αρχείο για ετικέτα

καύση

Καύση λοιπόν και ενεργειακή αξιοποίηση και να μην αναρωτιέστε γιατί δεν προχωράει η Διαλογή στην Πηγή…

«… Εν συνεχεία, τα σύμμεικτα απόβλητα οδηγούνται σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, όπου ανακτώνται τα προς ανάκτηση υλικά και το υπόλειμμα αντί να οδηγείται σε ταφή,

Scroll to Top