αρχείο για ετικέτα

κέρδη κέρδη κέρδη

Κι εγώ επιμένω ότι απλά αυτοί έχουν λάθος δρόμο…

Όσοι νεοφιλελεύθερα οραματίζονται, πλαγίως, υπογείως ή φανερά, θεωρούν την δίκαιη κατανομή του πλούτου μια ουτοπία∙ την κρατική παρέμβαση και τις δημόσιες επενδύσεις μέγιστο «εχθρό» και

Scroll to Top