αρχείο για ετικέτα

Αλέκος Παπαδόπουλος

Αυστηρές αιτιάσεις του Αλέκου Παπαδόπουλου και οι σκοτεινές ζώνες της οικονομίας

Στην επιστολή του στους αρχηγούς των κομμάτων ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος αναδεικνύει κάποια οικονομικά στοιχεία επισημαίνοντας τον κίνδυνο της οικονομίας της χώρας το επόμενο

Scroll to Top