sstamellos

sstamellos

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ για το κλίμα

ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2012

Με την ευκαιρία της πρώτης Συνάντησης των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, η ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, η ομοσπονδία των Νέων Πρασίνων και 23 εθνικά Πράσινα Κόμματα της Ευρώπης, εξέδωσαν κοινή διακήρυξη όπου τονίζουν τη σπουδαιότητα να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την ανάληψη δεσμεύσεων για το κλίμα μετά την πρώτη περίοδο δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο που λήγει το 2012.

Οι ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας οφείλουν να αναγνωρίσουν τον επείγοντα χαρακτήρα της επίτευξης συμφωνίας για τον τρόπο αντιμετώπισης της επικίνδυνης κλιμάκωσης της κλιματικής αλλαγής. Τα επιστημονικά στοιχεία, αλλά και η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων επιβεβαιώνουν ότι τα περιθώρια πρόληψης των καταστροφικών συνεπειών από επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, μειώνονται ταχύτερα από το αναμενόμενο. Κάθε καθυστέρηση στην ανάληψη δράσης θα έχει ως συνέπεια τραγικές ανθρώπινες απώλειες και γιγαντιαίες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Εμείς οι Πράσινοι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι ν΄ αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, προκειμένου να επιτύχουμε την αναγκαία μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ορίζει ότι διαπραγματεύσεις για τις πέραν του 2012 μειώσεις εκπομπών οφείλουν να αρχίσουν το 2005. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει ώστε η Συνάντηση των Μερών στο Μόντρεαλ να καταλήξει σε επίσημη εντολή και σαφές διαπραγματευτικό χρονοδιάγραμμα για τις μελλοντικές κλιματικές δεσμεύσεις, με βάση τις ακόλουθες αρχές:

– Αποφυγή επικίνδυνης κλιμάκωσης της κλιματικής αλλαγής, μεταφραζόμενη σε επίτευξη, με εύλογη βεβαιότητα, του γενικού στόχου περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη το πολύ κατά +2ο C συγκριτικά με την προ-βιομηχανική εποχή.

– Ευθύνες κοινές για όλους αλλά διαφοροποιημένες, στην προοπτική των ίσων κατά κεφαλή εκπομπών.

– Αξιοποίηση βασικών στοιχείων από το Πρωτόκολλο του Κιότο, όπως οι δεσμευτικοί ποσοτικοποιημένοι στόχοι μειώσεων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, το παγκόσμιο εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών και οι ευέλικτοι μηχανισμοί.

– Η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε άλλες απειλές για το περιβάλλον και την ασφάλεια.

– Εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές πτήσεις και τη ναυτιλία οφείλουν να ενσωματωθούν στους στόχους μείωσης.

– Ειδικό καθεστώς για τις «δεξαμενές άνθρακα» (χρήσεις γης, αλλαγή χρήσεων γης, δασοπονία).

– Διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής χωρών.

– Απώτατο όριο για επίτευξη συμφωνίας, μέχρι το τέλος του 2008.

Οι Πράσινοι υπενθυμίζουν ότι οι βιομηχανικές χώρες φέρουν μεγάλη ευθύνη για τη συσσώρευση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, τόσο σε παλαιότερες εποχές όσο και στις μέρες μας. Οφείλουν να αναλάβουν πλήρως αυτές τις ευθύνες, βοηθώντας τις χώρες με χαμηλό εισόδημα να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να αναπτύξουν βιώσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδείξει ηγετικό ρόλο, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές στο εσωτερικό της με αφετηρία μείωση 30% έως το 2020 (συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990) και 80% έως το 2050.

Οι Πράσινοι επιμένουν ότι η στήριξη στην πυρηνική ενέργεια υπονομεύει τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ήδη από το 1996 το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) είχε καταλήξει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, καθώς θα απαιτούνταν η κατασκευή περίπου 70 αντιδραστήρων ετησίως χρόνο έως το 2100 προκειμένου να καλύψουν μόλις 47% των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Εξάρτηση από την τεχνολογία των πυρηνικών θα σήμαινε κατασκευή αναπαραγωγικών αντιδραστήρων με υποπροϊόντα κατάλληλα για κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά και πολλαπλασιασμό της επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων. Ο περιορισμός των εκπομπών δεν πρέπει να οδηγήσει σε άλλες απειλές, όπως κίνδυνοι υγείας, ραδιενεργά κατάλοιπα ή εξάπλωση της τρομοκρατίας. Επομένως ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM/JI) ή ανάλογες εμπορεύσιμες πιστώσεις, αλλά και η διεθνής επενδυτική υποστήριξη, οφείλουν να επιμείνουν στον αποκλεισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων.

Οι Πράσινοι υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου και κατάλληλων συνθηκών αγοράς για την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δε θα δώσει λύσεις, όταν οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών υποχρησιμοποιούνται και υπονομεύονται από στρεβλά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να αλλάξουν επειγόντως τις χρηματοδοτικές τους πολιτικές, ώστε να διασφαλίσουν συμβατότητα με την προστασία του κλίματος για τα επενδυτικά σχέδια που στηρίζουν. Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM/JI) πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αποκλείσει δραστηριότητες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος να συνεργαστεί ενεργά με χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία η Ινδία και η Νότια Αφρική προκειμένου να βρεθεί ένα σχέδιο βασικών κατευθύνσεων, αποδεκτό και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, για το μελλοντικό πολυμερές καθεστώς περιορισμού των εκπομπών.

Οι Πράσινοι καταδικάζουν τη μη εφαρμογή, από τη σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ, των δεσμεύσεων της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) για επιστροφή στα επίπεδα εκπομπών του 1990 και αποτροπή μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποχώρησή της από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Παρ’ όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει ν’ αφήσει την πολυμερή διαδικασία να οδηγηθεί σε παράλυση. Ενδεχόμενα αθέμιτα πλεονεκτήματα στον ανταγωνισμό για βιομηχανικές χώρες που αρνούνται τη συμμετοχή τους στο κόστος των μέτρων, αν υπάρξουν, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με εμπορικά μέτρα δασμολογικής προσαρμογής.

Η βιώσιμη ανάπτυξη και ο αγώνας κατά της φτώχιας θα πρέπει να παραμείνουν το γενικό πλαίσιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι τελευταίες θα χρειαστεί να υιοθετήσουν κλιματικές πολιτικές και μέτρα, είτε για προσαρμογή στις αλλαγές είτε για μείωση εκπομπών. Οι Στόχοι της Χιλιετίας για την Ανάπτυξη δεν θα επιτευχθούν αν δεν αποτραπεί η επικίνδυνη κλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ

Scroll to Top