τεύτλο στην πατάτα, στη σόγια και στο ρύζι.

Προτείνει

1. Να αποσταλεί το ψήφισμα αυτό σε όλες τις συνεταιριστικές και αγροτικές οργανώσεις της χώρας για το κοινοποιήσουν στα μέλη τους, για να το δημοσιεύσουν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, για να οργανώσουν ενημερωτικές εκδηλώσεις, και να αναλάβουν κάθε είδους πρωτοβουλία εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους και την αντίθεσή τους στην εισαγωγή και την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. Εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ θα είναι παρόντες και θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές.

2. Να αποσταλεί το ψήφισμα αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους, για να ενημερωθούν ως προς τα καταστροφικά αποτελέσματα που προκαλούν οι Γ.Τ.Ο. για τους έλληνες παραγωγούς και καταναλωτές.

3. Να οργανωθούν με πρωτοβουλία της ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερωτικές ημερίδες και συνεντεύξεις τύπου, από κοινού με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων και των καταναλωτών, ώστε να συμβάλλουν όλοι στην άμεση και ουσιαστική ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους κινδύνους που προκαλούν οι Γ.Τ.Ο.

4. Σκοπός όλης αυτής της προσπάθειας, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει η ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι η τεκμηριωμένη ενημέρωση των αγροτών και των καταναλωτών μια και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, το μέλλον της υγείας των παιδιών μας, το μέλλον του πλανήτη μας δεν συμβαδίζει με τους Γ.Τ.Ο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜε επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες της η 3η Συνέλευση του Πανελλαδικού Δικτύου Ενάντια στα Μεταλλαγμένα, που συμμετέχουν πάνω από 200 φορείς από όλη την Ελλάδα. Αντιπρόσωποι από τοπικούς Αγροτικούς Καταναλωτικούς, αυτοδιοικητικούς, εργατικούς, παραγωγικούς, περιβαλλοντικούς, οικολογικούς, πολιτιστικούς, υγείας και εκπαίδευσης, φορείς, δικτύων και κινήσεων ως επίσης και πανελλαδικοί φορείς, συζήτησαν σήμερα Σάββατο 3 Ιουλίου στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στην Αθήνα, πως θα οργανωθεί καλύτερα η αντίθεσή τους στην επιβολή με το «έτσι θέλω» των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, δηλαδή των μεταλλαγμένων, στην διατροφή μας και στην φύση, παρά την δεδηλωμένη αντίθεση της πλειοψηφίας των καταναλωτών και των αγροτών.

Ακολούθησε συζήτηση με ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές παρεμβάσεις.

Η Συνέλευση ομόφωνα καταδίκασε την σκόπιμη διοχέτευση επιμολυσμένων σπόρων με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για καλλιέργεια, από τις πολυεθνικές εταιρείες των μεταλλαγμένων, με στόχο την δημιουργία κατάστασης γενικευμένης επιμόλυνσης μεγάλων περιφερειών με δυσεπίλυτα προβλήματα.

Η Συνέλευση χαιρέτησε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ και τις αποφάσεις όλων σχεδόν των Νομαρχιακών Συμβουλίων της χώρας, για να κηρύξουν τις περιοχές τους ελεύθερες από τα μεταλλαγμένα και εξέδωσε το συνημμένο ψήφισμα.

Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της ενημέρωσης των καταναλωτών και των αγροτών, χωρίς να αποκλείει και δυναμικές ενέργειες σε αντίστοιχες των πολυεθνικών, όρισε δε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου σαν εβδομάδα έντονης δράσης ενάντια στα μεταλλαγμένα και κάλεσε τα τοπικά Δίκτυα να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες

Η Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε την συντονιστική εκτελεστική επιτροπή να παραδώσει το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, τα Πολιτικά Κόμματα, το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, τα Αυτοδιοικητικά όργανα και τους Κοινωνικούς φορείς. Να προωθήσει την δημιουργία τοπικών επιτροπών σε κάθε Δήμο και σε κάθε Νομό και να διοργανώσει την επόμενη Συνέλευση του κινήματος ενάντια στα μεταλλαγμένα, παίρνοντας όλα τα αναγκαία πρακτικά μέτρα και δράσεις.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2004

Το προεδρείο της Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ

· ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΗ – ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ !
· ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σ’ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ !
· ΝΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (παραδοσιακά, βιολογικά, ονομασίας προέλευσης)!Αθήνα 3 Ιουλίου 2004

Εμείς οι εκατοντάδες εκπρόσωποι και μέλη κοινωνικών φορέων υγείας, αγροτικών, καταναλωτικών, αυτοδιοικητικών, εργατικών, παραγωγικών, περιβαλλοντικών, οικολογικών, πολιτιστικών και εκπαίδευσης, με το παρόν κείμενο πού συνυπογράφουμε δηλώνουμε ότι:
Ο εντοπισμός καλλιεργειών επιμολυσμένων με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (μεταλλαγμένα), σε πολλούς νομούς της Ελλάδας, μας γέμισε με ανησυχία ότι η χώρα μας έγινε ξέφραγο αμπέλι στους άπληστους και «άμυαλους εκπαιδευόμενους μάγους» της βιοτεχνολογίας.
Η σκόπιμη διοχέτευση επιμολυσμένων σπόρων με Γ.Τ.Ο. για καλλιέργεια, αποτελεί μεθόδευση από την πλευρά των πολυεθνικών εταιρειών των μεταλλαγμένων, με στόχο την δημιουργία κατάστασης γενικευμένης επιμόλυνσης μεγάλων περιφερειών με δυσεπίλυτα προβλήματα. Ξεκάθαρος επίσης στόχος είναι η δημιουργία σύγχυσης στους καταναλωτές, αγρότες και γεωτεχνικούς ότι τα πάντα μολύνθηκαν και σε τελική ανάλυση «ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται».
Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την συνενοχή των εταιρειών εισαγωγής των σπόρων και χωρίς την αδράνεια της πολιτείας και την ανοχή κάποιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ¶λλωστε η Ελλάδα δεν έχει εξειδικεύσει τις αποφάσεις της ΕΕ, δεν έχει δηλαδή ποινικοποιήσει, ως όφειλε, τις δήθεν «παρατυπίες» των εταιριών της βιοτεχνολογίας.
Ο εντοπισμός των επιμολυσμένων σπόρων έγινε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δεν ενημέρωσαν τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με τα αποτελέσματα των ελέγχων ως όφειλαν, πρακτική που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, γιατί
· Όλοι σχεδόν οι νομοί της χώρας έχουν ανακηρυχθεί ζώνες ελεύθερες από μεταλλαγμένα (ΓΤΟ), με αποφάσεις των Νομαρχιακών τους Συμβουλίων και
· Αρμόδιες για την παρακολούθηση της καταστροφής των επιμολυσμένων καλλιεργειών είναι και οι νομαρχιακές υπηρεσίες.
Το Πανελλαδικό Δίκτυο Κατά Των Μεταλλαγμένων εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για τα κρούσματα της ελεύθερης διακίνησης μεταλλαγμένων επιμολυσμένων σπόρων για καλλιέργεια και επισημαίνει:
Φ Δεν αποκλείεται να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με επιμολυσμένες καλλιέργειες με ΓΤΟ, γι’ αυτό πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλούνται δε οι γεωτεχνικοί και οι αγρότες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν το Δίκτυο σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να διοχετεύσει για καλλιέργεια σπόρια, που δεν έχουν υποστεί ΠΛΗΡΗ έλεγχο επιμόλυνσης κατά 100%.
Φ ¶μεσα να καταστραφούν οι μεταλλαγμένες επιμολυσμένες καλλιέργειες με ευθύνη των υπηρεσιών του υπουργείου όσο και αυτών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και να πιστοποιηθούν με πρωτόκολλα καταστροφής.
Φ Να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες που παρέλαβαν, εν αγνοία τους, επιμολυσμένο σπόρο από τις εταιρείες εισαγωγής.
Φ Η κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου, που να θωρακίζει την εγχώρια αγροτική παραγωγή και να προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών από την εισβολή των μεταλλαγμένων, εξειδικεύοντας το πρωτόκολλο της Καρθαγένης και τις αποφάσεις του συνόλου σχεδόν των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων:
· ¶μεση εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, που δίνει το δικαίωμα να ανακηρυχθεί η χώρα ελεύθερη ζώνη από μεταλλαγμένα.
· Να καθιερωθεί μηδενικός συντελεστής επιμόλυνσης σε σπόρους, τρόφιμα και ζωοτροφές από ΓΤΟ.
· Να εφαρμοστεί υποχρεωτική σήμανση σε ΟΛΑ τα προϊόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης, που είναι αποτέλεσμα καλλιέργειας ή εκτροφής ή χρήσης ΓΤΟ.
· Να σταματήσει κάθε ενέργεια χορήγησης αδειών παραγωγής μεταλλαγμένων αγροτικών προϊόντων
· Να εξασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων καταναλωτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στους φορείς και υπηρεσίες ελέγχου ΓΤΟ στα τρόφιμα και ζωοτροφές.
· Να καθιερωθούν αυστηρά πρόστιμα και ποινές, σε όσους παράγουν, εισάγουν ή εμπορεύονται μεταλλαγμένα προϊόντα ή ΓΤΟ, χωρίς ειδική άδεια για εργαστηριακή χρήση.
· Να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στις εταιρίες εισαγωγής σπόρων όταν παρανομούν με ανακριβή (πλαστά) πιστοποιητικά, πέραν της αστικής ευθύνης, που οι εταιρείες θα αναλαμβάνουν για την πλήρη αποζημίωση των αγροτών.
· Να γίνονται ολοκληρωτικοί και όχι προληπτικοί έλεγχοι των σπόρων, με ευθύνη του κράτους, πριν από κάθε καλλιεργητική περίοδο και να μην επιτρέπεται η σπορά πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Φ Η κυβέρνηση να χορηγήσει τις πιστώσεις και τα μέσα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να υλοποιήσει την εκφρασμένη θέληση της, για να παραμείνει η Ελλάδα ζώνη ελεύθερη από μεταλλαγμένα. Καλούμε δε τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να εξειδικεύσουν τις αποφάσεις τους και να πάρουν αυστηρά μέτρα κάνοντας τα λόγια έργα.
Φ Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τροφίμων και Γεωργικής Ανάπτυξης να δημοσιοποιήσουν άμεσα τους ελέγχους στους οποίους έχουν προβεί και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Να υπάρξει διαφάνεια και πρόσβαση σε στοιχεία και παραστατικά έγγραφα. Να καταγράφονται σε αρχείο οι χρήστες σπόρων επιμολυσμένων με ΓΤΟ. Να τιμωρηθούν οι εταιρείες εισαγωγής σπόρων και οι υπεύθυνοι για τις ανακρίβειες των πιστοποιητικών, για δόλια πλαστογράφηση επισήμων εγγράφων με σκοπό το κέρδος και την εξαπάτηση των αγροτών και των καταναλωτών.
Το Πανελλαδικό Δίκτυο Κατά Των Μεταλλαγμένων απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τους φορείς της χώρας και τους καλεί να αντισταθούν στην απαράδεχτη εισβολή των μεταλλαγμένων στην περιοχή τους, να επαγρυπνούν και να στηρίξουν τις προσπάθειες του Δικτύου, ώστε η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος όλος να παραμείνουν ελεύθερες από μεταλλαγμένα.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γ. Κωστής – ΒΙΟ.ΖΩ, 210-2282632, 697-8771777 (biozo@in.gr)
Κ. Ρεβήσιος – Πανθεσσαλική, 694-5107053 (revis@otenet.gr)

Scroll to Top